Åldersblandat i Vasaparken


Idag har Moln-och Solgruppen, dvs Solrosens äldsta och yngsta barn, varit på utflykt i Vasaparken. En spännande ålderskombination där behov och intressen på många sätt ser olika ut. Ändå kan det bli väldigt givande för både stor och liten att vara tillsammans. De äldre barnen tycker ofta att det är roligt att ta hand om de yngre och få känna sig lite ”stora”.

De äldre blir också förebilder för de yngre. Idag var det inte så många barn med och ovanligt få andra barn i parken så vi kunde vara både på småbarns- och storbarnsdelen i parken. Annars är Vasaparken en väldigt populär park som ofta är fullsmockad med barn i olika åldrar. Då väljer vi oftast att gå någon annanstans där det är lugnare. Men idag hade vi nästan hela parken för oss själva – onsdagslyx helt enkelt!