EU-beslut att bosättarprodukter ska märkas


Igår fattade EU-kommissionen ett historiskt beslut om att anta särskilda riktlinjer för ursprungsmärkning av varor och produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område. Det utgör ett viktigt framsteg på vägen mot en tvåstatslösning för Israel och Palestina. I riktlinjerna anges att EU inte erkänner israelisk suveränitet över de palestinska områden som Israel har ockuperat sedan 1967.

Det är nu upp till EU:s 28 medlemsstater att bestämma vilken typ av bestämmelser och restriktioner som ska införas på aktörer som inte respekterar EU:s nya regelverk på det här området.  EU kommissionen är tydlig med att sanktioner/avgifter måste vidtas om importörer eller detaljhandelskedjor inte upprätthåller ursprungsmärkningen.  Varor och produkter som produceras av palestinier på icke-ockuperat palestinskt område kommer att ursprungsmärkas antingen som ”products from the West Bank, ”product of Gaza eller ”product of Palestine”.

EU-beslutet innebär att konsumenter kommer kunna köpa israeliska produkter och varor utan att riskera att stödja olagliga bosättningar på palestinskt område. Foto: Itinerant Tightwad /Flickr
EU-beslutet innebär att konsumenter kommer kunna köpa israeliska produkter och varor utan att riskera att stödja olagliga bosättningar på palestinskt område. Foto: Itinerant Tightwad /Flickr

Den israeliska regeringen, med premiärminister Benjamin Netanyahu i spetsen, är upprörda över beslutet och har redan fattat beslut om att ställa in ett antal strategiska överläggningar med EU-representanter i olika frågor.  EU:s ambassadör i Israel, Lars Faaborg-Andersen kallades till Israels utrikesdepartement på onsdagskvällen för att få en reprimand.  Faaborg-Andersen förklarade EU:s inställning på en presskonferens där han menade att beslutet om att kräva ursprungsmärkning ska ses som en teknisk, inte politisk, fråga. Det återspeglar ett EU-direktiv från 2005 om att konsumenter har rätt till adekvat information om varors ursprung.

Samtidigt är det en politisk markering, och en viktig sådan.  Med detta beslut blir det tydligt att EU-kommissionen och dess medlemsstater försöker hålla tvåstatstanken vid liv, det vill säga en delning av Israel och Palestina utifrån de gränser som gällde innan sexdagarskriget 1967 och där de exakta gränsdragningarna måste bli föremål för förhandling mellan parterna. Israels utrikesdepartement hävdar att beslutet om ursprungsmärkning innebär att ”EU har tagit ett ovanligt och diskriminerande steg i en tid när Israel möter en våg av terror” och menar att EU:s argumentation om att det enbart är en teknisk fråga är ”grundlöst och cyniskt”.

Svenska kyrkan har varit tydlig med att ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter är ett bra sätt att tydliggöra att konsumenter måste ha möjlighet att välja om man vill köpa produkter av det Israel som man respekterar och försvarar – det vill säga det internationellt erkända Israel (1967 års gränser) – eller från de bosättningar på ockuperat palestinskt område som är olagliga enligt internationell rätt. [1]

Många konsumenter i det svenska samhället, inklusive Svenska kyrkans medlemmar, vill gärna kunna köpa israeliska produkter och varor utan att riskera att stödja olagliga bosättningar på palestinskt område. Genom EU-kommissionens antagna riktlinjer om ursprungsmärkningen, och kommande föreskrifter om hur de ska tillämpas i Sverige, blir det äntligen klarhet i denna fråga.

[1] Svenska kyrkans positionspapper för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina. (pdf 17 sidor)

Läs om Svenska kyrkans arbete i Israel och Palestina >>

Foto: Magnus Aronson /IKON
Foto: Magnus Aronson /IKON

Erik Lysén
Chef för Svenska kyrkans internationella arbete (tjänstledig)

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *