”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…


Ideellt forums idédagar – Seminarium i Umeå 2 – 4 oktober 2015

PicCollage

Vi var en grupp, både anställda och ideella från Lerums församling som deltog i Svenska kyrkans ideella dagar i Umeå.

Syftet med dagarna var att ge anställda, förtroendevalda och ideella inspiration och fördjupning för engagemanget i Svenska kyrkan. Det deltog över 300 personer och gemensamma föredrag varvades med gruppmöten där vi i en mindre krets kunde fördjupa oss i olika ämnen och dela våra erfarenheter.

Här följer ett litet axplock ur helgen:

Jonas Bromander, tidigare forskningschef för kyrkokansliets analysenhet, talade om ”Det ideella engagemanget, en möjlig framgångsfaktor”:  Med utgångspunkt i en beskrivning av den övergripande samhällsutvecklingen – från den tid då kyrkan hade sin plats mitt i byn, fram till idag och den plats kyrkan har i dagens samhälle –  beskrev han vad som karaktäriserar kyrkan. Undersökningar visar att inte mindre än 700 000 personer säger att man vill engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Lika många säger att man kanske kan göra en insats. På frågan om varför man ville engagera sig var svaret främst att man vill hjälpa de som har

”Oftast handlar det också om kommunikationsproblem som inte är engagerade men skulle kunna bli engagerade i Svenska kyrkan”  det svårt. Kyrkokansliet har också tittat på vilka områden inom kyrkan som skulle kunna utvecklas med avseende på det ideella arbetet. Kyrkans sociala arbete och arbetet med barn och unga är de områden som bedöms ha störst utvecklingspotential.

Som Jonas Bromander sa:  Är det viktigt så ” tänds vi till att vilja vara till hands.

”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…

Det har stått mycket i Kyrkans tidning om Ideella dagarna och det är roligt att man sätter ljuset på de viktiga och spännande siffrorna.

Dessa dagar sa tydligt att vi behöver fortsätta att utveckla det ideella arbetet hemma i församlingen, med utveckling och handledning.

Det handlar om god struktur.

Planering, se på kompetenser, skapa och bygga relationer, utbildning för att uppmuntra och ge stöd,  anställda behöver också mycket feedback för att släppa lite  så det känns bra att kunna vägleda istället för att man känner att man har mindre att göra och tappar en sorts kontroll och nätverkande det var något som vi pratade mycket med rollen som samordnare.

”Tacksamhetenslov att odla vänskap, behöver bli mycket bättre på.”

Ett annat pang föredrag var med Rikard Olofsson som arbetar som i Stockholmsstift.   Ord om Gud – Allas bidrag till teologin smått som stort är viktigt. Hur ser vi på kyrkan, Vad jag ser beror på vilket håll jag tittar på/från. För vem finns kyrkan? För sin egen skull, folk, för Gud, för andra? För vem är kyrkan till för?

”Det handlade mycket om att se det från olika perspektiv” det jag jämför Svenska kyrkan med visar vilket ideal jag har.”

Vidare fick vi under seminariet information om bl.a.

  • -Gudstjänstförnyelse med avseende på anpassning till konfirmander och ungdomar.
  • -Verksamheten och samarbetet i en nybyggt bostadsområde, Lindhagen, på Kungsholmen i Stockholm.
  • -Synen på ideellt arbete ur några teologiska synvinklar.
  • -Lundby församlings engagemang avseende flyktingmottagning.
  • Vi valde lite olika seminarier och på det sättet hade vi mycket att diskutera och prata om när vi möttes vid våra gemensamma måltider.
  • -Det ena med inriktning på fördjupning av området gudstjänstförnyelse.
  • -Det andra rörde ett sätt att läsa bibeln tillsammans, ”Befriande bibelläsning”.
  • Rollen som samordnare
  • De vill förändra Världen.

”Sammanfattningsvis har de tre dagarna i Umeå varit intressanta, inspirerande och mycket givande och de har bidragit till en än bättre grund för mitt engagemang som ideell i församlingen. Jag vill rikta ett stort tack till Lerums församling för att jag fick möjlighet att delta.”

 

Jag kommer ta med mig myllret av människor i alla åldrar, ideella och anställda som gör och är tillsammans, där vi möttes i olika samarier, matstunder, gudstjänster, café, vid bokbordet, där vi delade erfarenheter. Häng i korridorer och ett ”gott tilltal”. Det myllret är för mig att vara en församling, det hade vi lika gärna haft också i Lerum.

En av de som åkte, Susanne Lindström, samordnare för ideella arbetet i Lerums församling

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *