Lite av allting och och mycket av inget: där ingen är perfekt

I söndags berättade domprosten i min församling att vi är en av församlingarna i vårt stift som ska testa nya gudstjänstordningar. Det ser jag fram emot.

Min kamrat Per kallar sig som bloggare för Kyrkoordnaren. Att lägga till ett ”o” och göra honom till kyrko-o-ordnare, är ett skoj som han tål. Att tänka sig en gudstjänstordning som får tåla att bli en gudstjänst-o-ordning, tänker jag skulle vara att ta ett steg från en ordning till en annan. Och ge plats för mig och andra människor i Guds vandringsfolk. Kyrkogång längs via sacra, för att vi är hela och heliga. De oavslutade handlingarna från igår, det imperfekta, är inget hinder.

Låt oss stoppa plågsamma gudstjänstförsök och fram för människors möte, där vi tar varandra på allvar en lekfull stund. För mer än nya ordningar är det nya attityder till varandra i gudstjänsten vi behöver testa.

Tack vare vänner på Facebook fick jag ögon och öron på den här videon, där ett gäng sköna människor berättar om sin kyrkogång, sitt gudstjänstfirande. Jag kände igen mig. Gör du?

 

Publicerat i gudstjänst | 1 Kommentar

Om Martin Garlöv

Martin Garlöv är medlem i Svenska kyrkan, i Uppsala Domkyrkoförsamling. Volontärguide i katedralen. Firar gärna mässa i Sankt Ansgars kyrka. Kommunikationsstrateg för Svenska kyrkan i Lund och pilgrimsvandrar med lätt packning mellan kyrkorna i staden.

Bara med barn blir det församling på riktigt

Gå i mässan tillsammans med dina barn, uppmanar Lina Beutler andra barnföräldrar. Tidigare i veckan googlade hon på meningen ”gå i kyrkan med barn”.

– Sökningen toppades med sajten uturkyrkan.se, berättar hon i en Facebook-grupp.

Så hon skrev en artikel i affekt till församlingens webbsida, till Märsta församling, där hon är informatör. Generöst erbjöd hon andra att länka, sno fritt eller skriv eget i samma anda. Med den här bloggposten tar jag fasta på Linas erbjudande. Både för att hon skriver om en viktig sak, livsviktig för en kristen församling i Svenska Kyrkan eller någon annanstans, och för att hennes erbjudande om delande utan krav på att få är grejen med sociala medier, som Facebook, Familjeliv, webbplatser med kommentarfält och diskussionsforum osv.

Bara med barn blir det en riktig församling. Inte därför att ungdomar, vuxna och äldre är mindre människovärda, men för att att Jesus säger det och visar det. Evangelierna berättar om det, apostlarna skriver om det i sina brev, kristna förebilder genom tiderna bekräftar det.

Markus berättar om hur Jesus klipper av en pinsam debatt mellan lärjungarna om vem av dem som som står högst i rang. Han vänder upp och ned på begreppen och ställer barnet i centrum. Och han gör det inte bara i ord, utan också i handling. Sittande kallar han ett barn till sig och ställer henne tätt intill sig. Nu är de på ögonhöjd och de ser båda upp på lärjungarna. Karlarna, avbrutna i sitt debatterande, står där med hängande armar och gapande munnar. Samme Markus skriver i sitt evangelium om hur Jesus tillrättavisar sina lärjungar när de ställer sig i vägen för föräldrar som kommer med sina barn till Jesus.

På söndag är det gudstjänst för Stora och Små i Edsbergskyrkan i Sollentuna församling, norr om Stockholm. Prästen Kjell och hans mindre och mer skära kollega grisprästen hälsar barn och föräldrar välkomna i en video. Se den här Två präster i Edsbergskyrkan och en är grisskär I en annan del av samma församling, blir Turebergskyrkan Barnens katedral med dockorna Cordelia och Kevin.

För att församlingen ska bli hel och behålla sin helhet krävs gott om plats för barnen och för barnet i varje vuxen. Så många vuxna har dåliga erfarenheter av att ”komma ut” som barn. Inte konstigt alls att det som Jesus kallar på när han kallar varje människa och en hel mänsklighet sitter så långt inne. Det måste till en ändring.

På söndag firar alla församlingar i Svenska Kyrkan gudstjänst. Det är barnens rätt att ta plats i kyrkorummet.

– Var envis, uppmanar Lisa Beutler andra barnföräldrar. Och hon skriver: Gå i kyrkan ofta och ge inte upp om det inte skulle funka någon gång. Jämför med att bada med barnen i simhallen, gå på bio eller åka på långresor. Barn har bra dagar och dåliga dagar, precis som föräldrar. Ibland känner de helt enkelt inte för att göra det ena eller det andra.

Ja, var envis för dina barns skull och din egen. Om det behövs: ge dem som förberett och leder gudstjänsten en chans att förklara sig om det inte blir bra. Då ger du också dessa församlingsmedarbetare en chans till en nödvändig reflektion.

Använd gärna kommentarfältet under bloggposten för att berätta om hur du som barn fick plats i din församling och hur de ger dina och andras barn plats idag, mitt i din församling och i den kyrka där du firar din gudstjänst. Bjud gärna på länkar till webbsidor där det finns mer av läsning som ger inspiration och framtidshopp.

”Vem är störst? 33De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen frågade han dem: ”Vad var det ni talade om på vägen?” 34De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. 35Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: ”Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.” 36Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: 37″Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig.”

”Jesus och barnen1 3Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. 15Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 16Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”

Statistiken får tolkas. Och hur den används skiljer agnarna från vetet

Helt nyligen publicerade kyrkostyrelsens kansli den samlade statistiken för Svenska kyrkan för 2010, med jämförelser i siffrorna för föregående år.

Svenska kyrkans tidning har rapporterat ett urval av de nya siffrorna på sin webbplats måndag 16 maj och följde upp torsdagens papperstidning samma vecka med en artikel om den glada nyheten att söndagsskolan fått en renässans i flera församlingar runt om i landet.

Den webbsida där det finns mest att hämta finns på Svenska kyrkans gemensamma webbplatswww.svenskakyrkan.se/statistik

I ett läge där 7 av 10 svenskar är medlemmar i Svenska Kyrkan och inte fler än 9 av 10 som för en generation sedan, då blir det riktigare att jämföra t.ex antalet konfirmander som en andel av medlemmarna och inte alla unga i åldersgruppen. Så görs oftast i de sammanställningar som kyrkostyrelsens kansli visar upp. Procenttalen behöver sättas in i ett sammanhang.

11.500 skolklasser tas emot varje år av Svenska Kyrkans församlingar. Kyrkorummen är den naturliga mötesplatsen och berättelserna som barnen och ungdomarna får ta del av är en del undervisningen.

Statistiken är ett viktigt mått – även om det inte är det enda – på tillståndet i Svenska Kyrkans församlingar. Vad som mäts kan behöva ändras med tiden och i takt med hur församlingslivet förändras.

Antalet gudstjänstfirare i församlingarnas huvudgudstjänst har halverats sedan 1990. Det är allvarligt. Församlingen samlad till gudstjänst är en nödvändighet. Orsakerna till minskningen är flera. Att antalet församlingar minskat drastiskt sedan 2000 är en förklaring. Att kyrkoherdar och kyrkoråd inte tillräckligt prioriterar huvudgudstjänsterna spelar också roll. För i församlingar där gudstjänstlivet ställs i centrum, så vänds en negativ trend. Det har dokumenterats på flera sätt. Bäst i Fredrik Modéus böcker. Senast i Längta efter liv – Bläddra i ett smakprov här

Det återstår för många kyrkoarbetare att kommentera och dra slut av den nya siffrorna. En som är snabb i sina kommentarer är prästen Dag Sandahl. Han skriver i sin blogg för tidningen Östran om söndagsskolan som för nådde så många fler barn. Dag Sandahl uppskattar att varje barn kom till kyrkan 20 gånger under ett år och att antalet besök i söndagsskolan under ett år borde ha nått 1 miljon. Det är lika många som deltagare i åldern 0-3 år som räknades in 2010. Barn- ungdomsverksamheten har föryngrats. Dag Sandahl har i en annan bloggpost nyligen frågat sig hur det ligger till med de anställda medarbetarnas kyrkogång.

I den klassiska boken Lekman tar ansvar finns en hel del siffror som berättar om Svenska Kyrkans läge på mormors och farfars tid. Boken från 1963 berättar om 136.000 barn i  söndagsskolan och 7.000 ideella söndagsskollärare. I samma bok räknas 41.000 vuxna körsångare till de aktiva lekfolket i Svenska Kyrkan. Knappt 50 år senare sjunger 61.000 vuxna i kör i Svenska Kyrkans församlingar.

Till de ideella räknades också 20.000 kyrkorådsledamöter. Trots att antalet församlingar är ett ett helt annat och mindre nu nästa 50 år senare är det ungefär lika många rådsledamöter. Kyrkoråden har fått fler ledamöter.

1963 gladdes många i Svenska Kyrkan över en nattvardsväckelse som under 1950-talet och lett till att nattvardsfirarna i många församlingar fördubblats. 90.000 barn och ungdomar deltog i det som kallades juniorverksamhet och olika slags ungdomsgrupper. 2010 räknas antalet deltagare varje gång de kommer till en aktivitet och det ger 850.000 besök för åldarna 7-19 år för 2010. En ökning med mer än 30% sedan 2001.

Nyligen var prästerna i Göteborgs stift samlade och prästen Jonas Eek bok Stanna i vattnet stod i centrum. Carina Etander Rimborg refererar ett föredrag med Jonas Eek på sin blogg och berättar att var femte gudstjänstbesök har med konfirmanderna att göra. Det är mycket det. Carina Etander Rimborg tar upp Dag Sandahls fråga om de anställda medarbetarnas kyrkogång.

Det är klart att om inte de som har förmånen att få leva församlingsliv på arbetstid inte firar gudstjänt tillsammans med den församling de sagt ja till att tjäna, då befinner sig den församlingen och de medarbetarna i en onödig uppförsbacke. Eller är metaforen ”sluttande plan” mer passande?

Det gäller att mäta rätt saker och inte det som är lätt att räkna på. Och det gäller för församlingens styrelse och ledning att använda siffrorna på ett rätt sätt. Ja, för det första att använda dem och inte stoppa undan. För det andra, att jämföra egna siffror med andra församlingars och analysera materialet. För det tredje att dra slutsatser som får konsekvenser för hur församlingen utför sitt uppdrag.

Tillägg torsdag 19 maj kl. 18:14 – på den romersk-katolska tidskriften Signums blogg finns en kommentar om statistiken för Svenska Kyrkan 2010. ”Eftersom andelen konfirmander är nere på är omkring 30 % idag (32,5 % år 2010) bör alltså omkring 30 % av alla barn komma att döpas i Svenska kyrkan år 2025 (detta taget mellan tummen och pekfingret).”

 

 

 

Med två varma ögon möter Katarina församling resande stockholmare

Ett kvinnoansikte med en särskild närvaro möter stockholmsresenärerna den här veckan, 4-10 april 2011. Det är Katarina församling som kampanjar i tunnelbanan och på pendeltåg, för att lyfta fram något av kärnan i kristen tro och värdet av att tillhöra Svenska Kyrkan. 

Du är älskad & Hela livet är kampanjtema: Det finns en plats för alla, oavsett var du kommer ifrån, och att kyrkan och gudstjänsten kan vara en plats för ett inre läkande.

Församlingens Allhelgonmässa har blivit ett begrepp för många stockholmare. En mässa som drar flera hundra besökare varje söndagskväll kl 18 i Allhelgonakyrkan på Södermalm. Sedan söndag 20 mars kl 11 firas Allhelgonamässan även i Katarina kyrka. 
Gudstjänsten är ytterst en plats för gemenskap och i kampanjen vill Katarina församling förmedla just att du är älskad och att helande är möjligt.
- Liksom människor har hittat vägen till Allhelgonkyrkan, hoppas vi att människor också ska hitta till Allhelgonamässan på söndagar i Katarina Kyrka, säger församlingens kyrkoherde Olle Carlsson.
Katarina församling på Facebook

Schlagermässa i S:t Nicolaikyrka

Idag pustar glada medarbetare i Örebro Nikolai församling ut efter gårdagens schlagermässa.

Det fick plats ett tiotal svenska låtar från historien, berättar musikledaren Peter Tikkanen för Sveriges Radio Örebro. Någon med Carola, någon med Lena Ph och Shirley Clamp, det är lite blandat, säger Peter Tikkanen.

Även TV4 uppmärksammade den annorlunda mässan i Örebros citykyrka.

Schlagern%20flyttar%20in%20i%20kyrkan

Prästen Anders Lennartsson var en av dem som också hade förberett och medverkade i den annorlunda söndagsmässan.

Söndagen som kommer blir det schlagermässa i Svenska Kyrkans församling i Brüssel.
Denhjärtliga noten som får illustrera den här bloggposten är ett lån från Brüsselförsamlingens webbplats

Om en månad är det schlagersång i Viksängskyrkan i Västerås. Söndag 10 april kl. 18 brakar det loss med band, kören KAOS och sångsolister. Efteråt blir det schlagermingel i församlingshemmet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ny ung bönbok med bildspel från Härnösands stift

Bönboken Du är en bön är resultatet av Svenska Kyrkans Ungas arbete under bönens år 2010. Vid alla arrangemang i stiftet under förra året har de unga själva samlat böner till en bönbok att användas i bland annat konfirmandarbetet, ungdomsgruppen eller i församlingsgudstjänsten.

Boken har blivit ett avtryck, en ögonblicksbild av vad som låg barn och ungdomar närmast hjärtat under 2010 – vad man tyckte var så viktigt att man ville be för det. Boken består av två delar, dels boken, med böner i fem teman, dels en CD, där utvalda böner finns i ett bildspel, som kan användas i gudstjänst eller andakt.

Alla församlingar i Härnösands stift får varsin bönbok i gåva. Och bönbokenfinns till försäljning. Den kostar 100 kronor och beställs hos Maria Vilander Holmquist maria.vilander@svenskakyrkan.se, tel 0611-254 61

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Det som inte syns i kyrkostatistiken

Hyssna församling brukar inte synas i statistiken, skriver församlingsprästen Yngve Kalin på sin blogg. Han konstaterar att församlingen han verkar i inte räknas till de framgångsrika. Fast mot det har han inget att invända direkt:

”Bra är det eftersom vi inte känner oss sådana och har inga särskilda strategier och metoder att lära ut. Vi försöker ta vara på det rika arvet här och kämpa trons goda kamp och vara trogna och ösa ur kyrkans rika källflöden och finna vägar att möta framtiden. Vi vet att mötet med Gud i gudstjänsten är helt avgörande och vi har vårt fokus där.”


Det finns många medlemmar som tar ansvar och engagerar sig på alla sätt i Hyssna församling berättar Yngve Kalin.  

”Vi står här tillsammans – och det tackar vi Gud för med utmaningen att vara kyrka i en föränderlig tid. Det bor ca 1700 personer i Hyssna, ca 1550 är kyrkotillhöriga.”

- När jag kom hit för åtta år sedan, berättar Yngve Kallin, fann jag en levande församling där gudstjänsten stod i centrum. Det är fortfarande så – och vi kan faktiskt glädja oss åt att de det är ungefär lika många som firar gudstjänst i Hyssna nu som då eller i medeltal ca 110 per huvudgudstjänst, alla sön- och helgdagar räknande. 

Räknar man alla gudstjänster och kyrkliga handlingar år 2010 gjordes 13.500 gudstjänsbesök i Hyssna nya eller gamla kyrka eller 259 per vecka.

Församlingen bildar ett pastorat tillsammans med Sätila församling. 

Barnens minut i Ljuspunkten

När Frustuna församling samlar till gudstjänst får barnen en stund för sig själva under predikan. Men först efter Barnens Minut. Bra det där med att ställa de yngsta i centrum en stund.

Har ni Barnens Minut i din församling också eller något liknande? Skriv en kommentar här på bloggen och berätta.

Ljuspunkten är namnet på en av församlingens kapell i det gamla tingshuset i Gnesta. Efter gudstjänsten bjöds det på ”kyrkkorv” på Kyndelsmässodagen. 

”Det är inte så illa med en liten enkel lunch efter en härlig gudstjänst.” konstaterar församlingens kyrkoherde på sin blogg med många bilder. Se den här
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ung mässa i Örebro

Ungdomar och deras ledare i Svenska Kyrkans församlingar i Örebro skapar UngMässor tillsammans. 6-7 januari 2011 åker en grupp ut från staden till församlingarnas egen gård Solliden för att arbeta vidare med att utveckla de här gudstjänsterna.

UngMässa firas en söndagskväll i månaden i S:t Nicolai kyrka i Örebro.

Samordnare för UngMässorna är Peter Tikkanen 070-340 96 00 eller peter@dbdmusic.se 
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

800 firade gudstjänst tillsammans i Conventum i Örebro

- Bara genom att mötas och prata tillsammans är mycket vunnet, säger församlingspedagogen Andreas Axinge till SVT Tvärsnytt. Kyrkoherden Lars B Stenström säger att Svenska Kyrkan i Örebro mår bra och kan bli bättre, genom att se över sitt språk och bli bättre i mötet med människor. Linköpings stift blivande biskop Martin Modeus var en av huvudtalarna när örebroförsamlingarna höll konvent i Conventum.

På domsöndagen gick bussar från stadens kyrkor och församlingarna höll en gemensam mässa med 800 gudsjänstfirare i Örebros mässhall.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,