Statistiken får tolkas. Och hur den används skiljer agnarna från vetet

Helt nyligen publicerade kyrkostyrelsens kansli den samlade statistiken för Svenska kyrkan för 2010, med jämförelser i siffrorna för föregående år.

Svenska kyrkans tidning har rapporterat ett urval av de nya siffrorna på sin webbplats måndag 16 maj och följde upp torsdagens papperstidning samma vecka med en artikel om den glada nyheten att söndagsskolan fått en renässans i flera församlingar runt om i landet.

Den webbsida där det finns mest att hämta finns på Svenska kyrkans gemensamma webbplatswww.svenskakyrkan.se/statistik

I ett läge där 7 av 10 svenskar är medlemmar i Svenska Kyrkan och inte fler än 9 av 10 som för en generation sedan, då blir det riktigare att jämföra t.ex antalet konfirmander som en andel av medlemmarna och inte alla unga i åldersgruppen. Så görs oftast i de sammanställningar som kyrkostyrelsens kansli visar upp. Procenttalen behöver sättas in i ett sammanhang.

11.500 skolklasser tas emot varje år av Svenska Kyrkans församlingar. Kyrkorummen är den naturliga mötesplatsen och berättelserna som barnen och ungdomarna får ta del av är en del undervisningen.

Statistiken är ett viktigt mått – även om det inte är det enda – på tillståndet i Svenska Kyrkans församlingar. Vad som mäts kan behöva ändras med tiden och i takt med hur församlingslivet förändras.

Antalet gudstjänstfirare i församlingarnas huvudgudstjänst har halverats sedan 1990. Det är allvarligt. Församlingen samlad till gudstjänst är en nödvändighet. Orsakerna till minskningen är flera. Att antalet församlingar minskat drastiskt sedan 2000 är en förklaring. Att kyrkoherdar och kyrkoråd inte tillräckligt prioriterar huvudgudstjänsterna spelar också roll. För i församlingar där gudstjänstlivet ställs i centrum, så vänds en negativ trend. Det har dokumenterats på flera sätt. Bäst i Fredrik Modéus böcker. Senast i Längta efter liv – Bläddra i ett smakprov här

Det återstår för många kyrkoarbetare att kommentera och dra slut av den nya siffrorna. En som är snabb i sina kommentarer är prästen Dag Sandahl. Han skriver i sin blogg för tidningen Östran om söndagsskolan som för nådde så många fler barn. Dag Sandahl uppskattar att varje barn kom till kyrkan 20 gånger under ett år och att antalet besök i söndagsskolan under ett år borde ha nått 1 miljon. Det är lika många som deltagare i åldern 0-3 år som räknades in 2010. Barn- ungdomsverksamheten har föryngrats. Dag Sandahl har i en annan bloggpost nyligen frågat sig hur det ligger till med de anställda medarbetarnas kyrkogång.

I den klassiska boken Lekman tar ansvar finns en hel del siffror som berättar om Svenska Kyrkans läge på mormors och farfars tid. Boken från 1963 berättar om 136.000 barn i  söndagsskolan och 7.000 ideella söndagsskollärare. I samma bok räknas 41.000 vuxna körsångare till de aktiva lekfolket i Svenska Kyrkan. Knappt 50 år senare sjunger 61.000 vuxna i kör i Svenska Kyrkans församlingar.

Till de ideella räknades också 20.000 kyrkorådsledamöter. Trots att antalet församlingar är ett ett helt annat och mindre nu nästa 50 år senare är det ungefär lika många rådsledamöter. Kyrkoråden har fått fler ledamöter.

1963 gladdes många i Svenska Kyrkan över en nattvardsväckelse som under 1950-talet och lett till att nattvardsfirarna i många församlingar fördubblats. 90.000 barn och ungdomar deltog i det som kallades juniorverksamhet och olika slags ungdomsgrupper. 2010 räknas antalet deltagare varje gång de kommer till en aktivitet och det ger 850.000 besök för åldarna 7-19 år för 2010. En ökning med mer än 30% sedan 2001.

Nyligen var prästerna i Göteborgs stift samlade och prästen Jonas Eek bok Stanna i vattnet stod i centrum. Carina Etander Rimborg refererar ett föredrag med Jonas Eek på sin blogg och berättar att var femte gudstjänstbesök har med konfirmanderna att göra. Det är mycket det. Carina Etander Rimborg tar upp Dag Sandahls fråga om de anställda medarbetarnas kyrkogång.

Det är klart att om inte de som har förmånen att få leva församlingsliv på arbetstid inte firar gudstjänt tillsammans med den församling de sagt ja till att tjäna, då befinner sig den församlingen och de medarbetarna i en onödig uppförsbacke. Eller är metaforen ”sluttande plan” mer passande?

Det gäller att mäta rätt saker och inte det som är lätt att räkna på. Och det gäller för församlingens styrelse och ledning att använda siffrorna på ett rätt sätt. Ja, för det första att använda dem och inte stoppa undan. För det andra, att jämföra egna siffror med andra församlingars och analysera materialet. För det tredje att dra slutsatser som får konsekvenser för hur församlingen utför sitt uppdrag.

Tillägg torsdag 19 maj kl. 18:14 – på den romersk-katolska tidskriften Signums blogg finns en kommentar om statistiken för Svenska Kyrkan 2010. ”Eftersom andelen konfirmander är nere på är omkring 30 % idag (32,5 % år 2010) bör alltså omkring 30 % av alla barn komma att döpas i Svenska kyrkan år 2025 (detta taget mellan tummen och pekfingret).”

 

 

 

Det som inte syns i kyrkostatistiken

Hyssna församling brukar inte synas i statistiken, skriver församlingsprästen Yngve Kalin på sin blogg. Han konstaterar att församlingen han verkar i inte räknas till de framgångsrika. Fast mot det har han inget att invända direkt:

”Bra är det eftersom vi inte känner oss sådana och har inga särskilda strategier och metoder att lära ut. Vi försöker ta vara på det rika arvet här och kämpa trons goda kamp och vara trogna och ösa ur kyrkans rika källflöden och finna vägar att möta framtiden. Vi vet att mötet med Gud i gudstjänsten är helt avgörande och vi har vårt fokus där.”


Det finns många medlemmar som tar ansvar och engagerar sig på alla sätt i Hyssna församling berättar Yngve Kalin.  

”Vi står här tillsammans – och det tackar vi Gud för med utmaningen att vara kyrka i en föränderlig tid. Det bor ca 1700 personer i Hyssna, ca 1550 är kyrkotillhöriga.”

- När jag kom hit för åtta år sedan, berättar Yngve Kallin, fann jag en levande församling där gudstjänsten stod i centrum. Det är fortfarande så – och vi kan faktiskt glädja oss åt att de det är ungefär lika många som firar gudstjänst i Hyssna nu som då eller i medeltal ca 110 per huvudgudstjänst, alla sön- och helgdagar räknande. 

Räknar man alla gudstjänster och kyrkliga handlingar år 2010 gjordes 13.500 gudstjänsbesök i Hyssna nya eller gamla kyrka eller 259 per vecka.

Församlingen bildar ett pastorat tillsammans med Sätila församling. 

Fler konfirmander i Göteborg

Församlingarna i Svenska Kyrkan i Göteborg kan glädja sig åt att an andelen unga medlemmar  som konfirmeras ökar. Så ser det inte ut för Svenska Kyrkans församlingar i genomsnitt.. Störst var ökningen 2009 i Tyska Christinæ församling med 40,4 procentenheter, i Styrsö församling med 28 procentenheter och i Angered med 21,7 procentenheter. Tre församlingar med olika profil som har det gemensamt att en satsning på konfirmationen gett mycket gott resultat.

Totalt valde 38,6 % av de 15-åriga medlemmarna i församlingarna i Göteborg att konfirmeras 2009. Och det är 1,8 procentenheter fler än året innan.

Svenska kyrkans 30 församlingar i Göteborg gör ett gemensamt utskick till alla 14-åriga medlemmar meden inbjudan till konfirmation och sen följer varje församling upp det utskicket med mer kontakt och information. 

Vanligaste dopnamnen i Göteborg är inte Kal och Ada

Idag presenterades topplistan med namnen på barnen som döptes i Svenska Kyrkan i Göteborg förra året.

3.000 barn döptes 2009. Alexander, Hugo och William toppar listan bland pojkarna medan flickorna 2009 medan flickorna fick namn som Julia, Alice och Emma. Så berättar Svenska Kyrkan i Göteborg på församlingarnas gemensamma webbplats. I årskullen finns 684 olika tilltalsnamn bland de döpta och av dem är 363 namn unika.

Hela listan och hela artikeln här

Flest gudstjänstdeltagare i domkyrkan i Lund?

Lunds Domkyrkoförsamling har sammanställt räkningen av gudstjänstleltagare i sin katedral 2009. Glädjande siffror. Nästa 85.000 deltagare i gudstjänster och musikevenemang blev det, berättar församlingen på sin webbplats.En vanlig vecka firas ungefär tjugofem gudstjänster i Lunds domkyrka. Församlingens informatör Rickard Bonnevier säger:

Gudstjänsten på söndag förmiddag är fortfarande den enskilda gudstjänst som samlar flest deltagare, närmare 14.500.

Ja, det finns nog bara en annan kyrka i Svenska Kyrkan som kan ha fler deltagare i sina gudstjänster och musikevenemang under ett år, och det är Uppsala Domkyrka


Dagen och Svenska Kyrkans Tidning skriver om de många gudstjänstdeltagarna i Lund.