När många ska bli få – att slå ihop olika webbplatser till en plats


Det här inlägget i korthet: så slår du ihop flera olika webbplatser till en webbplats i webben för framtiden. Det är inte krångligt men kräver lite jobb.


Jag får en hel del frågor om råd, tips och tricks när det kommer till att lägga samman flera olika webbplatser till en och samma plats. Ofta handlar det om olika församlingar som ska bygga en gemensam webbplats för pastoratet, men det slumpar sig så att vi på kyrkokansliet befinner oss i samma sits. Vi har funderat en hel del över hur vi ska få våra fyra webbplatser att bete sig på ett bra sätt i webben för framtiden. Därför tänkte jag kort redogöra för hur vi tänkt.

Grafik som visar hur fem församlingswebbplatser slås ihop till en pastoratswebbplats.
En sammanslagning av flera webbplatser till en webbplats behöver inte vara krånglig, men den kräver lite tankekraft och en del jobb.

Utgångsläget – fyra webbplatser

Svenskakyrkan.se på nationell nivå består idag av fyra olika webbplatser: ”Tro och andlighet”, ”Internationellt arbete”, ”Kyrka och samhälle” och ”Om oss”. Tidigt i arbetet med webben för framtiden beslutade redaktionen (där jag ingår) att om möjligt slå samman de här webbarna till en gemensam webbplats. Några anledningar:

 1. Underlätta för användaren som besöker webbplatsen, eftersom hen idag skjutsas runt mellan olika menyer på de olika webbplatserna. Kan upplevas förvirrande.
 2. Underlätta arbetet för redaktionen, som inte behöver hålla reda på vilken webbplats det arbetas på utan kan hantera allt material för nationell nivå från en och samma plats.
 3. I förlängningen underlätta delande av material till enheter ute i landet, i och med att sagda delande inte behöver ske från olika webbplatser utan från en och samma.

Mycket tankekraft bakom den nya strukturen

Under en längre tid har vi slagit våra (förhoppningsvis ganska kloka) huvuden ihop för att bygga en struktur som funkar med allt material från fyra olika webbar. Utgångspunkten har hela tiden varit ett användarperspektiv. Vilka frågor vill användaren ha svar på när hen kommer till en av våra sidor? Oftast har svaret ingenting med vår interna organisation att göra, utan är mer praktiskt till sin natur. Vi har alltså strävat efter att inte tänka på vem hos oss som gör vad, utan fokuserat på vad användaren vill med vår webbplats. Inte helt enkelt alla gånger, men ett nödvändigt arbete att göra för oss.

Det här tankearbetet har lett till att våra fyra webbplatser istället blir fem ingångar i det nya:

 • Få hjälp
 • Du behövs
 • Om Svenska kyrkan
 • Om kristen tro
 • Vårt arbete

Under var och en av de här fem ingångarna kommer det att finnas tematiskt sorterat innehåll som är helt användarfokuserat. Detaljerna om detta kan vi lämna därhän så länge, men jag ser fram emot att få presentera mer om det framöver.

Så går flytten till rent praktiskt

För att få ihop våra fyra webbar till en så gör vi så här:

 1. Så långt det är möjligt ändrar vi på den befintliga webbplatsen, så att vi kan flytta över redan färdigbearbetade sidor.
 2. I de fall det inte går att bygga om (för att skillnaden är för stor mellan det som är och det som ska bli) flyttar vi antingen över en sida och bygger om den i det nya eller skapar en helt ny sida. Det sistnämnda är ett sämre alternativ, och vi försöker alltid bygga om en befintlig sida först för att behålla länkar och sökmotorrankning.
 3. Sidor som är färdiga att flyttas märks med ett ämnesområde, så att vi enkelt kan hitta dem i flyttverktyget och bara flytta de som vi arbetat med.
 4. Första steget i flytten är att sidorna hamnar på sin gamla plats. Alltså att en sida som tidigare har funnits på webbplatsen ”Kyrka och samhälle” hamnar där också i det nya. Först när sidan är flyttad kan vi gå vidare till nästa steg.
 5. Vi bygger de nya nationella sidorna på en helt separat webbplats. Om vi jämför de tidigare webbplatserna med församlingar så är den nya webbplatsen pastoratet. Den webbplatsen agerar alltså samlingspunkt för allt det nya.
 6. Genom att gå in på varje sida och välja en annan publiceringsplats (görs under ”Webbplatsinställningar” i admin) flyttas sidorna över till den nya gemensamma webbplatsen.
 7. Väl på rätt webbplats görs den slutliga finishen (med bilder och liknande som laddats upp direkt till rätt webbplats) och sidan placeras i menystrukturen.

Vi har tjänat otroligt mycket på att tänka efter innan vi gjort något, så om du har möjlighet att göra en del planeringsarbete innan du faktiskt slår ihop dina församlingswebbplatser så är det en klar vinst.

Lycka till med din flytt!

2 kommentarer

Louise säger
14 april 2016 – 06:35

Från och med när upphör den gamla webbplatsen att existera och den nya tar över?

Per Hård af Segerstad svarar
14 april 2016 – 12:00

Hej Louise! Webben för framtiden aktiveras måndag 25 april kl. 10. Du kan läsa allt om detta på intranätet.

Samuel säger
16 juli 2016 – 04:22

Hej! Jag letar febrilt efter rss-feed att prenumerera på för kalendern för församlingen i Kungälv :) Kan du möjligtvis guida mig rätt? mvh

Per Hård af Segerstad svarar
8 augusti 2017 – 11:16

Hej Samuel! Just nu finns såvitt jag vet ingen möjlighet att prenumerera på just kalenderhändelser via RSS. Min förhoppning är att det kommer, men jag vet tyvärr inte exakt när. Beklagar! Mvh Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *