Ge en gåva


Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid.

Olika sätt att ge: 

  • Plusgironummer: 90 01 22-3
  • Bankgironummer: 900-1223
  • Swish: 9001223
  • Sms:a ordet LIV till 72905 så ger du 100 kr till Svenska kyrkans internationella arbete
  • Inbetalning från utlandet:
    SWIFT/BIC: NDEASESS
    IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223
  • Fler sätt att ge en gåva och stödja vårt arbete