Förslaget till ny kyrkohandbok lämnat till kyrkomötet

Kyrkostyrelsen har lämnat över förslag på ny kyrkohandbok till kyrkomötet. Beslut ska tas i november.


Kyrkohandboksförslag

Kyrkohandboksförslag

Den 14 juni beslutade kyrkostyrelsen att lämna över förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, till kyrkomötet. Beslut om kyrkohandboken kommer att tas i november. Om kyrkomötet beslutar om kyrkohandboken så kommer den enligt förslaget att tas i bruk pingstdagen 2018.

Vi här på Tjörn har använt förslaget till kyrkohandbok i Valla församling sedan remissomgången. Vi använder också ordningen för alla kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) enligt det nya förslaget.

Förslaget har debatterats flitigt i de kyrkliga medierna, men även i andra medier. Synpunkterna har framförallt rört musiken. I kyrkostyrelsen var det en nomineringsgrupp som valde att reservera sig mot förslaget men hänvisning till att anta bara textdelarna i förslaget och inte musikdelarna – utan att detta skulle fortsätta att bearbetas.

http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/reservation-mot-kyrkostyrelsens-handboksbeslut

Det som händer nu är att kyrkomötesledamöterna (251 stycken + biskoparna) får förslaget. Gudstjänstutskottet som förbereder detta ärende har redan fått flera extradagar för att kunna förbereda och gå igenom förslaget. Biskoparna och läronämnden har att gå igenom förslaget också så att det inte strider mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

I höst har kyrkomötet lagt in en extra dag för att kunna få tid att debattera och diskutera förslaget. Beslut är tänkt att tas i november.

Här kan du läsa hela förslaget.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *