Archive for mars, 2015

Ung utmaning

Mar 23

När jag bloggade sist hade vi internationella kvinnodagen framför oss. Nu har vi precis firat en annan viktig kvinnodag: Jungfru Marie bebådelsedag. Maria, Jesu mor var inte alls så vän, tystlåten och underdåning som hon ofta framställts. I Lukas berättelse om bebådelsen möter vi tvärtom en tonårstjej som vågar ifrågasätta ängelns budskap. ”Hur skall det gå till?”, frågar hon ängeln ungdomligt kaxigt.

I mötet med trons värld är det viktigt att ifrågasätta budskap och auktoriteter och källkritik är på sin plats även här. Gud har gett oss en hjärna för att den skall användas. Därför skall vi inte okritiskt svälja allt andra säger. I respekt för vårt eget värde och för Gud som gett oss våra förmågor har vi både rätt och skyldighet att värna vårt eget jag. Det gör Maria. På så sätt är hon en god förebild för både kvinnor och män.

Sedan Maria ifrågasatt och bett om en förklaring accepterar hon ängelns budskap. Och så blir den unga Maria också en förebild i tro. När hon förstår att det uppdrag hon får beror på Gud och inte på henne så säger hon sitt ja. För Maria handlar tro inte om att förstå Gud utan om att vila i en Gud som är större än vårt förstånd. En Gud som vi både får ifrågasätta och samtidigt överlämna allt till. Tro är alltså att både få vara sig själv och att släppa taget om sitt eget. Det kunde verkligen Maria.

Tänk, en ung tonårstjej är vår största trosförebild. Det kan vara värt att tänka på när vi söker vägar att forma vårt kyrko- och församlingsliv. Därför tyckte jag att det var extra härligt att i år få fira Marie bebådelsedag tillsammans med 150 ungdomar på stiftsungdomsmötet i Hackås i söndags.

Under denna och kommande vecka kommer jag att få fundera mer kring tro och kyrkoliv tillsammans med ungdomar, från vårt stift och från vänstiftet Cape Orange i Sydafrika. Det blir en spännande och nyttig utmaning. För vi är ju inte bara kyrka i vårt eget lilla sammanhang. Vi tillhör en stor världsvid rörelse. En rörelse som den unga Maria sa ja till att bära in i vår värld.
+ Eva

 

Filed Under: Okategoriserade

Tillsammans är vi starka

Mar 6

På Söndag väntar den tredje kyrkoherdemottagningen på kort tid, denna gång i Stöde. Det är viktigt med mottagningsgudstjänstens tydliga markering eftersom kyrkoherdeuppdraget är så speciellt.

Kyrkoherden är chef över all verksamhet med ansvar för arbetsrätt och arbetsmiljö som på vilken arbetsplats som helst. Men hen har också det högsta ansvaret för kyrkans tro och lära i församlingen. Därför kan man aldrig likställa kyrkoherdeuppdraget med ett kommunalt tjänstemannauppdrag eller en VD inom näringslivet. Kyrkoherdens dubbla ansvar medför både ett fullvärdigt ledamotskap i kyrkorådet, ledningsansvar i relation till anställda och ideella och ett självständigt, personligt läroansvar inför biskop och domkapitel.

När det uppstår organisations-och arbetsmiljö problem i församlingarna handlar det oftast om att vi inte tagit hänsyn till detta kyrkliga sätt att förhålla sig till styrning och ledning. Det här måste vi bli bättre på om vi vill vara kyrka och inte utvecklas till något annat. Därför är det viktigt med kyrkoherdar och förtroendevalda som låter kyrkan vara kyrka både när det handlar om styrelse- och ledningsansvaret och det andliga livets tillväxt i församlingarna.

På söndag är det också internationella kvinnodagen. Ur kvinnorättsperspektiv finns det så oändligt mycket kvar att göra i vår värld. På många platser i världen utsätts kvinnor för en ofattbar diskriminering som börjar redan på fosterstadiet. Tack och lov har allt fler börjat inse att denna diskriminering inte bara drabbar kvinnorna utan hela samhället.

Våra biståndsorganisationer vet i dag att deras arbete ger bättre resultat och hållbarhet om kvinnorna görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Jämlika samhällen och företag har visat sig rent samhällsekonomiskt vara mer bärkraftiga och solida. Och egentligen är det väl som det skall vara, vi män och kvinnor är ju människor tillsammans inte var för sig eller endast det ena könet. Vi är skapta till Guds avbild tillsammans och vi har fått uppdraget att tillsammans förvalta vår skapelse.

Devisen ” Tillsammans är vi starka” passar därför bra på söndag både för kyrkoherdemottagningen och för kampen för kvinnors rättigheter.
+Eva

Filed Under: Okategoriserade