Jag är kyrkoherde i Fryksände pastorat i det underbara Värmland. Texterna i denna blogg är betraktelser som antingen framförts eller publicerats.