Låna en kyrk-kompis!

På biblioteket i Eslöv kan du numera inte bara låna böcker, tidskrifter och filmer. De har också utlån av symaskin (på plats), datorer och svensktalande personer. Det sistnämnda har jag varit imponerad av ända sedan jag började här i Eslöv och funderat över hur vi kan föra över det till kyrkans värld.

Visst är det häftigt! Du kommer från ett annat land, går till biblioteket och lånar en person som du kan prata svenska med och troligen träffa för att umgås. Hela kitet måste ju komma med, tänker jag. Vår kultur, omgivning, vänskap och språk. Det finns en person på biblioteket som tar hand om utlånet och sammanförandet av personer. Ja, de ska ju helst stämma överens också. Personkemi är viktiga saker!

På ”Hållplats för själen” har jag på senare tid upptäckt hur kommer in och frågar oss: – Vad finns det för mig? Jag vill gå i kyrkan eller träffas i någon form, vad finns det? Ja, vad finns det! Om du är en människa, med familj, arbete och fritid. Vad erbjuder vi dem? Visst tipsar jag dem om söndagsgudstjänster, men vem ser till att de kommer i en församlingsgemenskap då? Det sitter några människor utspridda i bänkarna som på sin höjd kanske hälsar på varandra. Även om det bjuds på kyrkkaffe efteråt så kanske de inte stannar och sen kommer de inte mer.. för viljan och längtan finns hos många, men att våga steget, det är svårt. Våra verksamheter är riktade till yngre eller äldre i stor grad, samtalsgrupper, fikamöten och bara vara. Hur många sådana verksamheter har vi? Ofta sitter där ett antal äldre 70 plus på soppluncher, syföreningar o.s.v. Jag är själv en människa som arbetar heltid, har familj, fritidsintressen o.s.v. Jag har kanske ingen möjlighet att binda upp mig varje vecka men jag har en längtan! En längtan efter samtal och möten om den kristna tron. Jag vill också ha någon att prata med, fundera med och gå på gudstjänst med.

Hur vore det om vi införde ett lån av en kyrk-kompis! Vi som anställda snappar upp och tar hjälp av körer, verksamheter för att ha en kompispool. När människor efterfrågar så vet vi vem vi kan sammanföra dem med. Typ ett perfekt fadderuppdrag för att känna sig hemma i en församling! Det blir ett möte, samtal, personerna kommer till gudstjänsten, det blir ringar på vattnet av en församlingsgemenskap, de fikar och kan känna sig hemma, med varandra och i kyrkan!

På söndag ska jag vara en kyrk-kompis! En kvinna som efterfrågat någon att gå i gudstjänst med, det är ju underbart! Jag blir så otroligt glad när människor vågar fråga och kanske yppar lite av sin ensamhet. Inte en ensamhet i världen utan en ensamhet i gudstjänsten. Många vill ha sällskap till kyrkan för det blir så mycket lättare att ta steget in när man är två!

 

Vem vet vem Martin Luther är?

Snart är det dags för vår kontraktskonfirmanddag med temat Luther. Reformationsjubileeum och allt som det är detta året så passar ju det alldeles utmärkt, eller hur! Speciellt med tanke på att inte så väldigt många ungdomar vet vem Luther var, eller? Ja, det var min tanke iallafall när vi bestämde temat för kontraktsdagen.

Till för några år sedan hade jag inte heller så stor koll på Martin Luther. Visst, jag visste han var munk och präst, bodde i Tyskland och spikade upp sina 95 teser på kyrkporten. Ville förändra kyrkan så den kom alla till del genom att alla skulle kunna läsa bibeln! Vi var och en var och är myndiga kristna som får tolka och tänka kring ordet!

Slängde ut frågan på vårt konfaläger i helgen. Jag tänkte att jag skulle få ha ett låååånnnnggt pass om Luther för ungdomarna kanske inte visste så mycket om honom. Tji fick jag! På frågan om vem Martin Luther var svarade de följande: Munk, Påven hade makt vilket Luther tyckte var fel. Han ville förändra kyrkan. Han spikade upp 95 teser i hur han själv såg det som behövde förändras. Han ville ha bort avlatsbreven. Han skrev musik och noter. Det blev inget långt pass!

Vi hoppade över till samtalsfrågor istället! Utgiven som en liten kortlek genom Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga. Skaffa dem! Det är spännande bordssamtal man kan få genom den. Vi delade in konfirmander i smågrupper och de gick för att samtala, kring ordet, runt bordet!

Några frågor löd så här: Har du någon gång tagit på dig ett straff för vad någon annan har gjort? Samtalet från gruppen utmynnade i: Vi har inte gjort det men skulle kunna göra det i framtiden. (de resonerade att de bara var 14 år och hade inte varit med i situationer där de tänker kring att ta straff för någon annan är)

Kan man tolka alla bibeltexter i ett nutida sammanhang? Samtalet utmynnade i: Man kan tolka många men inte allt.

Är det viktigt att kunna förstå allt i bibeln? Samtalet utmynnade i: Nej, det är inte viktigt.

De pratade kring sina frågor tillsammans med storgruppen och jag är imponerad. Fattar ni hur många bra tankar ungdomar har? Hur roligt och givande det är att lyssna på deras tankegångar, att ge och ta i ett samtal där ingen behöver ha det absolut rätta svaret. Men att få vända och vrida på tankar, funderingar, tolkningar. Det är amazing! Vad hade du funderat på över dessa frågor. Vänd och vrid lite! Det är kul att samtala kring bibel, tro och liv!

Gott nytt år!

Ett gott nytt år! Det är något vi önskar varandra under nyårsdagarna. Att 2017 ska bli precis som var och en önskar. Att glädje, lycka, skratt, gemenskap, relationer ska bli precis så perfekt som alla vill ha det.

Vi satt på nyårsafton med några vänner och pratade om vad vi tar med oss från 2016. Vad är det vi kommer komma ihåg och bära med oss. En gemensam resa med alla våra familjer var något de flesta av oss kom ihåg som ett härligt minne. Att vi fick den där resan med sol, snö, värme och kompisskap som vi hade längtat efter. Någon såg mer tid med familjen som något positivt. Jobbet, byte av arbetsgivare… mer harmoni var andra saker som togs upp. Efter frågan med vad vi bär med oss från 2016 kom frågan vad vi ser fram emot med 2017. Fler resor ville de flesta men mest det vi gör tillsammans med andra är det som mina vänner ser fram emot. För vad är en massa resor om vi inte har någon att dela dem med?

Jag slås idag av hur lyckligt förunnad jag är att ha saker att se fram emot under året är. Att livet, relationer och gemenskap med andra människor får vara en morot och glädje över det nya året. Det är inte alla som känner så! Nyår, en helg där många människor mår dåligt! Där en del människor inte ser solen bakom molnen som skymmer. Där hoppet försvunnit och man inte ser framtiden som något positivt. De kommande dagarna blir ytterligare tristess och brustna relationer. Man ser mer sina egna misslyckanden än det som varit bra.

Jag funderar ofta på om det är för att vi har för stora krav på vad lycka är? Att vi har för många förväntningar på vad livet borde innebära? Drömmar och visioner måste vi ha, men kanske är det så att vi missar det småiga mitt i allt det stora? För en resa, det behöver inte betyda flera veckor på en sandstrand. En resa kan vara kort, den är vad vi gör den till. Att resa runt hörnet kan också vara tillräckligt. Så istället för att önska ett gott nytt år önskar jag dig tillräckligt!

Jag önskar dej tillräckligt mycket med sol så att ditt liv ska bli ljust

Jag önskar dej tillräckligt med regn så att du uppskattar solen

Jag önskar dej tillräckligt med lycka så att du ska bevara livslusten 

Jag önskar dej tillräckligt med sorg för att även de små glädjeämnena ska bli stora

Jag önskar dej tillräckligt med många vinster för att du ska få allt det du behöver

Jag önskar dej tillräckligt många förluster för att du ska uppskatta allt det du har

Jag önskar dej tillräckligt många välkomnande, för att du ska klara av det slutgiltiga avskedet.              (Okänd)

Gott nytt tillräckligt år!

img_20161217_155623