Grattis, Antje! Och grattis, Svenska kyrkan!

Graham Cray, Anna Torbrand och Antje Jackelén. Foto: www.pastorcastor.se

Graham Cray, Anna Torbrand och Antje Jackelén. Foto: www.pastorcastor.se

Antje Jackelén blir nästa ärkebiskop i Sverige. Särskilt roligt tycker vi på ”På nya vägar” att det är eftersom hon visat intresse för Fresh Expressions of Church, inte minst genom att bjuda in biskop Graham Cray till Teologdagen i Lund. Anna Torbrand var moderator för ett samtal där Antje och Graham möttes, och så här minns hon samtalet:

Den 23 april i år hade jag förmånen att få agera prästost i biskopssandwishen, mitt emellan biskop Antje och biskop Graham Cray.

Biskop Antje hade bjudit in biskop Graham och hans fru Jackie för att prata om det som de kan bäst: Fresh Expressions. Teologdagen var för alla präster i Lunds stift, över 400 personer närvarade!

Min uppgift var att agera moderator i det samtal mellan biskoparna som tog vid efter biskop Grahams presentation av arbetet med Fresh Expressions i England. Frågorna hade jag filat länge och väl på tillsammans med stiftsteologen i Lund.

För mig var det fantastiskt och snudd på overkligt att två biskopar, en från Sverige och en från England, satt och pratade om mitt favoritämne inför Lunds stifts samtliga präster, på bästa sändningstid. Och jag fick vara med! Och jag fick ställa frågor! Jag ville att frågorna skulle utmana : vad kan vi lära från Fresh Expressions om urskiljning? Om att lyssna till Andens röst? Om missionsbegreppet? Vad skulle det kunna innebära för oss här i vår Svenska Kyrka om det faktisk är så att Gud redan är igång och skapar och vi får se och sedan hänga på?

Både frågor och svar fick då och då applåder från åhörarna även om biskop Antjes svar var ganska försiktiga. Men markeringen var tydlig. Biskop Graham var huvudtalaren under teologdagen och han är en tydlig man. Biskop Graham fanns även med som en av de föreslagna ärkebiskopskandidaterna i den första förslagsomgången. Nu gick tjänsten till biskop Antje i stället och min förhoppning är att hon inte glömmer den där vårdagen i Lund utan att det där bara var början!

/Anna Torbrand

Gammal (men aktuell!) debattartikel i Kyrkans Tidning

Inte för att den är ny (publicerades i april 2012), men här är en debattartikel från Kyrkans Tidning, skriven av Anna Sophia Bonde om Fresh Expressions of Church.

Hon skriver bland annat: ”Det är en sak att människor säger ”nej tack” för att de, som den rike ynglingen, känner att Jesus har kommit för nära inpå. Det måste vi stå ut med. Det är en helt annan sak när de säger nej tack för att de tycker att kyrkan är trist och intetsägande. Den kritiken måste tas på allvar.”

FXAnnaSophiaBonde