Växtplatser för unga vuxna och vuxna- vårt tänk


Vi har funderat stort och smått använt så många ord/  vi valde att ta med dem också så man kan om man vill följa processen.

VAD MENAR VI MED VÄXTPLATSER?  Nu har vi slutligen fastnat för detta: En god växtplats är en miljö där man…

 • … blir bekräftad, där man blir sedd, och där man kan vara sig själv.
 • … får dela liv och dela tro; där det finns en dialog och där olikheter berikar.
 • inbjuds till reflektion, fördjupning och utmaning; där nyfikenhet väcks.
 • … bemöts med respekt, trygghet, öppenhet och gästfrihet.

 Alla kyrkans sammanhang är ”växtplatser”, i en eller annan bemärkelse, enligt definitionen ovan: gudstjänster, mötesplatser, enskilda samtal, osv.

VAD MENAR VI MED LÄRANDET? Kännetecknande för de växtplatser där undervisningen mer uttalat är i centrum bör få vara att…

 •  … lärandet sker i relation och dialog: att vi delar erfarenheter med varandra och är varandras ”medvandrare”.
 • … det ges möjlighet att tillsammans tolka liv och tolka tro.
 • … reflektion och fördjupning leder vidare till insikt, kunskap och förståelse.
 • … det finns utrymme att pröva och praktisera; att låta alla sinnen vara med.
 • … uttalade mål sätts upp och kursplan utformas .

315765_10151170180978920_2053145813_n

Hur fördelar vi växtplatserna i Lerums församling?

Våra funderingar i gruppen har varit så här: All vuxenarbete kanske inte är dopuppföljning, då är frågan, vad är vad?

•En del bör vara: dopuppföljning, undervisning. En annan del bör vara diakonal verksamhet/mötesplats. Vilken det än är så skall det finnas en årscykel och kursplan för vuxnas arbete. Genom att dela upp det på:

 • Dop och dopuppföljning,
 •  Öppna verksamheter
 • Fördjupningsgrupper.

Oj så många ord och tankar vi hade om det här med lärande…. ( se nedan)Det här vara alla orden och tänket innan….

Gruppens förväntan är med arbetet:

 • Det här får inte bli en pappersprodukt bara! Utan den skall användas!
 • Den skall vara realistiskt.
 • Ett gemensamt tänk önskas och att det är gemensamt över hela församlingen strävar vi efter.
 • Kommunicera med attityden att bli tagen på allvar( som vuxen).
 • Det vi har idag som är bra- det skall vi använda.
 • Det skall förankras och det är viktigt att alla fokusområden får ”gifta sig med varandra”.
 • Ej dubbelarbetas.
 • Vi skall känna oss säkra att vart vi än är och vem vi än möter som skulle vilja ha något mer av kyrkan så ska vi känna oss trygga att kunna erbjuda något bra.
 • Tid till reflektion.
 • Tid att fundera kanske något vi längtar efter.
 • Fokus på vuxna-spana in vad erbjuder församlingen.
 • Vad erbjuder vi för verksamhet idag?
 • Vad syns på hemsidan?
 • Vad finns på väggarna?
 • Vad finns det för litteratur och böcker på bokbordet?
 • Vi har mycket kunskap och erfarenheter i planeringsgruppen – det skall vi använda.

VÄXTPLATSER/MILJÖN som vi vill satsa på. En växtplats skall innehålla detta:

 • • Bekräftande plats, se andra och bli sedd.
 • • Dela liv, dela tro.
 • • Inbjudan till reflektion, fördjupning och utmaning.
 • • Öppen och stimulerande plats.
 • • Lära i relation och dialog.
 • • Tolka liv och tro.
 • • Reflektion fördjupning och utmaning.
 • • Upptäcka, pröva och praktisera.

 VÄXTPLATSER – LÄRANDE, HUR HÖR DET IHOP?

LÄRANDE:

 • Använda alla sinnen
 • Relationer
 • Tid
 • Lärjungaskap

UNDERVISNING:

 • Medvetet lärande
 • Målrelaterat
 • Samtalsgrupp/kursplan

SYFTE: Vad vill vi ge vuxna?

 • Det skall vara meningsfullt.
 • Dialog.
 • Att bejaka egna och andras erfarenheter av Gud och livet.
 • Relevant(omvärlden/ för det egna livet).
 • Sedd och älskad.
 • Behövd.
 • Växande.- vi kanske sår och inte ser sådden.
 • Gestalta berättelsen om Jesus
 • Berättelsen och och använda berättandet,gärna med olika sinnen och sätt.

 ”En växtplats är en god, trygg miljö för lärandet-som är en process som leder vidare…

Vad menar vi med lärandet? Fyra viktiga bitar och förhållningsättet.

1

 • Tolka liv och tro -Hur skall jag leva och hur skall jag leva kristen tro?
 • Lärandet ska innehålla en medveten hållning och förhållningssätt.
 • Attityden till lärandet är viktig.
 • Ha en tydlig målvetenhet.
 • Nyfikenhet

2

 • Viktigt att få testa.
 • Upptäcka något nytt, genom att uppleva.
 • Praktisera sin kunskap.
 • Lära genom att göra, det här med övning är bra.

3

 • Att få bidra med sina gåvor och att få ta del av andras är viktigt i lärandet och något som vi vill uppmuntra.
 • Att lyssna och ta del av andras erfarenheter.
 • Att följa någons exempel, medvandrare och lärling. Gå bredvid följa med en bit på vägen.
 • Att få växa som människa.

4

 • Olika lärstilar och olika ingångar.
 • Få kunskap, nya fakta, information.
 • Att få insikt och förståelse.
 • Utveckling inåt och utåt.
 • Ömsesidigt lärande.
 • Gnuggas, att ha olika aspekter.
 • Reflektion kring kunskap, erfarenheter, känslor, tro och deras relation till varandra.
 • Enskild och i relation till andra.
 • En process av medvetenhet att se mönster mellan olika delar i mitt liv; relationer, erfarenheter, teori och känslor.

Vad menar vi med växtplatser? (miljö) Det här vill vi satsa på: Hur det skall gestaltas får också funderas över.

Fyra viktiga bitar

1

 • En plats att bli sedd och att se.
 • Möta andra/Gud, varandra/ sig själv.
 • Där man får växa som människa, växa i sin självkänsla.
 • Där jag får vara i gemenskap och växa genom relationer.
 • Plats där man får vara sig själv.
 • Möta andra i dialog
 • Plats där jag får växa i min egen takt
 • Där jag blir sedd och älskad som den jag är.

2

 • Den lilla berättelsen möter den stora berättelsen.
 • Inte bara ta emot och svälja -reflektion.
 • ”Högt i taket” attityd- respekt.
 • Kunskap, erfarenheter och upplevelser.
 • Växa i tro och som människa.
 • En plats som hjälper oss att ge Gud utrymme.
 • Dela liv och dela tro.
 •  Att Uta få gnuggas och utmanas lite.
 • Att få hjälp att förstå.
 • Det skall vara en rastplats som ger nya perspektiv.
 • Se olika ut.
 • Många sinnen ska användas, lustfullt, inspirerande, alla är olika behöver olika.

3

 • Växa i sin tro, få möjligheter till andlig fördjupning.
 • Utveckla sina gåvor och talanger
 • Längtan efter något mera.
 • Ge mig något behov. Vad är ens behov? Få uttrycka.
 • Utvecklas.

4

 • Det skall vara en gästfri plats.
 • Trygg plats.
 • Välkommande miljö som bjuder in till gott prat.
 • Stimulerande miljö och inbjudande plats.
 • En plats präglad av respekt och öppenhet

 • Verksamheter som benämns med VÄXTPLATS– ska ha undervisning som fokus.
 • Verksamheter som benämns med MÖTESPLATS– ska ha diakoni som fokus.( Vi är helt medvetna om att ofta kan det säkert vara svårt att skilja på dessa, eftersom de ligger så nära varandra, men vi tror att vi kanske kan fokusera om vi skulle tänka annorlunda.)

Hur vill vi vara kyrka med vuxna? Vad är vårt förhållningsätt? Kan vi välja undervisning som vi kan konkretisera? Vi ser att lärandet går igen i allt och därför svårt att sätta ord på.Bibelundervisningen för vuxna, Hur ber man?

Målet är att vi skall jobba fram en plan för hur vi skall arbeta med undervisning i Lerums församling.

Det finns tre olika delar i växtgruppen.

 1. Uppdatera och revidera konfirmandplanen.
 2. Jobba fram en plan för hur vi skall arbeta med unga ledare i församling, som relaterar till en handledning.
 3. Arbeta fram en plan för undervisning för unga vuxna och vuxna-växtplatser. En medveten plan hur vuxna som inte är döpta och konfirmerade skall kunna göra det lättare nu.

Gruppen möttes på Åh stiftsgård för att fundera intensivt i två dagar.

 • Vad menar vi med växtplatser?
 • Vilka är våra växtplatser?
 • Vad menar vi med lärandet?
 • Hur ser lärandet ut?
 • Ja hur växer vi som människor?
 • Vad vill vi?
 • Vad har vi för mål med undervisning för vuxna?

Undervisning i stort i alla åldrar. Det är också bra att kyrkostyrelsen har beslutat om en fokuserad satsning på undervisning och mission. För att stärka församlingarna i uppdraget. Kyrkostyrelsen konstaterar att det skett en uttunning av kunskapen av kristen tro över tid och vill stärka och uppmuntra församlingar att ta tag i frågan.

”Visionen är att människor i Svenska Kyrkan möter och står i relation till ska ha en sådan förtrogenhet med kyrkans tro och tradition att de kan erfara, förstå och uttrycka evangeliet om Jesus Kristus”

De uppmuntrar också att vi behöver använda oss av flera uttryckssätt för att tolka evangeliet och våra liv!

Alldeles utmärkt att de kommit på det och nu känner vi oss stärka med att jobba med vår plan i vår församling.