Hosianna! Sången och glädjeropen!


Hosianna! Sången och glädjeropen hörs långt utanför kyrkans murar nu i advent. Människorna som samlas kring Jesus när han rider in i Jerusalem ropar för livet. Hosianna! Ett mångtydigt rop som både innebär glädje, hyllning och hurra!, samtidigt som det är ett rop på hjälp, ett rop om förbarmande.

Allt som ryms i oss människor, alla olika delar och alla blandade känslor möts. Kristus kommer till oss för att föra oss framåt och ta oss med på en spänningsfylld väg. Advent – adventure. På denna väg får vi öva oss i att fokusera och välja. Vad är bra för världen, inte bara för mig själv utan också för andra?

Nu kläs kyrkan om i lila, förberedelsens färg, och vi går in i adventsfastan och bereder vägen inför julglädjen. Vi ropar i glädje och sorg efter barmhärtighet, fägnad och fred samtidigt. Och vi får öppna oss för, och försöka sprida, barmhärtighet, glädje och fred i allt och alla runtomkring.

Jag önskar att adventstiden ska vara en väg mot fred och försoning för världen, för alla samhällen och för varje människa. Med sårbarhet ropar vi för oss själva, för andra, för vår värld. Hosianna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *