Att våga svara på kommunitetslivets kallelse

Om vi vill se förändring, så måste vi börja med bön. Så skriver den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby i sin presentation av The Community of S:t Anselm. Initiativet till en kommunitet för unga människor mitt i centrala London är hans. Det är också på Lambeth Palace, där ärkebiskopen har sitt kontor och sitt hem, som gemenskapen kommer att gestaltas.

Under ett års tid, med start i år, kommer 56 ungdomar i åldrarna 20-35 att dela och leva i en påtaglig gemenskap. 16 personer kommer att bo och leva heltid på Lambeth Palace, de övriga 40 kommer finnas i närheten och regelbundet delta i det program som löper från september till juni.

Gemenskapen kommer att koncentrera sig på bön, andlig fördjupning och studier samt på att på ett påtagligt sätt gestalta livet som kristen familj och gemenskap. Justin Welby kommer själv att vara abbot, prior är Anders Litzell, präst från Sverige som sedan några år tillbaka arbetar i Church of England. Se hans egen presentation i videoklippet:

http://stanselm.org.uk/

Det är spännande och att se vad som händer i England. Där har nymonasticism under en längre tid varit fokus för nyväckt intresse inte minst inom ramen för Fresh Expressions. Frågan är om samma möjlighet finns i Sverige inom Svenska kyrkan och andra samfund. Jag vill tro att vi har getts samma möjligheter och samma redskap för att söka Gud. Vi bär på samma kallelse att gestalta gemenskapen som vårt liv i Kristus öppnar för. Att så är fallet blir tydligt inte minst i det kommunitetsliv som levs genom den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka Säby och det finns också andra exempel.

Jag tror det är viktigt att varje församling och varje stift tar kallelsen att i bön och gemensamt liv gestalta den kristna gemenskapen, på allvar. Kyrkan behöver våga ta emot och öppna möjligheter för dem som känner en längtan och en kallelse att fördjupa sitt kristna liv i kommunitetens form.

Det är med spänning vi i Svenska kyrkan i Skövde får följa vår vän kyrkoherde Mark Rodell och hans församling i Nottingham när de nu startat sin kommunitet. För mer information om Lady-Bay Mission Community följ länken

http://allhallows-ladybay.weebly.com/mission-community.html

Jag tror att det är som ärkebiskopen av Canterbury säger, att förändring börjar med bön. Så låt oss be, för Gud har en plan också för oss!

– Anna Torbrand