Jämställdhet är vår generations uppdrag och kall

Genusrättvisa står högst upp på dagordningen under ACT generalförsamling. Att alla människor oavsett kön, ska ha samma rättigheter och möjligheter är fokus både i ACT alliansen och inom Svenska kyrkans internationella arbete. Jämställdhet, flickor och kvinnors rättigheter är avgörande när det handlar om att bekämpa fattigdom och göra världen till en bättre plats.


Day 1 of the Assembly provides participants with the opportunity to join a special event on gender justice. We will hear from high level church, youth, UN, and civil society leaders why they think it is imperative to work for gender justice, and celebrate and showcase our gender justice work from across the alliance. We will also call for enhanced engagement from faith actors to address gender injustice and discuss together how we can move forward. Phumzile Mlambo-Ngcuka, UN Under-Secretary-General and Executive Director, UN Women and Archbishop Antje jackelén Church of Sweden.

Som Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka från UN women sa under inledning av panelsamtalet under generalförsamlingen Created equal –  jämställdhet är vår generations uppdrag och kall. Ojämställdhet är fortfarande en av de största utmaningarna i världen.  

– Det är viktigt att minnas de generationer som gått före oss och kämpat för att stoppa slaveri och strukturell rasism som apartheid. Vår generations uppdrag är att fortsätta stå upp mot orättvisor och ge män och kvinnor samma rättigheter och möjligheter. Den kampen kan en välja att följa eller vända ryggen till, men vänder du den ryggen då sviker du din generation, säger Pumzile Mlambo-Ngcuka.

Alla människors kamp
Kampen för kvinnors rättigheter är ingen  kvinnokamp även om kvinnor drabbas hårdast av förtrycket, utan det är alla människors kamp. Ärkebiskopen Antje Jackelén, konstaterade under panelsamtalet, att alla vinner när samhällen blir mer jämställda. Det finns tydliga bevis för att de samhällen som är mer jämställda också har bäst välfärd. Alla måste ta sitt ansvar för att sätta stopp för  förtryckande normer, konstaterade panelen som bestod av Phumzile Mlambo-Ngcuka, högsta chef för FN-organet UN Women,  ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan. Moderator var Azza Karam, från UNFPA – United Nations Population Fund

Det innebär till exempel att du som pappa är en förebild för din son och har en möjlighet att visa på nya maskulinitetsideal. Att du som kristen är en förebild i att stå upp för alla människors  lika värde och att vi som kyrka har det med, i allt vi lär ut, i söndagsskolan, i bibelsamtal och i de budskap vi för fram i predikstolen.

Kyrkans roll
Frågan som stod i fokus under dagen var,  vilken roll har de trosbaserade organisationer i kampen för jämställdhet? Kyrkor och religioner är och har varit en stor del av det förtryck som sker mot kvinnor och har därför ett ansvar att visa på en ny riktning, menar ärkebiskopen. Utifrån vår tro bär vi en övertygelse om allas lika rättigheter. Men traditioner är starka och tar lång tid att förändra, konstaterade ärkebiskop Antje.

– Men dopet är en påminnelse om att vi alla är guds barn, skapade till guds avbild, oavsett kön, sa ärkebiskopen. Ändå utsätts barn för våld bara för att de är flickor och strukturer som diskriminerar upprätthålls av religiösa aktörer. För att kunna säga att vi är kristna så måste vi vara det i allt vi gör, för människor på flykt, för de som lever i fattigdom och för kvinnor. Vi måste läsa de heliga skrifterna utifrån att vi alla är skapade till guds avbild och att alla människor är lika mycket värda.  – Bibeln är en källa till jämställdhet, menar ärkebiskop Antje.

Inget förtryck ska ske i vårt namn
Alla  i panelen gjorde klart och tydligt i hur viktigt det är att  vi måste stå emot när någon använder religionen i syfte att förtrycka människor. Vi kan aldrig acceptera att förtryck legitimeras i vårt namn. Ärkebiskop Antje, nämnde de fem P som hon tycker hotar det hopp och den tillit som behövs för ett fungerande demokratiskt samhälle, Polarisering, Populism, Protektionism, Post-sanning och Patriarkatet. Hon nämnde också vikten av att vi måste  lyssna på varandra, även på de som inte tycker som oss och att vi måste dela historier om framgång och jämställdhet. Alla framgångar för kvinnors rättigheter ger ringar på vattnet, vart än de sker i världen.

Avslutningsvis skickade UN womens generaldirektör med några viktiga ord: Kyrkor likväl som andra institutioner har inte lyxen att välja sida eller bidra till polariseringen. Vi måste röra oss framåt tillsammans i enhet och harmoni. Tillsammans kan vi bli oslagbara. Vi i kyrkan och Förenta Nationerna är privilegierade och vi måste hantera det privilegiet på ansvarsfullt sätt.  För godheten i världen är under hot och om vi förlorar kampen om det goda vore det en katastrof.

Här kan du se hela eventet Created equal med paneldebatten och efterföljande presskonferens.

Malin Berggren,
kommunikatör
Svenska kyrkans internationella arbete

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *