Gör kyrkorna synliga på webben

Kyrkorna är en viktigt del av vårt kulturarv. Vi såg också på vår besökarundersökning att bilder på och information om kyrkorna är en av de sakerna som våra besökare efterfrågar mest. Vi håller på att utveckla visningen av kyrkor på svenskakyrkan.se, men det finns också mycket att göra på andra platser på webben. Saker som medarbetare i församlingarna, frivilliga eller andra intresserade församlingsbor kan göra.

Uppdatera informationen om kyrkorna på Wikipedia

orgrytegamla

Wikipedia är nog den viktigaste informationsplatserna på webben. Artiklarna hamnar högt i Googles sökresultat (ofta högst upp) och människor går ofta dit för att hitta trovärdig information. Det är därför viktigt att informationen är uppdaterad, relevant och korrekt.

Det är viktigt att informationen läggs in på rätt sätt, är neutral och följer alla regler och riktlinjer som finns för Wikipedia. Titta på sidan om Örgryte gamla kyrka för ett exempel.

Lägg in all möjlig information om kyrkorna – historik, information om byggnaden och arkitekten, orgeln och målningar som finns i kyrkan.

Ta bilder på kyrkan och lägg på Wikipedia – Interiörer och exteriörer, bilder på detaljer i kyrkan, skanna gärna in ritningar och sådant om det finns.

Lägg in en länk till församlingens webbplats – för de besökare som vill kontakta församlingen eller veta mer.

Uppdatera informationen på kyrkokartan.se

kyrkokartan

Kyrkokartan kommer också högt upp i Google när människor söker på kyrkor. Se till att det finns bra, kort fakta om kyrkan i beskrivningen. Här är det också viktigt med bilder, ta bra bilder på kyrkan interiört och exteriört och lägg upp. Se också till att kyrkan ligger rätt på kartan. Ligger den fel så kan du ändra det enkelt.

Flickr

flickr

Lägg gärna upp mycket bilder på kyrkorna på Flickr. Se till att bilderna är taggade med till exempel ”kyrka”, ”church”, ”gotisk kyrka” och annat som är relevant, det är bra att även ha det på engelska för turister och andra som söker på flickr.  Kyrkans namn ska såklart finnas i titeln. Det är också bra om bilderna är geotaggade så att man även hittar dem på kartan.

Församlingens webbplats

Det är naturligtvis också viktigt att det finns bra information om kyrkorna på församlingens webbplats. Lägg in en beskrivning av kyrkan, antal sittplatser och öppettider. Bilder är självklart viktigt här också. Lägg också gärna in en vägbeskrivning. Lägg in postadress till kyrkan också, för de som vill skicka hyllningar vid begravningar.  Man kan också länka till kyrkans sida på Wikipedia och kyrkokartan.se för de som vill veta mer eller kommentera kyrkan.

Tipsa gärna i kommentarerna om fler sätt att göra våra kyrkor synliga på webben.

Nu blir det lättare att dela med sig av svenskakyrkan.se

Vi har nyligen uppdaterat vår något daterade ”Tipsa en vän” – funktion med en Dela-knapp med vilken våra besökare förutom att enkelt maila en länk till en vän också kan dela länken på Facebook, Twitter och Pusha.

Förutom att det blir enklare för våra besökare att dela med sig bra sidor till sina vänner så innebär det också att vi får ännu bättre möjligheter att se vilka av våra sidor som besökarna tycker är bra.

tipsa

Dela-knappen finns längst ner på alla sidor.

Om intern och extern webb

En diskussion har blossat upp på twitter och jag tänkte besvara det här där jag har mer än 140 tecken att breda ut mig på.

Diskussionen handlar som jag tolkar det om den flytt av material som fortlöpande sker från vår externa webb till vårt nya intranät. Det gör att vi får en tydligare externwebb som vänder sig till våra medlemmar. En synpunkt är att vi med detta istället stänger ute våra medlemmar, frivilliga och förtroendevalda från information som dessa kan vara intresserade av.

Ett exempel på information som vi flyttar är sidorna om ”Kyrkostyrelsens riktade utvecklingsstöd”, det handlar om olika projekt som drivs i församlingarna med stöd från kyrkostyrelsen.

Man kan mycket väl argumentera för att denna information skulle kunna ligga kvar på den externa webben. Det är inget som är hemligt, och det skulle mycket väl kunna vara en och annan som inte är anställd, frivillig eller förtroendevald i Svenska kyrkan som skulle kunna vara intresserade av detta.

Problemet med det resonemanget är att man utgår ifrån att man på webben kan ha hur mycket information som helst. Det kan man förvisso i princip rent tekniskt men det är väldigt viktigt att man på en webbplats prioriterar och ser till att man fokuserar på det som de flesta besökarna efterfrågar. Annars kommer man förvirra de riktigt stora besökargrupperna för att tillfredställa de mindre, med resultatet att ingen alls kan utföra den uppgift dom kom dit för att utföra.

I en mångskiftande verksamhet som vår så är det alltid väldigt svårt att prioritera, det är något som vi brottas med varje dag.

Ett sätt att arbeta på är att dela in besökarna i målgrupper, se vilka som har vilka mål med sitt besök på webbplatsen och dela upp webben efter det. Det är inget magiskt recept men en hjälp på traven.

En sådan uppdelning vi har gjort är just mellan ”den breda allmänheten” och de målgrupper som är aktiva på något sätt inom kyrkan eller har ett uppdrag, det vill säga frivilliga, förtroendevalda och anställda. Om man ser på vilken uppgift man vill utföra på webbplatsen, så finns det anledning att dela upp det på det sättet.

”Den breda allmänheten” vill (enkelt uttryckt naturligtvis) främst ha telefonnummer till expeditionerna, kyrkors öppettider, kalenderinformation (alltså när det är gudstjänster) och bilder på och information om kyrkorna. Detta ser vi både på besöksstatistik och i besökarundersökningen vi gjorde nyss.  Nyheter prioriterar man lägst.

Anställda, frivilliga och förtroendevalda vill också ha alla dessa saker, men utöver det en massa specifika saker. Exempel är blanketter, till exempel för ledighetsansökan, information om våra gemensamma IT-system, nyheter, protokoll, inspirationsmaterial för insamling med mycket mer.

Vi vill nå dit att vi möter ”den breda allmänheten” på svenskakyrkan.se, och anställda,  frivilliga och förtroendevalda på intranätet. En orsak till det är att om vi har all denna information på den externa webben, så kommer den stora massan inte hitta det dom vill hitta. Denna strategi är beslutad av kyrkostyrelsen i den inomkyrkliga kommunikationsstrategin och i kyrkomötets beslut att bygga ett intranät som är navet i kommunikationen mellan anställda, frivilliga och förtroendevalda.

Det handlar alltså inte om att stänga ute någon från information, utan om vanligt målgruppstänk, iallafall när det gäller det material som vi nu flyttar till intranätet.

Sedan finns det naturligtvis också sådant som vi inte vill lägga ut publikt av andra skäl, det kan vara arbetsmaterial som inte är färdigt ännu, information om rutiner som man av säkerhetsskäl inte vill sprida, lathundar för våra IT-system som vi inte vill ska komma i orätta händer med mera, och då erbjuder intranätet oss en möjlighet att ändå ha en plats att lägga ut sådant på. Utan ett intranät hade det varit mycket svårare att lägga ut sådan information digitalt överhuvudtaget.

Nu är intranätet nytt, alla församlingar är inte anslutna och alla församlingar har inte börjat ge ut behörighet till till exempel sina frivilliga. Därför finns det anledning att ha kvar en del information på svenskakyrkan.se som kanske borde ligga på intranätet, det hindrar oss dock inte från att uttala vår ambition att göra externwebben spetsigare och tydligare.

Vi har drivit denna linje en bit och det har resulterat i 30% fler besökare på svenskakyrkan.se och betydligt förbättrade betyg i WSA-undersökningarna.

Vi försöker också se till att det är enkelt för alla anställda, frivilliga och förtroendevalda att komma in på intranätet.

  • Intranätet stödjer det gemensamma behörighetssystem som finns inom Svenska kyrkan
  • Intranätet kan nås från vilken dator som helst av de som har behörighet
  • Anslutna församlingar har möjlighet att lägga till sina anställda, frivilliga och förtroendevalda som behöriga till intranätet
  • De som finns inom kyrknätet kan nå intranätet utan att logga in, alla församlingar har i dagsläget minst en anslutning till kyrknätet
  • Alla som har behörighet att publicera på svenskakyrkan.se kan också logga in på intranätet från vilken dator som helst