Ge en gåva


Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid.

Olika sätt att ge: