Regnbågsgruppen


Idag har arbetet med antal och tal fortsatt. Ateljégolvet var fullt av högar med olika antal saker. Barnen fick talen 1-20 på små lappar och fick sedan leta upp en hög med det rätta antalet. Men så tokigt, några högar saknades så dessa högar med rätt antal fick barnen själva skapa. De hittade både det ena och andra att lägga i högarna. Samtidigt som de använde sig av olika matematiska begrepp. Barnen samarbetade under hela processen.

Sedan var det dags för lite mattespel och då blev det 3 i rad. På torsdag ska barnen tillverka ett eget spel. En del har redan börjat tillverkningen av egna spel.

IMG_3889.JPG

IMG_3896.JPG

IMG_3891.JPG

IMG_3890.JPG