Vem trycker på knappen?


När Solgruppen ska upp till ateljén på andra våningen brukar vi åka hiss. I och utanför hissen finns det spännande knappar man kan trycka på. Men vem är det egentligen som får trycka? Du (förskolläraren), ropar barnen i kör! Det här är viktigt, så viktigt att det barn som kommer först fram till hissen ibland ställer sig framför och ”vaktar” knappen så att ingen av de andra kompisarna ska frestas att trycka. För den vuxne handlar det mest om säkerhet men för barnen handlar det nog mer om rättvisa, ”om inte jag får trycka så ska ingen annan heller”!