Luther inför Guds domstol


Luther fri från bojorna.
Luther fri från bojorna.

Här ser vi Luther med lossade bojor, friad och släppt från straff för sina synder. Sitt gamla bagage i form av ryggsäcken har han också fått lägga av sig eftersom han för Jesu Kristi skull blivit fullständigt benådad.

Jag har nog inte tidigare skrivit om de viktiga lutherska begreppen ”LAG OCH EVANGELIUM”. Så det är väl på tiden nu.

Luther hade tidigt i livet svårt att se någon barmhärtig sida hos Gud. Han fick höra om Guds vilja med våra liv och att vi ska vara heliga eftersom Gud själv är helig. Den samtida synen på nåd kan enkelt beskrivas så att om människan gör sitt allra yttersta för att bli rättfärdig så skjuter Gud till resten. Nåden var på det sättet inte villkorslös utan krävde att man verkligen ansträngde sig.

I lutherska sammanhang brukar ”LAG” just beteckna Guds krav på oss. Den hittar vi förstås tydligt i den gammaltestamentliga ”lagen”, Toran som till exempel de tio budorden, men också i Jesu undervisning om att vi ska ”älska vår nästa som oss själv” och andra såna bud (där ju Jesus faktiskt utgår helt från toran).

Evangeliet å andra sidan består i att eftersom vi människor aldrig förmår leva upp till Guds vilja eftersom synden finns med i allt i våra liv så skänker Jesus oss istället rättfärdigheten (det goda förhållandet till Gud) som en gåva och förlåter våra synder, inte för att vi förtjänar det utan av barmhärtighet.

Som Luther tänkte det så står vi inför Guds domstol och förtjänar de hårdaste straff men i Jesus tar Gud på sig dem själv istället. Jesus tar vår synd och ger oss sin rättfärdighet i utbyte. Lagen är, förutom att den ger oss kunskap om Guds goda vilja och hur vi bäst kan leva tillsammans i världen, till för att vi (om vi är ärliga och om vi verkligen försöker följa den) förr eller senare ska komma på att vi inte klarar av att uppfylla den själva, utan behöver Jesus som frälsare. Syftet är att vi alltmer ska förlita oss på Guds nåd istället för på oss själva.

Det här är gott och själavårdande på många sätt. Det är då som nu väldigt lätt att försöka prestera för sitt värde som människa. Nu för tiden när vi inte på samma sätt tänker på Gud och att vi lever under hans blick har det kanske för många ersatts av hur vi är i andras ögon. Andras gillande är nog på många sätt en obarmhärtigare Gud att tillfredsställa än vår gudomlige far så vi gör bäst i att vända oss till honom istället när det gäller vårt värde och ställning som människor.

Jag tycker också det finns en del problem med det här med Lag och evangelium. Mest att hela begreppet ”synd” blir ganska teoretiskt och abstrakt när vi tänker oss perspektivet med Guds domstol. Det Luther far efter är att man ska få känna sig trygg i sin frälsning inför Gud och det är ju något gott men risken är att synden mer eller mindre kan bli losskopplad från vår vardagliga verklighet. Nåden kan, som Bonhoeffer sagt, lätt bli betraktad som billig. Synen på lagen är också knepig mest för att jag inte tror de bibliska författarna skulle hållit med själva, och att som jag skrivit tidigare, judarna till exempel har en betydligt positivare syn på lagen.

Det var en kort genomgång av lag och evangelium. Är det välkända begrepp för dig eller talas det ganska lite om dem numera? Skriv hemskt gärna en kommentar med dina erfarenheter av detta.

2 kommentarer

Christina säger
1 mars 2017 – 01:42

Jag tänker att lagen är mer som en hjälp än ett krav i hur man skall leva ett så gott liv som möjligt.

För vi kan ju inte undgå att synda, dvs att vi vänder oss bort från Gud, hur gärna vi än vill vara kvar i honom. Sen ska man ju inte heller synda på nåden. Men kan man se syndabekännelsen också som en hjälp att ha kvar vårt fokus på Gud? Och på vårt eget liv?

Stig Walldin svarar
3 mars 2019 – 02:17

Var det kanske därför som Gud lät synden vara kvar, för att vi skulle vara fortsatt beroende av Honom?
Dock är ju syndens makt bruten. Därför finns uppmaningen, att vi inte ska synda.
Det vill vi ju inte, eftersom Gud har gett oss en sån vilja. Men vi syndar, som du ju skriver, men då förlåter oss Gud, när vi bekänner vår synd inför honom. Det är nåd, när jag gång på gång får komma till Honom.

Tomas Jarvid svarar
3 mars 2019 – 02:17

Det är ju ett av ”lagens bruk” som det heter. Att vara en moralisk vägledning till vad det innebär i praktiken att älska sin nästa. Fint sagt om syndabekännelsen, den är som en slags omvändelse om och om igen.

Lena P säger
1 mars 2017 – 09:12

Hade inte funderat så mycket över dessa begrepp innan jag läste en distanskurs om Luther i höstas. Den kursen var banne mig något av det svåraste jag gjort, men jag lärde mig en hel del, och det är jag tacksam för. För att tillhöra en luthersk kyrka så visste jag alldeles för lite om Luther innan.

Tomas Jarvid svarar
3 mars 2019 – 02:17

Det är inte helt lätt att begripa sig på Luther och ju fler teologer man blandar in desto värre blir det…