Fullsatt när kyrkor under FN-möte lyfte rätten till sexualupplysning


Den 3 till 7 april möttes befolkningskommissionen, CPD, till det årliga mötet i New York för att följa upp globala utvecklingsfrågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Världens alla länder samlades i FN:s högkvarter, summerade vilka utmaningar världen står för och vad som behövs göras framåt.

Svenska kyrkan ingick i ACT-alliansens delegation som i början på veckan höll i ett fullsatt officiellt panelsamtal i FN-byggnaden tillsammans med Kyrkornas världsråd, UNFPA, Global fund for Women samt Malawi och Norges missioner.

FlyerUnder rubriken ”Protecting Bodies, Protecting Rights: The role of Faith-Based Organizations in Enabling Sexual and Reproductive Health and Rights” diskuterade en multireligös och global panel med trosbaserade aktörer från hela världen hur de kan arbeta för sexualupplysning och mot barnäktenskap – två frågor som specifikt rör ungdomar globalt.

Befolkningskommissionen möttes för 50:e gången och förhandlingarna denna gång handlade bland annat om utmaningarna med att världen både har en stor åldrande befolkning och också den största generation ungdomar någonsin.

Sexuell hälsa och rättigheter skapar het debatt
Det blev, i år, precis som tidigare år mycket spända förhandlingar. Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter skapar ofta heta debatter. Förhandlingar kring frågor som rörde ungdomars rätt till sexualupplysning, aborträtten, HBTQ-personers rättigheter var de största vattendelarna.

SRHR-frågor hamnar ofta i en diskurs om värderingar och tyckande. Då blir det extra viktigt att komma ihåg att det inte handlar om tyckande. Forskning visar att tillgång till SRHR möjliggör jämställdhet i samhällen. Det är också en grundbult i fattigdomsbekämpning, då till exempel ungdomar kan få möjlighet att utbilda sig och sedan arbeta för att sedan själva välja när de bildar familj.

Förankrad i teologi och mänskliga rättigheter
Men det handlar också om värderingar, så som att det allmänt borde anses vara en mänsklig rättighet att som människa ha tillgång till information, kunskap och möjlighet att själv bestämma över sin kropp och sin framtid. Svenska kyrkan står grundad i detta i vårt internationella arbete och vår position i frågan är förankrad i både mänskliga rättigheter och i teologi.

Från både regeringars och civilsamhällets sida fanns det grupper med starka viljor på plats, både de som hävdar att alla ska ha rätt till sina sexuella och reproduktiva rättigheter och de som motsätter sig alla framsteg på området. Konsekvensen blev en ofta svartvit debatt med tydliga motståndarläger. Att ACT-alliansen som en trosbaserad aktör verkar för SRHR och mänskliga rättigheter blev en ovanlig syn för båda sidorna i debatten.

Religiösa aktörer förstagångsarrangörer
Det var första gången någonsin som religiösa aktörer arrangerade ett officiellt event på befolkningskommissionen. Inte nog med att det var första gången, samtalet handlade dessutom om SRHR.

delegation_blogg
Emilie Weiderud, till vänster, deltog i planeringen och satt själv i panelen när trosbaserade organisationer för första gången inbjöd till ett event om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

SRHR är den största konfliktytan för religioners roll i en hållbar utveckling. Hur religion utövas och tolkas är ofta mycket problematisk i dessa frågor och sammanhang, Detta är tydligt i i samhällen där religionen har en stor roll i människors liv och religiösa aktörer en stor makt kring frågor som rör familj, kropp, sexualitet och reproduktion och det märktes även under förhandlingarna i FN-byggnaden bland de religiösa lobbyorganisationer som var på plats.

Ingen resolution antogs av länderna under veckan vilket är ett bakslag. Att sedan Trump-administration under samma vecka, nästan symboliskt meddelade att de avslutar sitt finansiella stöd till UNFPA, FN-organet som har ansvar att följa upp utvecklingen på området SRHR och som bedriver ett omfattande humanitärt arbete, var ytterligare ett bakslag. ACT-alliansen uttalade sig direkt emot detta och uppmanade till avpolitisering av kvinnors hälsa. Samtidigt var veckan en seger då kommissionen nu har ett starkare tvärregionalt stöd för SRHR än någonsin, där länder från alla kontinenter hävdar utveckling inom SRHR som centralt för att nå en hållbar framtid och för allas rätt till sina kroppar och sin framtid.

Ingen kompromiss med människors liv
Att ACT-alliansen var på plats, höll i ett event och argumenterade för jämställdhet och SRHR i vår övertygelse och identitet som trosbaserade aktörer var ovanligt för många, men mycket välkommet. Att påvisa att världen är en mångfaldig religiös värld som rymmer flera perspektiv, röster och tolkningar är viktigt.

Deltagare i panelen uttryckte att det framförallt handlar om att ge dessa utrymme då de verkar för förändring inifrån och för att förändra religionens negativa inverkan på SRHR. På panelen sa deltagare att “det inte handlar om om vi ska engagera oss, utan hur vi gör det och att vi inte kan kompromissa med folks liv och värdighet för att åberopa moral”.  Religionens samverkan med SRHR är svår och komplex men ett uppdrag där panelen var enig om att vi behöva verka för förändring, hålla religiösa ledare ansvariga och det behövs kunskap och verktyg och en hel del arbete för att komma dit.

Emilie Weiderud
Emilie Weiderud

Emilie Weiderud
Policyrådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, Svenska kyrkans internationella arbete

Läs ACT Alliansens uttalande: Time to depoliticize women’s access to health – Global Gag Rule risks to the global development agenda. >>

Se panelsamtalet Protecting bodies, protecting rights i efterhand. >>

Ladda ner vår position om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter >>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *