Act Svenska kyrkan kommenterar biståndsbudgeten

I budgeten som presenterades idag kan man se ökade anslag till biståndsbudgeten och en vilja att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Det är viktigt i en tid när dessa värden alltmer ifrågasätts, menar Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, i en kommentar.


Foto: Magnus Aronson /IKON

Det är bra att januariavtalets samarbetspartier hållerfast vid enprocentmålet. Detta mål har den senaste tiden ifrågasatts och vi vill betona att ett långsiktigt mål som detta är helt avgörande för att Sverige på sikt kunna upprätthålla ett generöst utvecklingsbistånd.

Den totala ökningen av biståndsanslaget på knappt 1,5 miljarder kr går bland annat till de multilaterala utvecklingsbankerna och till att förstärka det bilaterala samarbetet i Afrika, Asien och Mellanöstern. Sidas förvaltningsanslag har halkat efter länge, men höjs nu, vilket Act Svenska kyrkan efterlyste tidigare i år.

– Vi välkomnar förstärkningen av Sidas kapacitet, säger Erik Lysén. Detta är en nödvändig förutsättning för att upprätthålla en hög kvalitet i arbetet när biståndsanslagen ökar. Inte minst den tidigare aviserade demokratioffensiven kommer att kräva stora insatser av Sida och ambassaderna.

Budgeten visar på en vilja att det svenska biståndet ska stärka demokrati och mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och SRHR, miljö och klimat samt fred och säkerhet i en omvärld där många trender går åt fel håll.

– Vi ser fram emot förtydliganden om hur regeringen vill utforma den kommande demokratioffensiven och ”fördjupa och bredda sin feministiska utrikespolitik” genom utvecklingssamarbetet. Religiösa aktörer spelar avgörande roller på båda dessa områden, och Act Svenska kyrkan bidrar gärna i samtalen om hur Sveriges bistånd på bästa sätt kan bidra till att stärka religiösa aktörers positiva bidrag.

Regeringens besked att Sverige fortsätter stödja EU-samarbetet för att bland annat motverka grundorsaker till ofrivillig migration och stärka transitländers kapacitet att hantera migration väcker frågor. EU:s bistånd bör aldrig villkoras med att man håller kvar migranter eller återtar migranter.

Avräkningarna för flyktingmottagande är något lägre än tidigare, men det finns fortfarande oklarheter i redovisningen av beräkningsmodellen för avräkningar. Kostnaden per asylsökande anges inte, vilket gör det svårt att avgöra om den nya modellen är mer restriktiv.

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan
Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.