Till innehåll på sidan

Kategori: Konferenser

En blå verktygslåda med kikare, telefon, kamera, kompass och bilder på kyrkor.
  • Mattias Hallberg

    Världens fest

    Världens fest är ett stort möte som hålls vartannat år och handlar om Svenska kyrkans internationella arbete. Vi deltog med två punkter, ett panelsamtal om Svenska kyrkan och sociala medier och ett seminarium om sociala medier. Panelsamtalet spelades in och finns här. Har inte sett det själv, eftersom jag inte gillar att se mig själv […]

    Läs mer