Har yttrandefriheten en gräns?


Stå upp för allas lika värde
Stå upp för allas lika värde

Har yttrandefriheten en gräns? Egentligen inte. Vi har alla grundlagsskyddad rätt att säga vad vi vill. Med denna rätt följer dock ett ansvar att stå till svars för det vi säger. Om det vi säger t ex är kränkande, hets mot folkgrupp, förtal eller något annat lagbrott döms vi för detta.

 ”Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att (…) offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.” Yttrandefrihetsgrundlag 1 kap 1 §

Jag ser med oro på utvecklingen att inskränka yttrandefriheten baserat på politisk åsikt. Grupper på vänsterkanten respekterar inte yttrandefriheten och tar på sig att tysta Sverigedemokraterna, som i Göteborg och i Karlstad. Soran Ismail skrev på Facebook ”Att demonstrera och protestera mot rasism och nazism är vitalt. Att vända den ryggen är briljant. Att hindra den från att prata är uselt.” Även Jonas Sjöstedt kritiserar sitt eget ungdomsförbund.

Värna om demokratin

Jag delar verkligen inte Sverigedemokraternas människosyn, samhällssyn eller politiska idéer. Jag lever ett trespråkigt och mångkulturellt liv, i rak motsats till deras ideal. Men hur lite jag än delar deras åsikter måste deras rätt att uttrycka dem vara lika stor som min rätt att uttrycka vad jag tycker. Att inskränka yttrandefriheten till endast vissa politiska uppfattningar är ett hot mot demokratin. Länder där det är så kallar vi diktaturer.

Lika mycket kritik som Sverigedemokraterna ska ha för sina främlingsfientliga idéer tycker jag att vänstergrupperna ska ha för sitt visade förakt mot yttrandefriheten och demokratin.

Reklamkampanjer

Det har också blivit debatt om Sverigedemokraternas reklamkampanjer. Protester fick SF att dra tillbaka en reklamfilm från Sverigedemokraterna. SL har ringts ner för att de satt upp deras affischer. Sverigedemokraterna vill förstås provocera och granskar förstås noga sitt material så att det inte kan fällas för t ex hets mot folkgrupp.

Så länge politiska partier får göra reklam kan jag inte se annat än att den rätten måste gälla lika för alla partier. Ansvaret för det man publicerar måste givetvis också vara lika. Sverigedemokraterna använder sin rätt att  ”offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Vad kan vi göra för att motverka främlingsfientligheten?

Vad kan vi då göra för att mota främlingsfientlighet och rasism? Ett gott råd är att se till Jesus förhållningssätt. Hur svårt det än är så uppmanas vi att älska våra fiender och be för dem. Be att deras hårda hjärtan ska mjukna i synen på medmänniskor.

Jesus lät sina motståndare komma till tals. Han tog debatten med dem. ”Ta er i akt! Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.” (Luk 17:3) I detta korta bibelord ger Jesus flera goda råd.

  • Ta er i akt: Låt inte ilskan över främlingsfientlighet och rasism driva er till att offra yttrandefrihet och demokrati. I texterna på söndag står det ”Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.” (Gal 5:15)
  • Tillrättavisa dem: Ta debatten, stå upp för människors lika värde. Stå upp för ett Sverige som fortsatt välkomnar invandring och är generöst i att ta emot flyktingar.
  • Förlåt: När någon ångrar sig, ha en förlåtande och ödmjuk hållning.

Svenskarna får en allt positivare syn på invandrare

Det finns hopp att de främlingsfientligas väljarkår är en minskande skara. Resultatet av SOM-institutets enkäter visar att sedan 90-talet har svenskarna blivit stadigt mer positiva till invandrare. Detta visar professorn i statsvetenskap Marie Demkers analyser av enkäterna. Det finns också varningssignaler att en rödblå röra krattar för bruna partier. När de etablerade partierna rör sig mot mitten bäddar det också för en ökad polarisering på höger- och vänsterkanterna.

Jag delar det som sägs GP:s ledare 13 maj: ”Bryr man sig om demokratin och på allvar vill stoppa SD:s framfart är den enda framkomliga vägen en öppen debatt.”

Vad tycker du?

En kommentar

Babbi Danielsson säger
20 maj 2014 – 09:19

Instämmer I att det är ytterst viktigt att stå upp för demokratin.I en mogen och fulländad demokrati framför man sina åsikter på ett frimodigt men respektfullt sätt och man lyssnar också på motståndarens argument på ett respektfullt sätt. Man kan också argumentera på ett sakligt sätt och man är eftertänksam.
Att vända ryggen mot andra eller,ropa burop är inte att visa respect .. Att skräna eller omöjliggöra andras möten eller att med våld och hot försöka tysta motståndare är ren fascism.Vänstersidan är de som star för det onda I dag och det är rent löjeväckande hur mycket som tolereras från den sidan I dag.
Apropos människosyn ; att alla är lika mycket värda kan inte betyda att alla ska ha rätt att komma till Sverige.Ni som aldrig erkänner att vi måste ha begränsningar lever I en fantasivärld och ni gör det fasligt enkelt för er.Fram med analys . vad kostar det? hur kommer brottsligheten skolan vården brottslighten omsorgen välfärden , stabiliteten I samhället att påverkas.I en demokrati måste man veta vad förslagen leder till- Man kan inte ta er på allvar annars.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *