Svenska kyrkan i möte med Kurdistans premiärminister om hjälp, skydd och rättigheter för kristna och andra minoriteter


I slutet av september 2015 mötte representanter för Svenska kyrkan Nechirvan Barzani, premiärminister för den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak. Mötet skedde inom ramen för en delegation från Kyrkornas världsråd. Vid mötet presenterade delegationen några av de utmaningar internflyktingarna står inför och underströk vikten av hjälp, skydd och rättigheter.

IMG_0860-900pxSvenska kyrkan representerades av Erik Apelgårdh, teamledare för Mellanösternteamet och Joanna Lilja, policydialoghandläggare för Mellanöstern. Förutom mötet med premiärminister Barzani besökte delegationen bland annat Erbil, Duhokregionen och en del av Nineveslätten. På resan mötte de kyrkoledare från regionen, bland annat den kaldeiska patriarken Louis Raphaël I Sako och Ignatius Aphrem II, patriark för den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela Östern, samt deltog i kröningen av den nya patriarken av Österns Assyriska kyrka, Gewargis III.

Sedan mitten av 2014 har tusentals människor tvingats fly islamiska statens (IS) härjningar i norra Irak. De flesta som flytt i norra Irak tillhör religiösa minoritetsgrupper som till exempel kristna och yazidier. Hundratusentals internflyktingar lever nu i den kurdiska delen av Irak, inklusive ca 80% av Iraks kristna befolkning. Många av de som har möjlighet ansluter sig till flyktingströmmarna och tar sig vidare till andra länder för att söka sig ett nytt liv.

Delegationen som Svenska kyrkans representanter var del av, förmedlade sin uppskattning för den kurdiska regionens gästfrihet mot flyktingarna. Samtidigt uttryckte de oro över utvandringen av kristna och andra minoriteter.

– Många av dem vi mötte befarade att det snart inte kommer att finnas några kristna kvar i Irak, berättar Erik Apelgårdh. Bland annat berättade den syrisk-ortodoxa ärkebiskopen av Mosul, Nicodemus Daoud Matti Sharaf, själv internflykting, att de säger adjö till ungefär 20 kristna familjer varje dag.

Delegationen lyfte vikten av konstitutionellt skydd för kristna, yasidier och andra religiösa och etniska minoriteter.

– Som vi har understrukit tidigare så är konstitutionella rättigheter och verkligt medborgarskap, med deltagande, social integration och lika rättigheter, absolut nödvändigt för att den religiösa och etniska mångfalden ska kunna bevaras, konstaterar Joanna Lilja.

Delegationen poängterade att Kurdistans regionala regering i dag i praktiken är väktare för den hotade religiösa och kulturella mångfalden i regionen. De religiösa och etniska minoriteterna måste vara fullödiga medborgare och känna att de har lika rättigheter och kan bidra till samhället.

Delegationen tog också upp frågan om tillgång till högre utbildning i den kurdiska regionen. Brister i utbildning, samt språkliga och administrativa hinder, är ytterligare en drivkraft bakom flyktingströmmarna från norra Irak.

Erik Apelgårdh är nöjd med mötet:

– Vi kände att det fanns en genuin förståelse för internflyktingarnas svåra situation och vikten av att bevara områdets religiösa mosaik. Vi tror och hoppas att mötet kan leda till konkreta förbättringar för internflyktingarnas trygghet, säkerhet och möjlighet att leva kvar nu och i framtiden.

Deltagande i delegationsresan är en del av det arbete som Svenska kyrkan gör i relation till den svåra situationen i Irak och Syrien och för utsatta grupper i regionen, däribland kristna och andra religiösa minoriteter.

Ulrika Nylén
kommunikatör

 Läs mer om vårt stöd för förföljda kristna och utsatta troende >>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *