”EU måste skapa säkra och lagliga vägar till Europa”


Svenska kyrkan har under lång tid krävt förändring av EU:s flyktingpolitik. Den senaste tidens humanitära kris i Europas flyktingmottagande har med än större tydlighet påvisat att politiken måste förändras. Svenska kyrkan uppmanar nu än en gång EU:s medlemsstater till gemensamt agerande och ansvarstagande bland annat genom ett uttalande med ACT-alliansen, ett kyrkligt biståndsnätverk.

– Ett av de viktigaste kraven som vi ställer är att avskaffa visumkravet för flyktingar från krigsområden och diktaturer som Syrien och Eritrea. Kravet på visum gör att människor tvingas ta stora risker och inte sällan förlorar livet under sin flykt till Europa, och det göder dessutom kriminella nätverk, säger Kristina Hellqvist, chef för det humanitära teamet på Svenska kyrkans internationella arbete.

Svenska kyrkan deltog när tusentals människor samlades i helgen på Sergels torg i en manifestation för säkra flyktvägar.  Foto: Erik Nihlgård
Svenska kyrkan deltog när tusentals människor samlades i helgen på Sergels torg i en manifestation för säkra flyktvägar. Foto: Erik Nihlgård

Uttalandet från ACT-alliansen innehåller ett flertal punkter. Några av kraven är utökade sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (framförallt civila), särskilt stöd till ensamkommande barn samt en aktiv och konkret utrikespolitik tillsammans med flyktingarnas ursprungsländer och det internationella samfundet för att finna politiska lösningar på krisen.

Majoriteten av dem som tar sig till Europa är flyktingar från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak och Somalia. Antalet fortsätter att öka. De flesta flyr krig, konflikter eller förföljelse i sina hemländer, men många flyr även från försämrade villkor i de länder dit de först flytt.
ACT-alliansens medlemmar ger humanitärt bistånd i flyktingarnas ursprungsländer, till exempel Syrien och Irak, i grannländer som Turkiet och Libanon, och alltmer i transitländerna Grekland, Serbien och Ungern. För att komma åt grundorsakerna till varför människor flyr vill ACT-alliansen se satsningar på utveckling och bistånd.

– Situationen är mycket allvarlig. EU måste ta detta på allvar och arbeta för fred, säkerhet och ekonomisk utveckling i Mellanöstern, som är vårt närområde, säger Kristina Hellqvist.

ACT-alliansens uttalande är ett av många kyrkliga aktioner för att påverka beslutsfattare, bland annat driver CCME, en ekumenisk organisation för flykting- och migrationsfrågor där Svenska kyrkan är medlem, liknande krav. Gemensamma uttalanden har kommit från CCME, Kyrkornas Världsråd och Europeiska kyrkokonferensen.

– Som kyrka är vi på olika sätt djupt engagerade i människors okränkbara värdighet, global solidaritet och för att skapa ett samhälle som välkomnar flyktingar och människor i nöd. För att EU ska agera krävs politisk vilja. Att vi går ut tillsammans i ACT-alliansen kan skapa ett ökat tryck inte minst eftersom vi som humanitära aktörer har stor trovärdighet.

Det stora engagemang som nu manifesteras på gator och torg runt om i Europa, och som kyrkorna är del av, är också oerhört viktigt. EU:s medlemsstater har redskap och resurser för att ta ansvar för flyktingsituationen. Vad som behövs är politisk vilja och beslutsfattare med mod och insikt om vad som krävs, säger Kristina Hellqvist.

Mer information: ACT-alliansen är ett nätverk med över 140 kyrkor och trosbaserade organisationer som arbetar tillsammans i 140 länder för att åstadkomma en hållbar förändring för människor som drabbats av kriser, katastrofer, fattigdom och orättvisor.

ACT Alliance EU arbetar med opinionsbildning inom internationell humanitär rätt. Syfte är att främja rättvisa, fred och att utrota fattigdom genom att påverka beslut på EU: nivå.

Läs hela uttalandet:
ACT EU uttalande angående flyktingkrisen_150914

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *