om På nya vägar


Webbplatsen På nya vägar drivs av medarbetare inom Svenska kyrkan i Skövde.

Skribenter är i nuläget

Anna Torbrand, präst (anna.torbrand [a] svenskakyrkan.se)

Helena Taubner, kommunikatör (helena.taubner [a] svenskakyrkan.se)

… men fler kan tillkomma.