Vad är ett nytt uttryck?


För att en verksamhet skall få kallas för ett Fresh Expression i England skall det uppfylla fyra kriterier, nämligen:

  • Mission: målgruppen skall vara personer som inte redan har en relation med kyrkan
  • Kontext: verksamheten skall utspela sig i ett sammanhang där målgruppen finns och känner sig hemma
  • Jesus: fokus skall ligga på att vilja efterlikna Jesus och att agera som han skulle ha gjort i olika sammanhang – och att lära andra vad det innebär att följa Jesus
  • Kyrka: det skall finnas en relation med Gud och med den övriga församlingsverksamheten

Vilka svenska verksamheter känner vi till som uppfyller dessa fyra kriterier? Vilka nya uttryck för att vara kyrka kan vi identifiera i Sverige?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *