Hur kristen är du på en skala?


På en skala mellan 0-10, hur kristen är du?

 

På en skala mellan 0-10, hur kristen är du?

Jag tycker förstås det är ett förkastligt sätt att tänka på. Tro är inget vi ska mäta eller väga, det leder alltid fel (GÖR ALLTSÅ INTE DET, jag försökte bara väcka uppmärksamhet med den här bilden!).

På en annan nivå är det intressant att fundera på vad vi i så fall bygger en sådan gradering på. Hur frekvent gudstjänstfirande? Hur fromt utseende? Hur insatt man är i inomkyrkliga bråk? Vad säger du som läser?

Det jag egentligen ville skriva om är en sak jag stötte på under studierna, ur ett missionsperspektiv så att säga. Många av oss som läste teologi hade hört och läst en hel del om att sprida evangeliet och hjälpa människor att komma till tro. Men det där är nog över lag en ganska stor ångest också. Det finns så fantastiska berättelser men det är svårt att se att det ens har någon likhet med något jag själv gör i mitt liv.

Då var det en föreläsare som tyckte man skulle se det som en skala istället. Människor kan vara direkt negativa till kristen tro, eller fullkomligt övertygade om dess värde och villiga att omsätta den i sina liv. Vi kan se det som en skala mellan -10 via ett neutralläge till +10.

Om vi träffar någon som är stark negativ kanske vi gör en viktig insats bara genom att verka någorlunda vettiga trots att vi är kristna. Personen kanske går från -9 till -6, och det är i så fall riktigt bra även om personen fortfarande är negativ. Det är så beroende av var på skalan (resan, vägen etc) vi befinner oss. Om vi släpper tanken på att vid ett enda möte föra en människa hela vägen till ett helt nytt liv utan litar på Gud och gör vårt bästa just i den stunden så blir det mindre jobbigt för alla.

Vad tänker du om detta tänk kring ”evangelisation”? Skriv en kommentar!

 

6 kommentarer

Kyrkelvan säger
12 november 2015 – 12:09

Jag frågar alltid konfirmanderna hur kristna dom är 0-10: 95% svarar 3-4.
De är ju inte 0 - får då konfirmeras man inte.
Inte 1-2 då räcker tron inte heller riktigt till (även om några utmanande brukar säga 1 för att se hur jag reagerar)
De som är med i kyrkan, kör etc brukar säga 5-6.
Frågar jag hur kristen jag som präst är, varierar det mellan 9-10 (9 fick jag när jag rakade hela skallen - det drog bort ett poäng).
Samtalet leder vidare till att vi drar en gräns mellan 0 och 1. Antingen eller.
Mellan 1-10 handlar det mer om hur vi ser på varandra, på vårt beteende, vårt språk, symboler vi bär etc.
Grejen är ju hur kristna vi är i varandras ögon.
Skalan i Guds ögon är helt annorlunda!

Tomas Jarvid svarar
12 november 2019 – 08:15

Amen Ivan!

Lena P säger
12 november 2015 – 01:41

Om man överhuvudtaget ska ha en skala för kristen tro så tänker jag att man nog ligger högre på skalan ju mer man har integrerat sin kristna tro i vardagen, i sitt sätt att vara och handla. Det är nog det som mest kan påverka dem som ligger på minusdelen av skalan, som du skriver.

Thorsten Schütte säger
12 november 2015 – 05:52

Jag ser snarast den kämpande tron som något slags mittenposition på en gammaldags välvd landsväg där man hela tiden måste styra aktivt för att inte hamna i de båda dikena "urvattnad Pastor Jansson" och fundamentalism/rigid bokstavstro. Anstränger man sig inte hamnar man för eller senare i diket, där behöver man inte tänka och jobba med sin tro.

Ludvig säger
12 november 2015 – 10:09

Jag tycker att det var en klok tanke! Jag har tänkt något tidigare men inte riktigt kunnat sätta fingret på det. Det är en konkretare bild än att någon får så och någon får skörda. Ska man så i småland krävs det att någon man röjer sten först (-10 till -4) innan plogen ens kan sättas i jorden.

Jag är för. Siffrorna är bara en symbol för att förstå något abstrakt som är svårt att förstå.

Tomas Jarvid svarar
13 november 2019 – 08:15

Roligt att du tycker det var till hjälp Ludvig! Och välkommen till Vandra Vägen!

Peter T säger
13 november 2015 – 07:54

Evangelisation är ju att vända människor mot Kristus så att de kan vandra närmare honom varifrån de står.
Vid någon punkt på skalan så passerar man barriären för att vilja tro såsom trosbekännelserna är formulerade.
De skrevs för att skilja ut felaktig teologi genom att formulera satser de rättrogna kunde skriva under på bokstavligen.

Tomas Jarvid svarar
13 november 2019 – 08:15

Jo det är bra så. Det svåra tycker jag blir i mer protestantiska sammanhang om man försöker ha sin tro som gärning och mäta den för att se hur ”stark” den är och så.

Rebella säger
14 november 2015 – 03:52

Min enda åsikt är att människor som evangeliserar för fullt ös är tokjobbiga. Till en sån skulle jag nog fortfarande säga att jag är ateist och inte vill diskutera saken, bara för att slippa ifrån.

Tomas Jarvid svarar
14 november 2019 – 08:15

Ja ibland kan jag med nästan dra mig för att kalla mig kristen när det finns så många dumheter att bli ihopkopplad med med det får jag ju leva med.