Andra kyrkliga tidningar


Vid sidan av Svenska Kyrkans många församlingstidningar finns det stiftstidningar och stiftssidor i Svenska Kyrkans Tidning. Dessutom ska man räkna med de inomkyrkliga rörelsernas tidningar. Och de är många. Här på bloggen Livet i Svenska Kyrkan är det inte ambitionen att famna en komplett förteckning över alla de tusentals svenskkyrkliga tidningarna. Här listas de tidningar som publiceras digitalt. Och då mer tillgängligt än bara som en pdf. Se det som en uppmuntran till de redaktörer som ännu inte konverterat sina tidningar från papper till nätet. Det finns varken tekniska eller ekonomiska hinder för att göra det. En bra gratistjänst är Issuu www.issuu.com

* Bibel – Bibeln idag

* Händer i Svenska kyrkan – en tidning om det teckenspråkliga arbetet

* Trovärdigt – Lunds stift

* Intro – Skara stift

* Korsväg – Göteborgs stift och Karlstad stift

* Kyrkans Tidning – Svenska Kyrkans egen veckotidning, papperstidning och webbtidning och stiftssidorna e-tidning

* Magasinet – Västerås stift – Tidningen nedlagd 2018

* Portalen – Strängnäs stifts tidning till anställda och förtroendevalda medarbetare

* Ett magasin om socialt ansvarstagande – Luleå stift

* Budbäraren – Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens månadstidning

* Stiftsliv – Växjö stift

* Sydsamiskt kyrkoblad – Daerpies Dierie

* Uppdrag Mission – Lunds missionssällskap

* Ducatus – Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Världens Fest 2012 – specialnummer av Svenska Kyrkans Tidning

* Bibel – Svenska Bibelsällskapets tidning

* Evangelium – en svenskkyrklig kulturtidskrift

Vilka svenskkyrkliga tidningar känner du till som går att läsa på nätet och som saknas här? Hjälp mig att utöka listan. Mejla martin.garlov(a)gmail.se

Bokförlag

Verbum är Svenska Kyrkans bokförlag. Botanisera bland smakprov på helt nya och andra fortfarande aktuella titlar.

http://issuu.com/verbum_andreas

Argument förlag har en utgivning som till stor del riktar sig till Svenska Kyrkans församling. Hitta till deras smakprov på böcker och annat material.

http://issuu.com/argumentforlag

Stiftens nyhetsbrev

Uppsala
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/stiftsbrevet

Linköping

https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/nyhetsbrev—stiftsnytt

Skara
https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/skara-stifts-nyhetsbrev

Strängnäs

https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=39118&ptid=0

Växjö

https://internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/nyhetsbrev

Lund

http://www.anpdm.com/form/43455D46774441504171/43415F417549465E4771

Göteborg
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/anslagstavlan

Karlstad

http://www.epostservice.se/aspnet/v3/page/read.ashx?issueid=204563

Härnösand
http://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/nyhetsbrevet

Luleå

https://internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/nyhetsbrev-via-e-post

Visby

http://www.svenskakyrkan.se/visbystift/nyhetsbrev-visby-stift

Stockholm

https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyhetsbrevet-horisont