Sånger med overhead


Uppe i Solrosens ateljé står en gammal overhead-apparat. Den använder barnen ibland till skuggspel eller till att lägga mönster med geometriska former. 

Idag fanns det en ny liten låda med material bredvid apparaten. Det var två platsspindlar och ett par träfigurer i form av djur, människor och träd. Två barn uppmärksammar det nya materialet och börjar lägga figurerna på overheaden. Det ena barnet utbrister: ”Vi kan göra Imse, Vimse, Spindel!” Men då behövs det mera rekvisita menar barnen. En sol, regndroppar och en tråd kommer de fram till. Ena kompisen ritar och klipper droppar och den andra solen.  Solritaren blir dock så nöjd med sin sol att den är för fin att klippas ut. Förskolläraren får i uppdrag att göra en som ska klippas ut. Men det är noga med färgerna, solen ska vara gul och dropparna blå tycker barnen så det protesteras en del då förskolläraren ritar med en blå penna. Fast det visar sig inte spela någon roll då solen visar sig bli svart då den hamnar på overheaden. Sedan vill ett barn att vi ska göra ” I ett hus vid skogens slut”. För titta, det finns ju både hus, träd, en hare och figurer som kan vara tomten och jägaren. Men vad gör katten där undrar förskolläraren, den är väl inte med i sångtexten? Nej, men den finns med på bild i sångboken (där sången finns illustrerad) som vi har på förskolan vet barnen. En stund med massor av associationer som ledde till kreativitet, skapande, samtal och sång.