Varför fördrivs kristna i Irak?


Kristna fördrivs från Mosul och andra städer i Irak. Varför? Av en grupp som säger att de kristna av religiösa skäl måste överge sin kristna tro eller flytta. Endast rättroende muslimer får finnas kvar. Argumenten är religiösa, men har denna tragedi egentligen något med religion att göra?  Enligt Koranen är det ju strängligen förbjudet att förtrycka judar och kristna – de tillhör Bokens folk och tror på samma Gud som muslimer. Att fördriva kristna är alltså ett direkt brott mot Islam. Därför är detta inte en religiös konflikt.

Historien har visat oss att varje gång en högröstad religiös retorik används, handlar det inte om religion utan istället om en liten grupp som försöker röva åt sig så mycket materiella fördelar som mycket och därför döljer detta under en religiös täckmantel. Det räcker att betrakta kartan över IS framfart i Syrien och Irak och jämföra den med en karta över de stora oljefälten för att upptäcka att vi här har att göra med en grupp som söker ekonomisk makt.

IS kallar sitt erövrade område för kalifat. För att ge sken av att fornstora dagar nu har kommit åter. Under flera sekel har en nostalgisk bild av kalifattiden odlats och sett som en idealtid, även om den ligger tämligen långt tillbaka i tiden. Damaskuskalifatet blomstrade för 1200 år sedan och Bagdadkalifatet tog slut för 750 år sedan. Den som kan sin historia vet dock att dessa två kalifatperioder var en blomstringstid just för att kristna och judar då levde tillsammans med muslimer. Det var olikhet som skapade blomstringen, inte likformighet.

Så varför fördrivs kristna idag om det inte är av religiösa skäl? Etnisk resning är inget som européer uppfann. Just i detta område förekom det redan för 3000 år sedan. Både Assyrien och Babylonien var kända för sin aggressiva ockupationspolitik. Stora folkgrupper fördrevs ideligen, eller slogs ihjäl. Något vi kan läsa om i Kungaböckerna i Gamla testamentet. Dagens IS använder alltså samma teknik som visat sig framgångsrik under årtusenden i denna region. Det har inget med islam att göra. Det är inte ett religiöst krig. Det är ett maktmedel som visat sig ge resultat.

Oavsett om dagens konflikt är religiös eller politisk innebär den en katastrof för tusentals människor i regionen. De fördrivs för att de är annorlunda. Så länge människan ser olikhet som ett hot kommer flyktingströmmarna att fortsätta. Därför är det viktigt att det är just biskop Eva Brunne som uttalat sig på Svenska kyrkans hemsida om de kristnas situation i Irak. Hennes valspråk är just: Gör inte skillnad på människor. Endast en trygg person vågar leva med olikheter. Det är den rädde som gör skillnad på människor. I dagens Syrien och Irak finns många människor som är rädda. Inte för att de är för religiösa utan för att de inte är tillräckligt religiösa.

 

Ulf Lindgren

63 kommentarer

Imad Nissan säger
31 juli 2014 – 03:15

dette her er helt forket;;;fel ( Enligt Koranen är det ju strängligen förbjudet att förtrycka judar och kristna – de tillhör Bokens folk och tror på samma Gud som muslimer. Att fördriva kristna är alltså ett direkt brott mot Islam. Därför är detta inte en religiös konflikt.)
du har ikke læst koranen vel??
læs det her med deres egen dårlig oversætelse
surat At-Tawba 29
Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled.

Du kan check den her , og går ned til 29
http://quran.com/9

ulflindgren svarar
31 juli 2017 – 11:14

Hej
Kul att du läst och vill tänka högt tillsammans med mig.
Det står många saker i Koranen och vissa av dem är ganska kategoriska. Som i alla heliga texter måste olika delar vägas mot varandra. Något måste ha företräde framför annat om det blir motstridigt. En grundläggande tanke i Islam är att Bokens folk, så länge de inte försöker förinta muslimer, får bo och verka i fred bland muslimer. Som profeten Muhammed säger: Inget tvång i religionen. Detta är grunden mot vilket andra ord får ställas.

Ulf L

Tor Gustafsson svarar
3 augusti 2017 – 11:14

Bra svarat Imad Nissan !

Chrislam – Är det det den kristna kyrkan nu försöker proklamera för folket. Jag är övertygad över att detta ”brev” ger flera anledningen att lämna den svenska kyrkan.
Ni representerar inte kristendomen – läs koranen och gör ett nytt försök !

Imad Nissan säger
1 augusti 2014 – 02:34

Beklager min herre
du kender ingenting om koran og islam
Du skriver bare ubrugelig artikler for din egen skyld
at forstår islam du skal lære arabisk, og det er vores ansvar som kristener fra mellemøsten,
I i Sverige og i vesten har samme problem, og det er , I læser oversættelse af islam fra islamiske kilder. ikke de oplysninger du selv skal søger , eller bruge de kristne fra Mellemøsten til rådighed at lære jer Koranen
For eksempel, når Jeg læste din artikel og dit svar, fik jeg vide at du ved ikke noget om (Duplikator og kopieret) الناسخ والمنسوخ

ulflindgren svarar
1 augusti 2017 – 11:14

Hej igen
Det var tråkigt att du fått ett så negativt intryck av mig. Det har ju inte alls med detta att göra men jag har faktiskt studerat arabiska två år för den store Bengt Knutsson i Lund och bott tre år i Kairo där jag umgåtts och talat med muslimer varje dag; från kamelförare och skoputsare till lärda mufti vid Al-Azhar.

Men nu skall ju inte denna dialog handla om vem vi två är utan om hur svårt det är bedöma en konflikt från utsidan och upptäcka orsaker och drivkrafter i komplexa skeenden.
UL

Pierre Sternegård säger
1 augusti 2014 – 11:10

Islam har allt med saken att göra. Muhammed beslutade att Judarna skulle fördrivas från medina för att de förnekade hans profetskap. Han beskriver i koranen hur kristna och andra otrogna ska maka på sig på gatan när Muslimer kommer och går. I koranen står det att otrogna ska slåss emot tills dess de betalar Jizya och erkänner sig underordnade de trogna (de som är Muslimer).

"Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the jizya with willing submission, and feel themselves subdued.
—Qur'an, [Quran 9:29]"

"O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people." Qur'an (5:51)

"And the Jews say: Ezra is the son of Allah; and the Christians say: The Messiah is the son of Allah; these are the words of their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before; may Allah destroy them; how they are turned away!" Quran (9:30)

Quran (48:29) - "Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers and merciful among themselves" Quran (48:29)

okej säger
2 augusti 2014 – 08:20

Intressant med så positiv bild av islam då det är ett av världens största problem.
Du hävdar att islam bara är ett verktyg. Jag förmodar då att du erkänner verktyget. Det tycker jag är fel.
Mona hävdar att imamer uppmanat somalier att inte umgås med kristna, samt att föda så många barn som möjligt i syfte att islamisera.
Är du säker på att du som kristendomens företrädare matats med rätt information? Islam är en väldigt stor del av människors liv i t.ex. Egypten, i många taxibilar sjungs koranen oavbrutet. Att dessa personer ska överlag acceptera folk som inte är muslimer är inte troligt. Även om din snälla tolkning av islam skulle råda, skulle vanliga mänskliga brister förhindra sådan storsinthet. Det verkar lite som att du tror att människans inneboende godhet utan undantag skulle leda till en härlig utopi. Jag tror inte det.
Om hatet väl börjat är det svårt att stoppa, en kedja av händelser där vardera händelse bedöms godtyckligt och allt annat än insiktsfullt leder till ett helvete i ordets rätta bemärkelse.

Leif Vedefors säger
2 augusti 2014 – 12:16

Wow, det var den mest naiva jag läst.
Se hur Mona Walter upplever sin verklighet efter hon konverterat till kristendom. Eller är du helt ovetande om detta? Detta sker i ett"kristet" land. Och hur har Svenska kyrkan stöttat Mona Walter?
Även shiiter anses avfällingar av ISIS som företräder en annan trosinriktning av islam och kommer i andra hand att dödas eller fördrivas.

Hälsningar
Leif Vedefors

Falkenberg säger
2 augusti 2014 – 01:58

Det er både fascinerende og ganske skremmende å se hvordan enkelte svensker går i spagat og slår knute på seg selv for å unngå tabu nr. 1 i svensk offentlighet: å kritisere noe eller noen som tilhører en ikke-vestlig kultur. Ikke engang når fakta slår svensken i hodet med en hammer og skriker så svensken blir døv, vil han innrømme at det kan være noe som helst galt med en eksotisk kultur eller religion. Den eksotiske skal aldri kritiseres, for han er et offer som må tas vare på. Fortrinnsvis av en snill, hvit svenske som dermed kan få vise verden hvilket godt menneske han er.

For å få dette til, må svensken ignorere alle fakta som måtte være i konflikt med hans forutbestemte mening. Når en islamist bruker koranen for å fortrykke kristne på samme måte som islamister har fortrykt kristne i hundrevis av år gjennom dhimmi-systemet, må svensken si at det ikke er islamsk og at sånt ikke står i koranen. Selv om det står i koranen. Det har plutselig ikke noe med islam å gjøre. Ikke fordi det ikke står i koranen, for det gjør det jo, og ikke fordi mange muslimer ikke vil ha det sånn, for det vil de jo, men fordi svensken ikke vil tro at islam kan være sånn. Dvs. han vet det kanskje innerst inne, men det går ikke an å si det høyt i Sverige, så sånne tanker må undertrykkes og for alt i verden ikke komme ut i offentligheten.

Et godt eksempel på hvordan svensken kan ignorere og forvrenge fakta for å få virkeligheten til å passe med sitt kulturrelativistiske verdensbilde, ser vi i artikkelen her. Lundgren skriver bare at de kristne "fordrives" om de ikke vil gå fra kristendommen, men det er jo bare en liten del av sannheten. Det IS gjorde, var å gi de kristne et ultimatum med tre alternativ: 1) konvertere til islam, 2) betale dhimmi-skatt, som under kalifatet, eller 3) dø. Fordrivelse var ikke et alternativ fra IS, men mange valgte naturligvis det likevel.

Hvorfor nevner ikke Lindgren dhimmi-alternativet her? Fordi det ikke passer med forklaringsmodellen hans, ettersom det så tydelig ville vise at dhimmi-systemet er en islamsk tradisjon med sterk historisk forankring, og at dette ikke handler om en tilfeldig kamp om makt og ressurser. Lundgren skriver om historie og kalifat og muslimer og kristne og jøder som levde sammen i lykkeland, men passer veldig godt på så han ikke nevner dhimmi-systemet. Lundgren er naturligvis ikke så dum og uvitende at han ikke har hørt om dhimmi og vet hva det er, men det går bare ikke an for en i Svenska kyrkan å si "dhimmi". Dhimmi-begrepet er tabu i svensk offentlighet, et av etter hvert veldig mange.

Kan Svenska kyrkan bli mer parodisk enn dette? Ja, det kan den. Når erkebiskopskandidatene i fjor ble spurt om Jesus gir et sannere bilde av Gud enn Muhammed, var det nesten bare svevende svar å få. Jesus som Guds sønn og eneste vegen til frelse og evig liv? Ikke i Svenska kyrkan, for det betyr jo at muslimene tar feil og ikke kommer til himmelen. Det er omtrent det verste en kan si, for det som da skjer er at hvite mennesker kritiserer brune mennesker, og i svensk offentlighet er det ekvivalent med å støtte Breivik og gasskamrene. Bedre da å slå enda mer knute på seg selv.

trött säger
2 augusti 2014 – 04:42

Religion är vad religion gör och det spelar ingen roll vad du tycker är riktig islam. IS är en militant muslimsk grupp som har gott om muslimska krigarkungar, härförare och kalifers föredöme att falla tillbaka på. Skulle inte tro att deras ledare har alltför svårt att visa på koran och hadither och prejudikat från Islams historia för sitt beteende. "Profeten" själv krigade och de tidiga kaliferna utbredde den islamiska staten med svärdet. Eller menar du att kalifatet erövrade land från spanien i väst till indien i öst i rent självförsvar????

Josef K. säger
2 augusti 2014 – 07:15

Citat från Nima Dervish (iransk-svensk författare, journalist och debattör):
"Den som läser sin koran och hadither av Sahih Bukhari och Sahih Muslim kommer så småningom inse att roten till islamisk terrorism återfinns i islam. Och att anledningen till att islam till vardags och bland vanliga svensson-muslimer är fredlig är att dessa muslimer antingen inte känner till eller förnekar/ignorerar/åsidosätter dessa passager och därmed följer sin inre moral och sunda förnuft mer än de följer koran och haditherna.
Islam om den följs "rätt" leder till terror och våld. Som tur är anser/inser majoriteten muslimer inte detta. När islam verkar fredlig är det muslimer som förtjänar cred för detta, inte islam."

Henrik säger
2 augusti 2014 – 10:17

Är det inte lite märkligt att man tar Koranens ord bokstavligt? Hur tänker man i kyrkan kring alla de texter där man uppmanar till våld mot tex avfällingar? Tolkar man det bokstavligt, också? Eller väljs det och vrakas efter stundens behov.

Och som någon annan skrivit ovan. Hur kan man vara så tvärsäker på att det inte förekommer olika tolkningar av Koranen i olika religiösa grupper? Gudarna ska veta att kristna tolkar Bibeln lite "det faller sig"...

Imad Nissan säger
2 augusti 2014 – 10:29

Tak for svaret Herre
Men du sagde ikke hvis du kender noget om (Duplikator og kopieret) الناسخ والمنسوخ
Og hvis du snakke med muslimer , du skal ved noget om ( التقية) i kuranen og det betyder : förställning - hyckleri - skrymteri

Irakier säger
3 augusti 2014 – 02:03

Svenska kyrkan får mig att skämmas. Ni kämpar så mycket för Palestina men när det handlar om kristna som förföljs vågar ni inte stå upp för dem! Det är KRISTNA som fördrivs, hur kan du påstå att detta inte är en religiös konflikt? Lär er VÅGA stå upp för mänskliga rättigheter, även när de förtryckta är kristna!

sanne säger
3 augusti 2014 – 02:22

Du får det att låta som att assyrierna ( de kristna ) förtjänar den etniska rensningen som pågår just nu och spm är beordraf av Is och av kurderna.... detta med anledning av att assyrierna under den antika eran gjorde samma sak.... nu får jag vara lite oförskämd och förilämpa dig ...men har du tappat vettet??? Det du menat är att om ryssarna börjar släppa bomber övet stockholm så förtjänar svenskarna det....för de har ju också en gång i tiden krigat och dödat andra.... kom igen, du kan vara en pro islamist... till och med "heja" på Is ( du verkar göra det utifrån din text ) men en präst som rättfärdigar en etnisk rensning... skäms på dig

Wtf? säger
3 augusti 2014 – 06:58

En marxistisk analys på kyrkans egna hemsida, mkt ska man behöva läsa alltså. Svenska kyrkans relativiserande och vänstervridning är ju helt extremt.

Och hoppas du brinner i all evighet för att du är så förbannat feg att du inte kan skriva ut att det pågår ett folkmord riktad mot kristna i Mellanöstern, motiverat av islam och islamister. Dina egna trosfränder (?) förföljs och du kan inte, i egenskap av representant för Sv kyrkan, ta bladet från munnen.

Kommer det inte ett nytt inlägg där kyrkan oförbehållslöst fördömer islamisterna, ideologin islamismen och stöttar de kristna går jag ur kyrkan på måndag. Jag vill inte stötta det här vänsterdravlet längre.

Briggen Blue Bird svarar
4 augusti 2017 – 11:14

Jag tror på Gud och hans enda son. Jag har älskat Svenska Kyrkan

Jag har gråtit litervis av grymheterna som ISIS utför i islams namn. De får SS och Nazismen att framstå som fromma lamm i jämförelse

Jag äcklas av Svenska Kyrkans inställning till ISIS och brist på avståndstagande från dessa ondskans krafter som verkar i mellanöstern men även med anhängare på svensk mark

Jag kan inte vara medlem längre i Svenska Kyrkan. Detta är en ytterst smärtsam mening att skriva, men varenda cell i min kropp liksom min själ skriker ”Nej”

Martin L säger
3 augusti 2014 – 10:36

ISIS följer till punkt och prick islams skrifter. Islams profet var enligt de muslimska skrifterna själv en krigare som spred islam med våld, tog sexslavar och lät avrätta 700 judar genom att skära av huvudet på dessa, precis som ISIS och talibaner m.fl. gör när de krigar för islam. Genom historien kan man läsa om hur muslimska krigare har spridit islam med våld sedan 600-talet. Att frikoppla islam från islamism.

I länder som styrs av islam saknar ofta icke-muslimer rättigheter, man har varken yttrandefrihet, pressfrihet eller religionsfrihet. Det är förbjudet för icke-muslimer att gifta sig med muslimska kvinnor, det är förbjudet att missionera andra religioner än islam, det är förbjudet att konvertera från islam, icke-muslimer måste underkasta sig muslimska sedvänjor och den muslimska apartheiden. Jag ser inte heller att många muslimer i Sverige demonstrerar och motarbetar den islamska fascismen i islamska världen, utan snarare tvärtom, har stor respekt för den.

Nisse säger
3 augusti 2014 – 12:11

De regler som"bokens folk"är ålagda att leva efter,under Islamsk hegemoni,som"dhimmi"är väl förtryck av just dessa grupper?

Det stöds ju både i Korantexten och från den väldiga Hadithlitteraturen.

Enligt gängse exegetik är tidigare verser,om de krockar innehållsmässigt med de senare abrogerade.

I ALL Islam betraktas Koranen som"oskapad",funktionen som tillbedd relik att memoreras,reciteras är helt överordnad intepretationen.
All koranvers utläses i kontext med Hadith och Sunna,Muhammed och hans närmaste kompanjoners exempel.Det är"rättens källor",som skapar Shariajuridiken.

Är Javhe,Sebaot,Jehova samma som Allah?

Menar arabisktalande kristna och judar i Mellanöstern att det är så?
Det finns inget annat namn för Gud ön Allah på arabiska,men innebär det att det är samma Gud?

Yngve Frey säger
3 augusti 2014 – 01:17

"Det har inget med islam att göra. Det är inte ett religiöst krig. Det är ett maktmedel som visat sig ge resultat". Citatet visar varför Kristna tillåts utplånas i Mellanöstern utan att någon törs protestera. Efter många års arbete i Muslimska länder och ingående studier av Islam har jag ofta fått höra av vanligt folk på gatan att Islam är den sista uppenbarelsen och den fullkomliga religionen. Ofta har jag mött folk som ironisk dömer ut Kristendomen som en religion som måste förlora, eftersom Kristna predikar att vända andra kinden till i stället för att hämnas. Islam är den ända rent monoteistiska av de stora världsreligionerna. Alla andra religioner har något utrymme för självkritik och ritualer där man kan få utlopp för sin indre ilska och inre konflikter så att säga. Jag hittar ej detta i Islam, frånsett inom Sufismen som också blir undertryckt av grupper som IS. Snarare är Koranen full av verser som predikar att lyda för att det behagar Gud (i motsats till att göra gott för att det behagar våra medmänniskor). När en lära motverkar självransakan och när man har många dogmer som det är förbjudet att ifrågasätta eller kritisera, så blir blasfemi anklagelser ett fantastisk effektivt verktyg för extremister som IS. Och när Kyrkan inte vill eller vågar se dessa samband, är det ganska självklart att Kristna kommer att utrotas från Mellanöstern.

Göran Reierstam säger
3 augusti 2014 – 01:45

Vilka helt ofattbara kränkande lögner som sprids via Svenska kyrkans officiella bloggorgan! Det är ju bara att läsa innantill i Koranen för att väldigt snabbt hitta otaliga uppmaningar till krig mot de, eller död och kidnappning av de "otrogna" - judar och kristna. Om nu det skall "tolkas" på ett annat sätt än hur det bokstavligen står - vilket säkert är svårare för unga muslimska män i Mellanöstern som inte råkat få gå teologisk högskola i Uppsala - hur förklaras då systematisk förföljelse av kristna i Afganistan, Irak, Iran, Västbanken, Syrien, Libyen, Nigeria och Sudan för att nämna några av alla platser kristna har flytta ifrån eller mördats. Svenska kyrkan kan ju själva pröva att starta en utlandskyrka i Iran och testa vad som händer... Hur förhåller sig detta blogginlägg till alla de vittnesbörd som kristna flyktingar avlägger inför Migrationsverket när de anländer hit?

Johan säger
3 augusti 2014 – 02:34

Så här skrev Thomas Gür, och jag kan bara instämma (och ja, jag är kristen):
"
För det första är det uppenbart en religiös konflikt inom islam.
För det andra är det uppenbart en religiös konflikt bortom en konflikt inom islam, eftersom de som fördrivs tillhör en särskild avgränsad religion.
För det tredje: Är det Svenska kyrkans sak att avgöra vad som är islam eller inte?
För det fjärde: När blev Svenska kyrkan så vulgärhistoriematerialistisk i sin omvärldsbild att till och med Marx och Engels skulle ha skrattat åt den infantila analysen?
För det femte: Var finns i texten lidandet, sorgen och solidariteten med de medkristna?
För det sjätte: Problemet är alltså rädda människor i Syrien och Irak, men då inte att de kristna därstädes är rädda, utan att deras fördrivare och mördare är rädda, därför att "de inte är tillräckligt religiösa". Denna sista tanke är så obegripligt förunderlig, att jag har svårt ta den till mig.
Det är givetvis inte min sak att som icke-kristen bestämma vad kristendom är - men om detta är Svenska kyrkans kristendom, tycker jag synd om den kyrkans medlemmar..."

Moloken säger
3 augusti 2014 – 02:58

Det här är inget annat än ren och skär politisk historierevisionism för att få Islam att framstå i bättre dager än gemene mans uppfattning om vad som händer i världen med Islam. Det är ren och skär propaganda, med en politisk agenda bakom.

Patrik Tikkanen säger
3 augusti 2014 – 03:10

Hur kan det INTE ha något med islam att göra - när ultimatumet lyder: "Omvänd till - islam - eller dö."?

Oskar säger
3 augusti 2014 – 03:13

Så du ser inte videos dagligen ifrån isis. när dom dödar flera hundra. skär halsen av dom och skjuter dom i huvudet.
du har inte läst om ultimatumet att antingen betala, övergå till islam, fly, eller Dödas?
ganska naiv text du skrivit att du inte ser isis som något farligt. det är fundamentalistiska rörelser. om du ser till statistik så är det enligt världsforskning mellan 15-25% som stödjer fundamentalistiska rörelser. utav Islams 1,2 miljarder så är det mellan 180-300 miljoner som stödjer fundamentalistiska rörelser.
det krävdes 9 st fundamentalister att kör in flygplan den 11/9-2001 och döda mer än 3000 människor. 9 st....
du må ha studerat dit o datt. men verklighetsbilden kvarstår. oavsett vad du läs och studeras så visar historien en annan. (dagens historia)
inbördeskriget i syrien startades av militären som ville ge makten tillbaka till folket. sen kom andra Grupperingar och ville ta över makten, och det är den vi ser idag. isis och andra Totalitära grupper som vill åt makt. Införa sharia lagar, som bland annat tycker att Stenkastning mot kvinnor är helt okej.
att kvinnor är underlägsna män. Kvinnor får inte gå utanför hemmets väggar utan manlig eskort? Är det jämställdhet? är det förenligt med andra religioner? är det förenligt med vår västerländska demokrati?
jag tycker inte det.
tycker svenska kyrkan har mer och mer blivit ett skämt. ni gömmer er för ni är rädda för att få kritik. och smeker medhårs på jobbiga ämnen som en normal funtad människa vet är fel.
jag har varit uppvuxen med kyrkan som en grundpelare i samhället. och deltagit i olika firanden. men nu är fegheten från er sida stor..

ha en fortsatt bra söndag.
Mvh Oskar Johansson

Hans Dahlberg säger
3 augusti 2014 – 03:22

Svenska kyrkan undfallande gentemot islam är sjuk. Varför skriker palestinier att de skall döda alla judar? Varför mördas kristna av muslimer. Talade med en kristen som flytt från Mellanöstern och han sa att islam är en tokig religion. Jag tror honom.

thomas säger
3 augusti 2014 – 03:28

Med ditt resonemang så har korstågen inget med Kristendomen att göra, då de går emot Jesus budskap. Är det slutsatsen jag ska dra?

Gustav Almstrom säger
3 augusti 2014 – 03:31

En klassisk argumentationsfälla.

"Enligt islam får man inte fördriva kristna"
"IS fördriver kristna"
"Men då är dom inte äkta muslimer"

På engelska heter gropen "no true scotsman". Jag tror Ulf ska slipa sina argument ytterligare. Gör om, gör rätt.
http://en.wikipedia.org/wiki/No_true_Scotsman

Peter Jensen säger
3 augusti 2014 – 03:38

Koran Sura 5:51

O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are [in fact] allies of one another. And whoever is an ally to them among you - then indeed, he is [one] of them. Indeed, Allah guides not the wrongdoing people.

Madeleine säger
3 augusti 2014 – 03:48

Jag är chockad över svenska kyrkans position vad gäller världens förföljda kristna. Särskilt som man de senaste åren gjort återkommande ansträngningar att både försvara och skydda islam – från Jackeléns minst sagt besynnerliga inställning vid tillsättningen och nu också detta blogginlägg. Ni tycks på allvar mena att ni, svenska (och kristna) gör en bättre och säkrare tolkning av koranens ord om 'otrogna' (och att muslimers plikt är att skära halsen av dem) än muslimer själva! Otroligt. Ett slags religionsimperialism. Och, än viktigare, vilken agenda har svenska kyrkan, egentligen? Vi är många som undrar. Själv har jag nu beslutat att gå ur svenska kyrkan – detta blogginlägg är droppen.

Carl säger
3 augusti 2014 – 03:48

Hej!
Mycket märkligt resonemang du för i kyrkans namn. Den ekonomiska makt IS försöker tillgripa sig är en nödvändighet för att kunna utöva religiös makt och grundlägga en islamistisk stat. Hade ledningen bara varit intresserade av pengar(!) hade de nog nöjt sig med rånet av Mosuls centralbank.
Sedan försöker du få islamistiskt förtryck att verka som något sällsynt och ovanligt, verkligheten visar snarare upp en rakt motsatt bild. Desto mer inflytande islam har på ett samhälle desto mer förtryckande är det. Särskilt för kvinnor och religiösa minoriteter.
-
Det finns ingen "rätt" eller "fel" tolkningar av religiösa texter som du försöker göra gällande. IS anser sig ha de rätta tolkningen, deras anhängare dör i den övertygelsen.
Därför är detta en religiös konflikt och därför måste svenska kyrkan ta ett starkare avstånd från islamismen och upphöra med alla typer av samarbeten med moskéer och Imaner som inte gör det samma. Allt annat får ses som ett moraliskt medlöperi till slakten av kristna som pågår.

Mia Karlsson säger
3 augusti 2014 – 04:02

Hej
Jag är rädd att du är lite för naiv i dina tolkningar och kan förleda människor
med en glorifierad version av islam och tolkningar av koranen.
Här är citat som motsäger din tolkning av att islam är en fredlig religion.
Judar och kristna ses som fiender till muslimer enligt koranen.

"O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies.
They are [in fact] allies of one another. And whoever is an ally to them
among you--then indeed, he is [one] of them. Indeed,
Allah guides not the wrongdoing people." - Quran, 5:51

What about the numerous verses and hadith quoted in Hamas' charter?
källa: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp
And the famous hadith of the Gharqad tree explicitly commanding Muslims to kill Jews?
källa: http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/041-smt.php#041.6985

Richard säger
3 augusti 2014 – 04:03

Hej Ulf

Du säger att du har spenderat en del tid i den islamiska kulturen och tydligen, precis som resten av riksdagen (förutom SD), sväljer allt skit som muslimerna berättar för dig. Vilket jävla skämt att du kan skriva denna jävla blogg! Är du verkligen kristen? Du vet fan inget om Islam!

Du vet väl att koranen uppger att det är tillåtet för muslimer att ljuga för icke-muslimer så länge det hjälper spridningen utav Islam? Så dom kontakter du har haft i bl.a. Kairo betyder inte ett skit! Dom har ljugit i ditt ansikte. Just för "artiklar" som denna, vilket dom gör just för vad Koranen anger att dom skall göra.

"Om ett handlingssätt alltså är 'bra för islam' och kan leda till att någon blir muslim kan enligt denna princip de flesta lögner vara tillåtna. Det är vanligt i alla krig mellan muslimer och icke muslimer att muslimska ledare förvränger sanningen och säger direkta lögner om konfliktens ursprung, förlopp och avslutning."
Källa: http://islamkritik.blogspot.se/2004/11/taqiah-synen-p-lgn-inom-islam.html

Vem säger att dom endast ljuger i krigssammanhang? Har dom i sin kultur att det är vanligt att ljuga så kommer dom göra det så ofta dom kan för att det är lättare.

Svara på detta: En kultur är som den är för att minst 50% utav befolkningen lever enligt dess seder och regler (nerskrivna eller inte). Eftersom Islam går hand i hand med Sharia lagarna så måste väl du se ett problem med detta? Enligt muslimer så är man inte en riktig muslim om man inte stödjer Koranen och Sharia lagarna till 100%. Eftersom man inte väljer logik, tolerans, respekt osv före att memorera Koranen, hur skall då barnen förstå vad som är rätt och fel?

Du Ulf! Du kommer att dö om du tillåter Sharia lagarna att implementeras i Sverige! Jag antar du är en av idioterna som tror att Islam är fredens religion? Fast du kanske inte har något emot att konvertera? Betala skatten, eller göra som nästan alla riksdagspartier, nämligen att stoppa huvudet i sanden och ta den i röven?

Om vi tar Sverige som ett exempel så ja, vi har haft kristendomen ett bra tag nu och därför ser vårat samhälle ut som den gör bl.a. så har vi ledigt lördag och söndagar. I den islamiska kulturen så är det fredagar som är deras söndag. Tänk nu hur deras "värld" ser ut. Där förföljelse utav bl.a. icke-muslimer (kristna, buddister osv), homosexuella, bränning/förstörelse utav allt som trotsar eller visar Islam som negativt (inget som även du kan väl ha missat?) osv är vardagsmat. Det finns två speciella grupper inom Islam (Shia resp. Sunni), som än idag fortfarande (vi pratar om 1400 år) bråkar med varandra, som ser Islam på två olika sätt men ändå är dom enade för att skydda Islam mot personer som t.ex. dig, mig och Jonas Gardell. En annan detalj med denna medeltida/anala kultur är att dom följer Koranen till punkt och pricka (vissa avvikelser gäller Shia och Sunni), och alla som inte följer den skall antingen dödas, konverteras och/eller betala en skatt (tror den låg på 4000kr per MÅNAD) för att man inte har direkt valt Islam.

Vill du ha några exempel på "fredens religion"?
Nigeria: 200 kristna barn/kvinnor kidnappades där dom fick valet att konvertera eller dö. Dom blev slavar, laga mat och bli knullad utav "fredens rövhål".
Irak: Muslimsk professor mördades för att han valde att skydda kristna och/eller icke-muslimer.

Följande hemsida tar upp mer utav vad denna ideologi står för:
http://www.thereligionofpeace.com/, kolla Ramadan Bombathon 2014 Scorecard. Den ger en tydligare bild än vad jag kan skriva här.

Tro ALDRIG att Islam är något positivt! Det är skapat utav en mentalt handikappad person som levde i en grotta då han "hörde" dom texter som idag finns i Koranen. Han gifte sig med en sexåring, då han själv var femtio, och knullade henne när hon var nio (vissa säger mellan nio och sjutton, men det var ändå en minderårig!). Han hade slavar och flera fruar. Men "gillade" sin minderåriga fru främst (orsakerna kan man ju alltid spekulera i), men var det för att hon kunde läsa eller för att hon var ett BARN?

Jag tänker inte gå in i den troendes mentala och toleranta kompass, då denna vanligtvis behöver en religion/ideologi för att veta vad som är rätt och fel. Men dyrkar man Mohammed/Muhammed så har man inte alla hästar hemma och man skall inte befinna sig i ett land som Sverige där bl.a. tolerans, demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet väger mycket mer än denna anala ideologi!

Sista frågan: Har du Ulf redan konverterat eller vill du stå upp för demokrati och allt vad det innebär?

Kella säger
3 augusti 2014 – 04:08

Det verkar råda viss oenighet om hur kristna ska behandlas i den kommande muslimska (föredetta svenska) staten. Här är riktlinjerna från några av de mest högaktade islamska källorna.

Ibn Kathir - Tafsir till koranen 9:29 (….until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued):
Do not initiate the Salam to the Jews and Christians, and if you meet any of them in a road, force them to its narrowest alley.) This is why the Leader of the faithful `Umar bin Al-Khattab, may Allah be pleased with him, demanded his well-known conditions be met by the Christians, these conditions that ensured their continued humiliation, degradation and disgrace.
The scholars of Hadith narrated from Abdur-Rahman bin Ghanm Al-Ash`ari that he said, "I recorded for `Umar bin Al-Khattab, may Allah be pleased with him, the terms of the treaty of peace he conducted with the Christians of Ash-Sham: `In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. This is a document to the servant of Allah `Umar, the Leader of the faithful, from the Christians of such and such city. When you (Muslims) came to us we requested safety for ourselves, children, property and followers of our religion. We made a condition on ourselves that we will neither erect in our areas a monastery, church, or a sanctuary for a monk, nor restore any place of worship that needs restoration nor use any of them for the purpose of enmity against Muslims. We will not prevent any Muslim from resting in our churches whether they come by day or night, and we will open the doors [of our houses of worship] for the wayfarer and passerby. Those Muslims who come as guests, will enjoy boarding and food for three days. We will not allow a spy against Muslims into our churches and homes or hide deceit [or betrayal] against Muslims. We will not teach our children the Qur'an, publicize practices of Shirk (unbelief), invite anyone to Shirk or prevent any of our fellows from embracing Islam, if they choose to do so. We will respect Muslims, move from the places we sit in if they choose tosit in them. We will not imitate their clothing, caps, turbans,sandals, hairstyles, speech, nicknames and title names, or ride on saddles, hang swords on the shoulders, collect weapons of any kind or carry these weapons. We will not encrypt our stamps in Arabic, or sell liquor. We will have the front of our hair cut, wear our customary clothes wherever we are, wear belts around our waist,refrain from erecting crosses on the outside of our churches and demonstrating them and our books in public in Muslim fairways and markets. We will not sound the bells in our churches, except discretely, or raise our voices while reciting our holy books inside our churches in the presence of Muslims, nor raise our voices [with prayer] at our funerals, or light torches in funeral processions in the fairways of Muslims, or their markets. We will not bury our dead next to Muslim dead, or buy servants who were captured by Muslims. We will be guides for Muslims and refrain from breaching their privacy in their homes.' When I gave this document to `Umar, he added to it, `We will not beat any Muslim. These are the conditions that we set against ourselves and followers of our religion in return for safety and protection. If we break any of these promises that we set for your benefit against ourselves, then our Dhimmah (promise of protection) is broken and you are allowed to do with us what you are allowed of people of defiance and rebellion (kill us).

The Reliance of the Traveller (Ahmad ibn Naqib al Misri ) A Classical
Manual of Islamic Sacred Law

9.11.0: NON-MUSLIM SUBJECTS OF THE ISLAMIC STATE (Ahl Al-Thimma)
9.11.1 Who may enter a citizenship agreement with Muslims:
A formal agreement of protection is made with citizens who are:
1. Jews;
2. Christians (Nazarenes)
Zoroastrians;
4. Samarians and Sabians, if their religions do not respectively contradict the fundamental bases of Judaism and Christianity;
5. and those who aThere to the religion of Abraham or one of the other prophets peace be upon them.

9.11.2 Idolaters, atheists and post-Islamic sects excluded
Such an agreement may not be effected with those who are idol worshippers, or those who do not have a Sacred Book or something that could have been a Book.
Something that could have been a Book refers to those like that of the Zoroastrians, who have remnants resembling an ancient Book. As for the psuedoscriptures of cults that have appeared since Islam such as the Sikhs, Baha' is, Mormons, Qadianis, etc. they neither are, nor could be a Book, since the Koran is the final revelation (dis: w-4).

9.11.3 Conditions imposed on non-Muslims
Such an agreement is only valid when the non-Muslim subjects:
(a) follow the rules of Islam mentioned below (9.11.5) and those involving public behavior and dress. Non-Muslim acts of worship and their private lives have their own laws, judges, and courts that enforce the rules of their own religion among their communities;
(b) and pay the non-Muslim poll tax (jizya).

9.11.5 Rules for non-Muslim subjects
There is an obligation upon Non-Muslim subjects to comply with Islamic rules that pertain to the safety and compensation of life, reputation, and property.
In addition, they:
1. are penalized for committing adultery or theft, though not for drunkenness;
2. are distinguished from Muslims in dress, wearing a wide cloth belt (zunnar);
3. are not greeted with "as-Salamu 'alaykum";
4. must keep to the side of the street;
5. may not build higher than or as high as the Muslim buildings, though if they acquire a high rise home, it is not razed;
6. are forbidden to openly display wine or pork, to ring church bells or display crucifixes, recite the Torah or Evangel aloud, or make public display of their funerals and feast-days;
7. and are forbidden to build new churches.

9.11.9 Violations of the terms of the agreement
If non-Muslim subjects of the Islamic state refuse to conform to the rules of Islam, or to pay the non-Muslim poll tax, then their agreement with the state has been violated (dis: 9.11.11). If one non-Muslim disobeys the Islamic rule it concerns him alone.

9.11.10 The Agreement violation
The agreement is violated (A: with respect to the offender alone) if the state has stipulated that any of the following things break it, and one of the subjects does so anyway, though if the state has not stipulated that these break the agreement, then they do not; namely, if one of the subject people:
1. commits adultery with a Muslim woman or marries her;
2. conceals spies of hostile forces;
3. leads a Muslim away from Islam;
4. kills a Muslim;
5. or mentions something impermissible about Allah, the Prophet - may Allah venerate him and give him peace - , or Islam.

9.11.11 Consequences to violators
When a non-Muslims subject violates the agreement with the state the caliph chooses between the four alternatives mentioned in connection with prisoners of war (9.9.14).

9.9.14 Adult male captives
When an adult male is taken captive, the caliph (9.25) considers the interests of Islam and the Muslims then and decides between the prisoner's death, slavery, release without payment, or ransoming himself in exchange for money….

Richard säger
3 augusti 2014 – 04:13

Jag tog följande ifrån Avpixlat som skriver något värt att tänka på:

nitohu: Prästen Ulf Lindgren har verkligen noll koll. ISIS och andra grupperingar handlar faktiskt här helt enligt Koranen och Muslimsk doktrin. Det som händer nu är inget nytt under solen. Det långsiktiga målet för den islamiska teologin är ju att islam ska triumfera över hela världen, inklusive Europa och Västvärlden. Och enligt Islamsk doktrin så är hot, dödande och våld metoder för att uppnå detta. Detta är faktiskt mainstream islam. Den har existerat i 1400 år och är inte något nytt påhitt av några radikala individer som misstolkat "Fredens religion". Här några verser ur Koranen som tydliggör detta.

"När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (Koranen 9:5)"

...

Utlandssvensk säger
3 augusti 2014 – 04:24

Ynkligt och fegt. Vi utlandssvenskar som följer utvecklingen hemma i Sverige kan bara skaka sorgset på huvudet och sörja i takt med att folk -- och nu även kyrkan -- säljer ut både sin själ och intellektuella hederlighet för att passa in i den bizarra åsiktsdoktrinen. Skäms!

Magnus säger
3 augusti 2014 – 04:33

En fråga: Umgicks du även nåt med kristna kopter i Kairo? Mitt intryck är att de inte är så jättenöjda med hur de behandlas av den islamiska majoritetsbefolkningen. Faktum är att kristna inte i ett enda muslimskt land behandlas som jämlikar, även om de på många håll är "skyddade". Om vi skulle behandla muslimer på samma sätt som kristna behandlas så skulle man tala om apartheid. Svenska kyrkans vurm för islam, måste vara ett av de märkligaste fenomen i modern tid i Sverige..

Karl säger
3 augusti 2014 – 04:34

Ulf Lindgren, du borde skämmas. Detta var droppen som fick mig att gå ur svenska kyrkan. Även jag som är kristen kan erkänna alla de vidrigheter som människor gjort på grund av sin religiösa tro.

Leif Jansson säger
3 augusti 2014 – 04:44

Ett helt makalöst ställningstagande! Hur kan du som präst blunda för att människor förföljs och dödas för sin tro.... dessutom handlar det om kristna människor, din egen tro!
Är du helt ovetande vad media i hela världen rapporterar just nu, om islamiska gruppernas förföljelser av de kristna i Irak??? Eller vill du av feghet mörka sanningen därför att du är rädd att pekas ut för dina åsikter...?
Jag har själv levt i mellanöstern länder under sent 80-tal, och det gav mig en bred syn på religion och kulturskillnader. Så dina erfarenheter är inte allenarådande i denna oerhört viktiga fråga!
Stå upp för de kristna som förföljs och dödas i Irak! Det sker just NU!
Som företrädare för Svenska Kyrkan måste du FÖRDÖMA detta med KRAFT!
Leif J

Thomas säger
3 augusti 2014 – 04:48

Hej.
Istället för att försvara fördrivning och slakt mot kristna så borde du lägga focus på att försvara dom och stå upp för mänskliga rättigheter. Med försvara menar jag att du vrider debatten från ett faktum att det är islamister som fördriver och rensar ut städer på kristna och påstår att det inte har med islam att göra. Nazisterna ritade David stjärnan på judars dörrar, Isis eller IS ritar tecknet för kristna på dörrarna i de städer där dom drar fram och mördar, fördriver, utpressar slav skatt, våldtar mot alla som är just kristna.
Det är sådana här horribla, naiva, vridna skrivelser som du gör nu, som får kristna som mig att skämmas och gå ur Svenska kyrkan omedelbart. Stå upp för dina gelikar utomlands och fördöm detta istället.
Skäms på dig.

tony säger
3 augusti 2014 – 04:54

Det där låter lite tokigt i mina öron. Om man kan bedriva fredliga projekt i religionens namn kan man väl också bedriva krig och utrensningar i religionens namn. Att det skulle bara vara makt och pengar det handlar om när oljefälten erövras kan förklaras med att krig kostar pengar. Manskap, vapen, fordon, bränsle och mat är inte gratis.

Man undrar också vad svenska kyrkans syn på boko haram är? Där har dom inte mig veterligen erövrat något oljefält eller dylikt så att det kan bortföklaras med maktbegär.

Men alla videos som finns därute med ledare för dessa islamistiska organisationer motsäger kraftfullt svenska kyrkans teori att det inte handlar om religion.

Frank Clough säger
3 augusti 2014 – 05:08

Vilka fördomsfulla, trångsynta och intoleranta människor ni är som leder den svenska kyrkan.

Ni är så självgoda att ni tror att ni kan läxa upp muslimer om vad Islam är. Vilket nykolonialistiskt översitteri att berätta för muslimerna att de inte förstår sin egen tro och sedan förklara för dem vad de måste tro istället.

Håll er till egen tro, ni kristna översittare, låt muslimerna själv definiera vad deras tro är.

Stefan Gabrielsson säger
3 augusti 2014 – 05:20

För det första:

"Så varför fördrivs kristna idag om det inte är av religiösa skäl? Etnisk resning är inget som européer uppfann. Just i detta område förekom det redan för 3000 år sedan."

Det är samma etniska grupper. Muslimska araber mot Kristna Araber. Dom gör inte skillnad mellan Assyriska Kristna eller Arabiska Kristna.

För det andra:

Du menar alltså på fullaste allvar att en grupp som har muslimskt stöd runt om i världen och själva säger sig vara muslimer med stöd av andra grupper som också säger sig vara muslimer som beter sig som muslimer och tror som muslimer och påstår sig utföra dessa våldsaktioner i islams namn i själva verket INTE är muslimer eftersom de bryter mot ETT av dig fritt valt islamskt budord samtidigt som de uppfyller många andra?

Du måste skämta.

Jag föreslår att du genast beger dig till Mosul och berättar för dom att dom gör fel och att dom inte är rättrogna muslimer.

Ha en trevlig resa. Det är tack vare sådan som dig som jag lämnade Svenska Kyrkan. Du får ditt straff, om inte i denna värld så dock nästa.

Pelle säger
3 augusti 2014 – 05:31

"-Enligt Koranen är det ju strängligen förbjudet att förtrycka judar och kristna – de tillhör Bokens folk och tror på samma Gud som muslimer. Att fördriva kristna är alltså ett direkt brott mot Islam. Därför är detta inte en religiös konflikt."; skriver du

Om denna förföljelse av kristna inte har någon som helst grund, eller inspiration, från koranen, hur förklarar du understående påbud ur koranen och haditherna? Ska du hävda att dom är tagen ur sin kontext, eller bara är allegoriska och metaforiska uttryck och inga påbud?

Detta säger koranen och haditherna om dom "otrogna" Kristna och Judar (alla som inte följer Allah):

* Fight and kill the disbelievers wherever you find them, take them
captive, harass them, lie in wait and ambush them using every stratagem of war. Qur’an:9:5

*The Jews and the Christians are perverts; fight them.” Qur'an 9:30

*Fight those who do not believe until they all surrender, paying the protective tax in submission. Qur’an:9:29

*Fight them until all opposition ends and all submit to Allah. Qur’an:8:39

*Slay the unbelievers wherever you find them.” Qur'an 2:191

*Make war on the infidels living in your neighborhood.” Qur'an 9:123

*When opportunity arises, kill the infidels wherever you catch them.” Qur'an 9:5

*Any religion other than Islam is not acceptable.” Qur'an 3:85

*Maim and crucify the infidels if they criticize Islam” Qur'an 5:33

*The infidels are unclean; do not let them into a mosque.” Qur'an 9:28

*Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies.” Qur'an 22:19

*Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them.” Qur'an 47:4

*The unbelievers are silly; urge the Muslims to fight them.” Qur'an 8:65

*Muslims must not take the infidels as friends.” Qur'an 3:28

*Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the Qur’an.” Qur'an 8:12

*Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels.” Qur'an 8:60

*So fight them until there is no more Fitnah (disbelief [non-Muslims]) and all submit to the religion of Allah alone (in the whole world).
Qur’an:8:39

*Fight them and Allah will punish them by your hands, lay them low, and cover them with shame. He will help you over them.
Qur’an:9:14

*Fight the unbelievers around you, and let them find harshness in you. Qur’an:9:123

*The Messenger and those who believe with him, strive hard and fight with their wealth and lives in Allah’s Cause. Qur’an:9:88

*O Prophet, urge the faithful to fight. If there are twenty among you with determination they will vanquish two hundred; if there are a hundred then they will slaughter a thousand unbelievers, for the infidels are a people devoid of understanding. Qur’an:8:65

*The Day of Judgement will not come about until Muslims fight the Jews, when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him.

"They [Jews] are debased, cursed, anathematized forever by God and so can never repent and be forgiven; they are cheats and traitors; defiant and stubborn; they killed the prophets; they are liars who falsify scripture and take bribes; as infidels they are ritually unclean, a foul odor emanating from them – such is the image of the Jew in classical Islam, degraded and malevolent"

http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/009-friends-with-christians-jews.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_antisemitism
http://www.nairaland.com/1048104/peace-loving-muslims-out-there
http://quran.com./

boldface säger
3 augusti 2014 – 05:38

Jag tror att är stränga tolkningar i kombination med en kultur skapar en smutsig tolkning av Koranen.

Dessutom finns den "berömda" versen (2:191) som folk jämt citerar:

[2:191] Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön.

Men om man läser hela kontexten, verserna innan OCH efter så blir det istället:

[2:190] KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare.
[2:191] Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön.
[2:192] Men om de lägger ned vapnen [skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Kapitel (sura) 9 är det enda kapitlet som INTE börjar med versen "I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN"
Varför är det så?

Jag tror inte att man ska dra alla muslimer över en kam.
Jag tror att mycket av den stränga tolkningen beror på kulturen i Mellanöstern. Den som skriker högst vinner.

Mikael W. säger
3 augusti 2014 – 05:49

Lite fascinerande är det när kristna auktoriteter försöker tolka en annan religion. Räcker inte muslimernas handlingar och ord? De skriker "Allah akbar" och slaktar sina religiösa fiender. Över 20 000 muslimska terrorattentat sedan 11 september 20001. Sådant ger inget intryck på Svenska Kyrkan. Kristna slaktas i Afrika, i Irak och i Syrien av muslimer. Ingen annan religion är inblandad. Vilken lustig slump!

f.d medlem i svk säger
3 augusti 2014 – 05:50

jag skrev en jättelång kommentar här men den blev för lång..säjer bara skäms på dej! är glad jag gick ur svenska kyrkan om det finns såna som dej.
OCH flera! som jackelen som jämför jesus som likvärdig med mohammed?en våldsfixerad pedofil?jag blir ledsen,bestört och arg så jag orkar inte skriva mer...
snälla..kom ur din sagovärld och se verkligheten här i världen där islam regerar!!

T säger
3 augusti 2014 – 05:55

Häpnadsväckande naivt skrivet. Tyvärr hjälper dig inte dina tre år i Kairo. För den med sunt förnuft står det fullkomligt klart att dina kristna trosbröder fördrivs och mördas av muslimer i Islams namn. Pröva tre år i Mosul.

Erik Andersson säger
3 augusti 2014 – 06:00

Ulf Lindgrens hållning/tolkning är ej till nytta för de kristna som förföljs ute i världen.
I hans position är det överordnat att stödja sina kristna bröder och systrar på vår jord och inte krångla in sig i (försök till) teologiska förklaringsmodeller. Svenska kyrkan måste våga stå upp för sina kristna värderingar!

Michal Chytry säger
3 augusti 2014 – 06:09

Hm, och vad säger Allah och Muhammed om saken, månntro:

”Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.”

http://thequran.com/Read/Verse/9/29/29/2,3,4,5

”Allah's Apostle said: "I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity”

http://www.sacred-texts.com/isl/bukhari/bh1/bh1_23.htm

PS: Det om tvång i religion är en ’uppenbarelse’ Muhammed mottog tidigt i sin profetiska karriär. Och regeln i islam, när två eller fler verser motsäger varandra, är att den senare ’uppenbarelsen’ trumfar den tidigare.

Denna doktrin kallas Naskh
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Naskh_(tafsir) och förklarar varför Muhammed var en krigsherre, som inte praktiserade det fredbudskap du vill likställda islam med.

Fast du kanske menar att ’profeten’ Muhammed missförstod islam?

Rikard säger
3 augusti 2014 – 06:34

Ulf.. Nu slutar du smutta på flaskan och nyktrar till.
Vardagen i Syrien och Irak kan bli din alternativt din avkommas vardag.

Ni (du) är inga värdig representanter för kristendomen. Om ni ens ÄR Kristna.
Kristna människor dör och blöder runt om i världen... Vad gör du?

Staffan Sundqvist säger
3 augusti 2014 – 06:35

Nu har jag fått nog! Nu går jag ur Svenska kyrkan. Det är inte min krka mer. Ni kryper för muslimerna. Ni har vikit ner er för islam. Men vad annat är att vänta med en ärkebiskop som har sitt personliga motto som taget direkt från ett muslimskt böneutrop: Allahu akbar, Antje Jackeléns variant: Gud är större! Vad tror ni islamisterna gör med er om det får makten?

Christer säger
3 augusti 2014 – 06:43

Får man rekommendera Matteus 7:15-23?

Jodå. Jag vet att det handlar om falska profeter.
Jag frågar mig då litet hur det kan komma sig att högsta hönsen i Iran inte (vad jag har hört) har utfärdat en massa fatwor mot dessa som säger sig tala och agera för Islam? Har mullorna inte fattat budskapet i Koranen? De var ju rätt så på hugget när det gällde Salman Rushdie. Vilks står väl inte så högt i kurs heller?

PO Ängelholm säger
3 augusti 2014 – 07:45

Om tolkningar av Koranen. Den frågan är ointressant just nu. Islamister, jihadister och bokstavstroende är de som styr agendan, vare sig du vill det eller inte, vare sig du tror att det är "ett brott mot islam" eller inte. Islam är inte en religion, det är en politisk rörelse, med anspråk på världsdominans! Häpnadsväckande är också att du inte inser att det finns inte bara ett islam, det finns många tolkningar, postmodernismen påverkar även islam, så det är rimligare att tala om islam i plural, islamer. Det finns inga "sanna religioner", redan på en A-kurs i Religionsvetenskap lär man ut "metodologisk agnosticism" som metod att förhålla sig till påståenden om "sann islam" etc. Det som är intressant dock är att bokstavstrogna muslimer styr lejonparten av ummah idag, att döda kristna eller låta dem leva som 2a klassens medborgare, är vardagsmat och har varit det länge (70-talet lärde jag känna två koptiska läkarstudenter, de kunde vittna om daglig diskriminering).

Svenska kyrkan är i förfall, det rasar snabbt nu; det dröjer inte länge nu innan präster hävdar att Jesus inte är en central gestalt och att Muhammed var en fredens man. Nu lämnar jag Svk. Tack för mig!

Zoot säger
3 augusti 2014 – 07:47

Så du Ulf Lindgren är så blind o döv att du inte förstår att den religionen (islam) vill inget annat än att skära halsen av såna (otrogna) som dig. Är du så naiv att du inte ser vad som händer i bla Irak? Tror du verkligen att när/om du hamnar i den situationen att välja mellan att konvertera eller dö, att de islamister som ställer frågan skulle skona just dig?Tror du att du likt Jesus kan vända andra kinden till när du får din hals avskuren i "profetens" namn. Har Svenska kyrkan totalt sålt ut sig till en totalitär ideologi som islam, så man välkomnar sin egen undergång? Jag som själv är kristen gick ur Svenska kyrkan när ni tog in "Imamer" till gudstjänsten. Ni har sålt er själ och lär knappast hamna i "himmelriket". Ni är hycklare allihopa.

Björn säger
3 augusti 2014 – 07:59

Så här kan det inte fortsätta, att några obildade personer vräker ur sig ren nonsen om de kristna som mördas av islamister. Resutlatet är att fler vänder kyrkan ryggen. Svenska Kyrkan behöver ett reningsbad.

Roland Strandberg säger
3 augusti 2014 – 08:11

Kristna förföljs och mördas (folkmord) i Sudan, Irak, Central-Afrika, Syrien, Nigeria, Indonesien, Filippinerna, Egypten och i andra muslimska länder. Ofta är förövarna finansiellt stödda av EU, Obama-administrationen och Sveriges regering, till exempel rebellerna i Syrien varav ISIS är en del, Muslimska Brödraskapet i Egypten och säkerligen andra terrorgrupper också. I svensk media kallas mördarna för ''rebeller'', ''frihetskämpar'' och ''demokratikämpar''. Svenska Kyrkan är skrämmande tyst och vågar inte fördöma slakten på kristna av rädsla för att stöta sig med muslimska organisationer som blir mäktigare för varje dag som går i Sverige. Varför vågar ni inte tala klarspråk? Har ni nån annan agenda? Ni, om några, borde ju veta att det är fult att ljuga, så jag vill se ett ärligt svar nu (om ni vågar).

Jonatan säger
3 augusti 2014 – 08:49

HUR TÄNKER DU !!!? DU ÄR EN SKAM FÖR ALLA OSS KRISTNA. INTE KONSTIGT KYRKA PÅ KYRKA LÄGGS NER O TUSENTALS LÄMNA DEN FEGA OCH SVIKANDE SVENSKA KYRKAN. LÄMNA ALLA UPPDRAG, FLY LANDET BÖR NI GÖRA. ÅK TILL IRAK O SE HUR LÄNGE DU ÖVERLEVER MED DIN KÄRLEK!
LEVE DEN SANNA TRON PÅ JESUS, LEVE ISRAEL OCH LÄNGE LEVE JIMMIE ÅKESSON

Liberal säger
3 augusti 2014 – 08:52

"Enligt Koranen är det ju strängligen förbjudet att förtrycka judar och kristna – de tillhör Bokens folk och tror på samma Gud som muslimer. Att fördriva kristna är alltså ett direkt brott mot Islam. Därför är detta inte en religiös konflikt."

Vilken underdrift!

IS är en fundamentalistisk grupp, om vi kan avfärda en fundamentalistgrupp med att de vantolkar religiösa texter kan vi väl göra detsamma med alla andra fundamentalister? Följden blir att inga religiösa konflikter över huvud taget existerar, varken i Libyen, Syrien, Irak, Somalia, Nigeria, Mali eller Sudan.

Lindgren borde belönas med Nobels fredspris. Eller vid närmare tanke är nog priset Årets förvillare lämpligare.

Sven Lidén säger
3 augusti 2014 – 08:56

Om det så står här är sant så är det fantastiskt att nära 100% av imamer i muslimska länder har tolkat Koranen fel.

kenneth säger
3 augusti 2014 – 08:57

saxat på avpixlat.info
Mycket skall man få läsa av avfallskristendomens företrädare innan ögonen ruttnar och faller ut. När nu Svenska kyrkan bryter tystnaden kring slakten på kristna i vår omvärld och tar bladet från munnen så är det häpnadsväckande nog inte för att fördöma den totalitära, våldsbejakande och intoleranta islam som utgör den ideologiska grunden för dessa folkrättsliga brott.
I stället vill man mot bättre vetande göra gällande att det inte har något med islam eller religion att göra överhuvudtaget. Även de halshuggna offren för det islamiska rasistiska barbariet har nog missuppfattat islam
I stora delar av den islamdominerade världen pågår nu en systematisk etnisk/religiös rensning av kristna. Kyrkor bränns ned eller sprängs i luften, kristna fördrivs, mördas, tvingas leva som andra klassens medborgare, betala särskild skatt o.s.v. Bakom allt detta står diverse muslimska grupperingar.
I Sverige har Svenska kyrkan inte velat uppmärksamma det som sker med kristna i den muslimska världen, än mindre har man fördömt det.
Nyligen valdes till ny ärkebiskop och högsta ledare för Svenska kyrkan en person som har en muslimsk trosbekännelse som valspråk och som inte vill sätta den fredspredikande Jesus högre inom kristendomen än islams krigarprofet Muhammed. Från Svenska kyrkans predikstolar utslungar sverige-fientliga präster som Helle Klein svavelosande fatwor mot Sverigedemokrater och hyllar terrorstämplade islamister som Hamas. Kan ni tänka er att det är "den falske profeten" ni hyllar ?
Antar att man inte ska vara kristen för att vara präst i Svenska kyrkan
Vad sa Jesus om det Stora Avfallet...?

Mattias säger
3 augusti 2014 – 09:04

Detta måste vara det absoluta lågvattensmärket... Vi kan idag skaka bittert på huvudet åt alla vidrigheter som utfördes i Guds namn under korstågen och inkvisationen, men när nu islam genomgår samma fas av avskyvärda handlingar, varje dag, med siktet inställt just på kristna, så förväntas vi lisma och kröka rygg för... Vad, egentligen? Inte ens skribenten till detta kan själv försöka få oss att han tror på smörjan. Muslimer förföljer och dödar kristna för att bli den dominerande religionen, punkt. Att argumentera mot detta enkla faktum är som att försöka bevisa att regn faller uppåt. Skäms!

Nils säger
3 augusti 2014 – 09:13

Verkligen tragiskt att läsa hur naiv, apologetisk och ryggradslös den svenska kyrkan blivit. Istället för att höja rösten mot de muslimska övergreppen väljer man att försöka fullständigt sanslösa förklaringsmodeller. Se helheten om kristendomens utveckling i Mellanöstern sedan år 2000! Drastisk tillbakaträngning i samma takt som nazisterna rensade områden från judar och den svenska kyrkan blundar... Livsfarlig ynkedom är vad det är frågan om! Skäms!

Magnus Redin säger
3 augusti 2014 – 09:18

En konflikt där en religion används som verktyg för att dominera blir en religiös konflikt när verktyget får hög effektvitet. En familj av tolkningar av islam håller uppenbarligen på att utvecklas till allt effektivare krigsredskap och dominansredskap för människor som önskar härska oavsett mängden blodspillan. Motsvarande skeenden har tidigare funnits inom kristendomen där ledare har tolkat religionen till sin fördel och utvecklat den för att göra sina arméer effektivare och undersåtarna lydigare. Tyvärr vet jag alldeles för lite om Islam för att kunna bidra med funderingar om varför denna religion kan formas till så effektiva krigsredskap.

Göran R säger
3 augusti 2014 – 09:24

Ett sådant här blogginlägg blir till ett kränkande slag i ansiktet på alla dem som flytt eller fått anhöriga och vänner mördade i Islams namn. När t.o.m. islamisterna själva videofilmar sina illdåd och sådana skildringar är fler än någon sin i detta ögonblick så stämmer ju epitetet lågvattenmärke. Det är ju bara att läsa innantill i Koranen för att väldigt snabbt hitta otaliga uppmaningar till krig mot de, eller död och kidnappning av de "otrogna" - judar och kristna. Om nu det skall "tolkas" på ett annat sätt än hur det står - vilket blir oändligt mycket svårare för unga muslimska män i Mellanöstern under de i sig förtryckande regimer och sociala miljöer de befinner sig i - i kontrast mot att ha råkat få gå teologisk högskola i exempelvis Uppsala - hur förklaras då systematisk förföljelse av kristna i Afganistan, Irak, Iran, Västbanken, Syrien, Libyen, Nigeria och Sudan för att nämna några av alla platser kristna har flytta ifrån eller mördats. Svenska kyrkan kan ju själva pröva att starta en utlandskyrka i Iran och testa vad som händer...

Bahlool säger
5 augusti 2014 – 12:18

Bra artikel. Folk måste förstå skillnaden, det finns även grova drag i bibeln, inte kan du döma ut hela bibeln för det eller Gud för det eller? Finns grova drag och ord i gamla testamentet, samma sak finns i Koranen.

Gällnade ISIS, de är hemska, men ni verkar inte känna till att shia muslimern är de som lidit mest under ISIS, det är deras söner som mördats i tusentals, det är deras kvinnor som förts bort och deras ungar som bombats på marknaderna och ni glömmer även att det var just shiamuslimerna i Södra Irak, som tog emot sina kristna vänner och det tär i vårt hjärta att vi ser kristna fördrivas från deras och vårt land. Tyvärr stöds ISIS av krafter i Saudiarabien och Qatar, USAS allierade, och deras makt är för stark för att vi ska ha något att sätta emot dem i dagsläget.

Ivan Lindström säger
16 oktober 2015 – 06:40

Ulf Lindgren, varifrån har du fått din bibelkunskap och bibeltolkning?
Jag blev mycket förvånad och förfärad, när jag fick höra din tolkning av en vers i NT.
Jesu kärleksbudskap i Bibeln är glasklart!

emelie svarar
15 december 2017 – 03:14

Hej Valentino! Den här diskussionen avslutade vi för en tid sedan. Men du får gärna skicka ett mail till Ulf Lindgren. ulf.lindgren@svenskakyrkan.se /Emelie

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *