Om Tor Frylmark


Tor Fredrik Ansgar Frylmark, född 1950 i Börstil utanför Östhammar, är en svensk präst som sedan 2002 varit domprost i Härnösands stift.
Sedan 1 maj 2002 är Tor Frylmark domprost i Härnösands domkyrkoförsamling och stift. Under hans tid som domprost har han fått i uppdrag av biskopen att vara ledamot i Härnösands och Luleå stifts råd för forskning och utbildning (HoLruf). Tor är även ordförande i samrådsgruppen mellan stiftet och länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland angående kyrkoantikvariska frågor. Sedan 2006 är han kontraktsprost i Härnösand-Kramfors kontrakt.
På riksplanet var Tor Frylmark 1986 -2001 ledamot i kyrkomötet. Tor tillhörde kyrkomötets andra kyrkolagsutskott fram till och med 1999 och sedan kyrkorättsutskottet. Under åren 1986-1995 var han ersättare i kyrkomötets besvärsnämnd och därefter ledamot till och med 1999. Under tiden 2000 – 2002 var Tor Frylmark ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd. I arbetet inför nya kyrkordningen var han ledamot i den så kallade Personalutredningen.
Tor Frylmark var uppförd i tredje förslagsrummet vid val till biskop i Uppsala stift 1990, kom på fjärde plats i Uppsala 2000 samt på tredje plats vid biskopsvalet i Härnösands stift 2009.