Triumfen


När Jesus dött räknar alla med att det är slut. Lärjungarna gömmer sig och är desillusionerade. Folket försöker återgå till vardagen. Makten försöker glömma. Ondskan ser sig som vinnare.

Det är då det händer.

Himmel möter jord. Gud kommer till skapelsen. Tillvaron förändras och världsbilder får skrivas om. De styrande har lagt Jesu döda kropp i en grav och försett den med sigill och vakter. Ändå är graven tom!

Men det är inte den tomma graven som står i fokus – det är den levande Jesus. Han som var död lever!

Det som händer skakar om landet mer än kravallerna före korsfästelsen. Plötsligt förkunnas en tro på Gud genom Jesus som förändrar världen. Det är inte bara Jesus som blir levande efter döden. Det kan alla bli. Mycket av det Jesus sagt i olika situationer får sin förklaring när han blir levande efter avrättning och gravläggning. Som till exempel det att han säger att så som Mose hängde upp en orm av koppar i öknen ska Människosonen hängas på en påle. När Mose gjorde sin kopparorm blev den ett tecken på en tillit till Gud som räddade ur en dödlig fara. Så blir Jesus vägen till en tillit som räddar ur död. Det handlar om att släppa taget om tilltron till den egna förmågan, och lita på Gud även när det tycks hopplöst. Det finns ju faktiskt inget att förlora – bara att vinna.

Många drogs till Jesus under hans och lärjungarnas vandringar runt i landet. Man förundrades över mirakler och en förkunnelse som väckte både eftertanke och beundran. Men hade det stannat vid det hade Jesus bara varit en av alla intressanta människor genom historien. Kanske hade han blivit känd i historien som en av andra kloka rabbiner. Hade det slutat med korsfästelsen hade han blivit ihågkommen som martyr.

Uppståndelsen förändrar allt. De förskrämda lärjungarna börjar plötsligt förkunna triumfen inför tusentals åhörare utan rädsla för repressalier. Människor förändras och historien får en ny riktning.

Människor i alla tider, av olika folk och kulturer får nytt hopp. Uppståndelsetron är kärnan i den kristna tron – utan den är vi inget!

Inte bara döden, utan även ondskan har visat sig svagare än livet, än kärleken, än Gud.

Vi lever i den största triumfen!

 

2 kommentarer

Jens W säger
20 april 2017 – 09:59

Så bra skrivet!

David L säger
26 april 2017 – 07:25

Amen biskopen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *