Prenumerera på Tankar inför helgen


Du är välkommen att följa Tankar inför helgen via en funktion som heter RSS (Really Simple Syndication). Du kan läsa mer om tekniken på Wikipedia.

Länken till Tankar inför helgen-bloggens RSS-ström är: https://blogg.svenskakyrkan.se/tankarinforhelgen/feed

Du behöver en RSS-läsare av något slag för att prenumerera på bloggen. Här listar vi några vanliga läsare med länkar till beskrivningar av hur du går till väga för att börja prenumerera.