Ett jobb är så mycket mer än ett yrke


”Vad jobbar du med?” – En fråga som kan kännas som ett slag i magen. Frågan ställs i alla möjliga sammanhang i vårt land. På fester och bjudningar, när vi träffar vänners bekanta och när vi fyller i blanketter. Yrkesrollen tycks vara långt djupare förankrad än våra andra egenskaper, intressen och drivkrafter.

Lönearbete och yrkesroll är fundamentala identitetsmarkörer i vårt sociokulturella liv. Samtidigt står många utanför arbetsmarknaden och fler och fler har mångskiftande yrkesroller.

För den som inte har ett lönearbete eller för den som inte vill låta yrkesrollen ta för stor plats, kan jobbfrågan vara minst sagt besvärlig.  Det är synd att de sociala koderna främst ska knäckas genom denna eviga fråga. Som om bara vi nosar rätt på varandras sysselsättningar så har vi bilden klar – den andre blir placerad i ett fack i våra hjärnor och världen blir mer hanterbar.

Men tack och lov är världen större, och det märks, inte minst i Malmö. Förutom att många nya jobb har skapats den senaste tiden ser vi idag också en utveckling där vi söker alternativ till yrkesrollen som enda identitet. Informella kompetenser uppgraderas alltmer och många människor hittar identiteter genom andra forum och uppgifter.

I en värld som ibland tycks hård, förenklad och fördummad, märks också positiva krafter. Människor som engagerar sig, som med eller utan lönearbete vill vara med i rörelser som bygger meningsfulla sammanhang. Jag tror vi har en tid att vänta då föreningsliv, politiska och sociala engagemang kommer att öka stort. Vi är inte gjorda för att bara tänka på oss själva och egen vinning även om inbyggda försvarsstrategier kan göra murarna höga mot omvärlden. I det som ger mening, känsla av sammanhang och att vara levande, behövs nyfikenhet, viljan att dela och ge till andra.

I år uppmärksammas att det är 500 år sedan reformationen, då traditionen berättar att Martin Luther spikade upp de berömda teserna på Slottskyrkan i Wittenberg. Luther protesterade mot dåtidens korrupta maktordning och påpekade att varje människa är fri och ansvarig och behöver inte köpa sig sitt värde eller sin tillhörighet – varje människa har ett värde och är älskad, punkt. Han poängterade också att alla människor har ett uppdrag – att vi alla är kallade till olika uppgifter för andra människors skull. Vi har uppdrag som är långt mer djupgående än yrkesroller eller lönearbeten. Det handlar om att alltid försöka lyfta och hjälpa den medmänniska vi möter.

Hela Malmö vittnar om en förändrad syn på arbete. Arbetarstaden som blev en ungdomsstad och som snart får ett eget universitet. Staden med svårigheter och enorma utmaningar, staden där innovationer föds och kärleken flödar. Just här har vi möjligheter att fördjupa människosynen och skapa spännande möten i korsningarna mellan våra olikheter. Just här kan vi se större än yrkesroller och arbetslöshet och söka nya vägar som både skapar mening, bygger välfärd och bidrar till ökad hälsa. Det är ett jobb, ett uppdrag, som är mer genomgripande än att bara gå till jobbet.

Den 27-28 april hålls den nationella konferensen Samhälle & Existens på Slagthuset, där temat är ”Arbete – som utmaning och resurs, hot och möjlighet”. Anmäl dig här, senast 31 mars! http://svenskakyrkanmalmo.se/om-oss/samhalle-och-existens-2017/

Kom också ihåg 20-21 maj, då Malmö stad och Svenska kyrkan uppmärksammar reformationen med festligheter på och kring Stortorget!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *