Är du en åsna?


Bibelberättelserna är spännande och oftast mycket detaljerade. Vi ser framför oss en bild när vi hör texten om Jesus intåg i Jerusalem.

Mitt i bilden finns en åsna. Åsnan står för det enkla och vardagliga. Den enkla människan kunde oftast skaffa sig en åsna. Det var den tidens arbetsredskap för att underlätta arbetet. Åsnan kallas ju ett lastdjur och är väldigt uthålligt. Åsnan bar den tunga bördan och var en god hjälp för människan på Jesu tid, och är så än idag.

Jesus valde att rida på en åsna för att visa på vad som var Guds mening med hans verk på jorden: Jesus kommer för att avlasta våra tunga bördor. Vi samlar på oss så mycket bekymmer och oro. Dessutom bygger vi upp en massa skräp med allt det som är våra fel och brister som människa.

Gud ser att det börjar bli för tungt för oss att bära. Därför har Gud sänt Jesus för att ge oss en hjälp att bära och möjlighet att orka. Det kallas för avlösning eller syndaförlåtelse.

Nu inleds Stilla veckan med just intåget på Palmsöndagen. Under den kommande veckan får vi följa med på Jesus lidandesvandring för att bättre förstå vad Guds försoningsverk innebär för oss. Jesus död på korset kan liknas vid det som åsnan står för: Avlastning. Syndabördan får genom Jesus försoningsdöd lämnas bort och vi får tro på upprättelse och nytt liv.

Efter Långfredag kommer Påskdag med livets seger. Uppståndelsens glädje genomsyrar den lidandevecka som Jesus går igenom för vår skull.

Åsnan bär på Jesus som visar på livets väg även om den går genom lidande och död.

Sv PS 442

Han gick den svåra vägen / upp till Jerusalem. Han gick med sina vänner som skulle svika honom snart. Han gjorde det för dem. / Han gjorde det för dem.
Han gick den svåra vägen / upp till Jerusalem. Där blev han slagen, hånad och törnekrönt av fienden. Han teg och led för dem. Han gjorde det för dem.
Han gick den svåra vägen. Han bar sitt eget kors. Han bad: ”Min Gud, förlåt dem.” Han led och dog på Golgata. Han gjorde det för oss, / för alla och för oss.

Text: B G Hallqvist 1975

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *