Växtplatser för unga vuxna och vuxna

Målet är att vi skall jobba fram en plan för hur vi skall arbeta med undervisning i Lerums församling. Det finns tre olika delar i växtgruppen.

*Uppdatera och revidera konfirmandplanen
*Jobba fram en plan för hur vi skall arbeta med unga ledare i församling, som relaterar till en handledning.
*Arbeta fram en plan för undervisning för unga vuxna och vuxna-växtplatser.