Augustus folkräkning som uppror mot Gud


Maria pekar på den som är den verkligen kungen. Och visst ser man det på hans hållning?
Maria pekar på den som är den verkligen kungen. Och visst ser man det på hans hållning?

Jag har hittat något nytt i julevangeliet! I alla fall nytt för mig, och ganska sannolikt för dig också! Det handlar om den där skattskrivningen och att kejsare Augustus ”befallde att hela världen skulle skattskrivas”. Häng med nu.

Vi kan börja med att konstatera det jag nämnt i årets julpredikan, att det är ett starkt inslag i julevangeliet att Jesus står i kontrast mot den mäktige (?) kejsaren i Rom. Skillnaden i makt kunde inte vara större än den mellan Augustus som tror sig råda över hela världen och det lilla barnet i krubban. Ändå talar ängeln till herdarna och använder kejserliga titlar om barnet de ska se (som ”frälsare” och ”Herre”, vilket man kallade kejsaren).

Jag fick tack vara en bok upp ögonen för att det faktiskt finns lite biblisk bakgrund till detta med att skattskriva människor i gamla testamentet. I 2 mos 30:12 (sedan Gud nyligen slutit förbund med folket och gett dem budorden) blir folket faktiskt mönstrat och skattskrivet (de fick alla skänka lite av sin egendom i samband med detta) till Herren Gud. Alltså: de tillhör redan någon. De är Guds. Kejsaren har inte rätt att räkna dem som sina.

Det finns sedan ytterligare ett ställe som är intressant. I 2 sam 24 ska kung David kriga och han ger sig då på ett jätteprojekt (någon får resa runt i ett år eller så och räkna) för att räkna sitt folk och se hur många kämpar han kan räkna med i strid. Davids rådgivare säger till honom att det är en dålig idé men han gör det ändå. Han vill se ”hur mycket folk jag har”.

Detta är en synd i Guds ögon i bibeltexten och som jag förstår det beror det på att David inte alls borde lita på antalet kämpar han har utan lita på att de är trygga eftersom Gud är med dem. David har fallit för frestelsen att tänka som de omgivande folken gör och inte som Gud lärt dem. Denna folkräkning leder också till svidande konsekvenser för David och folket. Detta att räkna folket framstår som ett sätt att ta Guds plats.

Åter nu till Augustus folkräkning. De bibelsprängda judar som hörde julevangeliet tänkte säkert på dessa händelser och ryste över tanken på att en hedning till kejsare dels gjorde anspråk på det som var Guds egendom, dels gjorde det på ett sätt som vittnade om högmod och att vilja ta den plats som rätteligen var Guds. Detta intryck stärktes säkert av att det i texten påminns om kung David, det är ju till ”Davids stad Betlehem” de går. Vi på samma gång påminns om hur det egentligen borde vara ställt med kungamakten i landet, och om att inte ens David levde upp till att vara den gode kungen. Det får vara något att förvänta sig av denne nye kung istället.

Så. Det var mina tankar om skattskrivning och folkräkning i bibeln. Har du stött på detta förut? Skriv gärna en kommentar med dina tankar!

4 kommentarer

Rebellas andra säger
31 december 2016 – 11:16

Vilken bok har gett dig dessa tankar, undrar jag nyfiket?

Rebellas andra svarar
23 januari 2019 – 02:57

Något som du inte vill att jag ska läsa! Du har intressanta böcker i giftskåpet, inte lämpliga för barnaögon? ^^

Thorsten Schütte säger
1 januari 2017 – 03:25

Mycket intressant vinkling!

Tomas Jarvid svarar
23 januari 2019 – 02:57

Tack!

Markku säger
2 januari 2017 – 12:50

Historien om David är en av det absolut mest spännande och tragiska bibliska berättelser av en person som vill så väl men så mycket blir fel. Utan sina psalmer vore han österländsk envåldshärskare.
Historien skrevs efteråt och en nitisk författare skapade en from orsak för Davids förlust i kriget.

Moseböcker Nehemiah och Ezra har långa och exakta resultat av folkräkningar.

Lukas skrev också sin text långt efteråt. Han måste ju motivera varför Nazarethbo hamnade i Betlehem som profetian förutsade.

Tomas Jarvid svarar
23 januari 2019 – 02:57

Tack för att du påminner om ytterligare folkräkningar. Med Esra och Nehemja måste det ha varit som en slags omstart på den första folkräkningen vid Sinai så det hade nog Gud inget emot i bibeltexten. En annan sak som kommer till minnes och som nog har bäring på Davids folkräkning är Gideon som hela tiden ska skicka hem sina noga räknade mannar för att inte ha för många.

Markku säger
4 januari 2017 – 09:12

Gideon höll på med gerillakrigföring.och gallrade bort bönder och stadsbor och behöll nomader och jägare som kunde det där med att leva ökenliv utan att slappna av ens vid måltider.En sådan krigföring är det stora antalet icke erfarna en belastning och inte styrka.

Visst är budskapet i GT att varje gång det går fel , då har man litat på sig själv och inte gett äran till God. Men lite propaganda finns med i bilden där. Böckerna skrevs av läs- och skrivkunniga präster och andra religiöst lärda vilka hade sina egna maktanspråk att bevaka. .