juni 2013

Ni visas månatligt arkiv för juni 2013.

Det är en fråga som man inte ställer så ofta, men inför konfirmationen är den viktig. Konfirmation betyder ju att man bekräftar sitt dop. Dopet är också ett helt program eller ”paket” för hela livet – inte bara en vacker ceremoni i kyrkan.

Dopet är viktigt eftersom det handlar om att Gud bryr sig om oss människor.

Gud tar oss upp i famnen och ger trygghet på liknande sätt som föräldrar och faddrar ger sitt dopbarn en kärlek och närhet som ger barnet något livsnödvändigt.

Det kristna dopet sker i vatten och med den Heliga Anden för att ge oss en handling för hur vi får leva i Guds familj.

Vattnet talar om det allra mest livsnödvändiga. Utan vatten dör vi och vi behöver ständigt friskt vatten för att få livskraft. Det är också genom vattnet som vi kan tvätta oss och hålla oss fräscha.

Dopets vatten renar oss så att vi slipper vara smutsiga i den synd som vi ju inte kan förneka finns i mänskligt liv. Gud befriar oss i dopet så att vi kan få hjälp att leva i Guds förlåtelse. Dopvattnet ger det oss det livsnödvändiga som omsluter oss. Vi kan ju bl.a. tänka på fostervattnet som omger barnet i mammas mage och skapelsen som i allt är beroende av det friska vattnet för att kunna blomstra till liv.

Dopet i Den Helige Ande innebär att det är Gud själv som handlar i dopets vatten. Gud finns med i det mest livsnödvändiga och jordnära som finns =vattnet.

Genom Jesus Kristus kommer Andedopet före vattendopet: det betyder att man utgår från Guds vilja att ta emot oss innan vi kan aktivt säga att vi omvänder oss. Andens dop är Guds aktivitet. Gud tar initiativet. Det är hos Gud det börjar. Gud söker upp oss – alla – stora och små.

Det är i vattendopet som Anden kommer till oss – en gång för alla. Det är det otroliga undret att Gud ger oss ett livsprogram som följer med oss dag efter dag.