Om Katedralakademin


Personerna bakom bloggen Katedralakademin är präster i Stockholms domkyrkoförsamling.

Katedralakademin startades av Stockholms domkyrkoförsamling under våren 2014. Det är en mötesplats för troende, sökare och tvivlare. Där arrangeras samtal kring tro med inbjudna gäster som funderat över relationen mellan tro och liv. Där ges undervisning i kristen tro på basis av kritisk modern bibelforskning och utblickar mot judiskt och muslimskt tänkande.

Katedralakademin arbetar efter domprost Hans Ulfvebrands motto: längtan efter tro är tro.

I bloggen lyfter domkyrkoförsamlingens präster aktuella trosfrågor som kretsar både kring hur tro uttrycks i dagligt liv och hur tro använder sig av språket för att fånga det heliga.

Ulf Lindgren har lång erfarenhet av Orienten och har bott tre år i Kairo. Efter 15 år som gymnasielärare och studierektor vid Lycée Francais prästvigdes han 2008. Han har masterexamen från judiska högskolan Paideia och intresserar sig särskilt för hur bibelns hebreiska originaltext ständigt behöver tolkas för att synliggöra både Gamla och Nya testamentets budskap.

Sabina Koij prästvigdes i Storkyrkan 1999 och har arbetat som präst i Stockholms domkyrkoförsamling sedan 2005. Utöver sin teol. kand. har hon läst bl.a. litteraturvetenskap, idéhistoria och engelska, journalistik och även ytterligare kurser inom teologi. Sabinas teologiska intresse är främst inriktat på systematiska och filosofiska frågor såsom: Vad menar vi med att vara kristen, tro på Gud, Jesu uppståndelse och hur ska det kristna budskapet göras relevant för oss idag.

Hans Ulfvebrand är domprost i Stockholms domkyrkoförsamling sedan 2013. Han har under sina 38 år som präst tjänstgjort i 5 olika miljöer industriort, utlandsförsamling, förort, samt i Stockholms innerstad på söder. ”Gud dör inte den dag jag slutar tro på en personlig gudom. Men jag dör den dag mitt liv inte längre genomlyses av det ständigt återskänkta undrets glans från källor bortom allt förnuft.” Ett av Dag Hammarskölds Vägmärken. Utifrån detta är Hans hållning: Våga fråga? Våga pröva? Våga tveka? Våga neka tro på alltför enkla svar?

Normunds Kamergrauzis är domkyrkokomminister och forskare. Utöver teologi har han läst journalistik och filosofi. Han blev teologie doktor i Uppsala 2001 och därefter verksam som lärare och forskare vid Uppsala universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt frågeställningar inom systematisk teologi och kristen etik. Inom ramen för pågåande forskningsprojekt bearbetat han frågeställningar som gäller meningskapande, religion och etik. Normunds Kamergrauzis  har skrivit, bland annat,  The Persistence of Christian Realism (2001)  och tillsammans med Carl-Henric Grenholm utgivit akademiska läroböcker om Feminist Ethics (2003) och ”Sustainable Development och Global Ethics” (2007).

Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan.

Ted Harris, teol. dr. och medlem i FTO (Franciskus Tredje Orden). Ted har intresserat sig för människans inre liv, så som innerlighet och kontemplation. Med innerlighet menar han människans förmåga att kunna tillskriva sin existens positiva kvaliteter vilka kan bidra till ett tillstånd av välbefinnande. Med kontemplation menar han människans förmåga att kunna uppleva vördnad för livet, ett slags känsla av helighet.

 

 

Om Kultur och tro i city – Katedralakademin
”kulturell, intellektuell och andlig stimulans. Möten mellan människor, uttryck och existentiella frågor.” Läs hela programmet på http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/kultur-och-tro-i-city