Det här är jag:


Willem-Jan Fens, kyrkoherde i Mariestads församling.

Jag är 60 år gammal, är född i Haag i Nederländerna och uppvuxen där. Ja, Haag ligger i Holland, de två västra länen i Nederland, som är det egentliga namnet på landet vid Nordsjön. Efter militärtjänsten bestämde jag mig för att arbeta ett år i Israel, i moshav Nes Ammim, som har som syfte att föra dialogen mellan judendom, kristendom och islam. Där träffade jag en svensk tjej, som jag sedan 1982 är gift med. Vi bodde först i Jerusalem ett halvt år, sedan i Leiden i Nederländerna och studerade båda icke-västerländsk sociologi, för att sedan flytta till Lerum i Sverige. Efter studier i svenska började jag läsa religionsvetenskap i Göteborg, för att sedan fortsätta i Lund, där min fru läste biologi. Efter Lund blev det en första tjänst för mig i Töreboda, och efter vi hade flyttat till Mariestad, där min fru arbetar på länsstyrelsen, fick jag tjänst som komminister i Leksberg, först med en del av tjänsten som skolpräst, sedan som fängelsepräst, och sedan 2006 som kyrkoherde. Vi har tre barn, den äldste sonen bor i Halmstad, yngre sonen bor i Stockholm och studerar, medan dottern går sista året på gymnasiet. Sedan våren 2012 har vi en Pumi. Ungersk vallhund är det. För övrigt anser jag att SD är ett rasistiskt parti.

willem-jan.fens@svenskakyrkan.se