2012 i ord och länk

Kanske är det lite tidigt med en tillbakablick med över två veckor kvar av 2012.  Å andra sidan har det hunnit passera 50 veckor så något borde ju finnas att reflektera över.

Jag började med att läsa om våra planer för 2012 och inser att vi minsann gjort en väldig massa saker.  Läs mer om uppgraderingar och teknisk utveckling 2012 här.

Listan på vad som genomförts kan göras lång.  Samtidigt skjuts några saker över på 2013.  Vidareutvecklingen av bloggportalen pågår exempelvis fortfarande.  Detta kommer att fortsätta och bli mer märkbart nästa år.

Det beslutades i våras att göra resan till webbstrategin längre.  I dagsläget har vi haft kontakt med nästan 1000 människor i samband med diskussioner om hur vi ska vara kyrka på nätet.  I mars beslutar kyrkostyrelsen om den antas.  Läs mer om framtagandet av webbstrategin här.

Redaktörernas åsikter är viktiga

I slutet av 2011 gjorde vi vår första kundnöjdhetsundersökning.  Vi ville med den få en konkret inblick i vilka det är som arbetar i verktyget och vad som fungerade i denna målgruppen.  Så klart ställde vi också frågor för att förtydliga vad som inte fungerade lika smidigt i redaktörernas vardag.

I våras bearbetades resultatet och bidrog exempelvis till att arbetet med bilder lyftes in tidigare än planerat.  Formuläret för att ladda upp bilder har gjorts mer användarvänligt och sedan den 5 december går det också att ladda upp bilder från valfri webbläsare.  Nästa år kommer all redigering att bli plattformsoberoende.

Månadens omröstning är också en möjlighet att påverka webbgruppens prioriteringar.  Läs mer om månadens omröstning här.  I december var den första möjligheten att göra sin röst hörd.  Här kan du läsa om resultatet.

Nätverk och konferenser

En viktig händelse för webbgruppen och hela informationsavdelningen är Svenska kyrkans kommunikationsdagar.  KOM2012 var inget undantag.  Under de två dagarna i maj träffade vi många av våra kollegor i landet.  Här kan du läsa Mattias reflektioner kring årets konferens.  

Årets European Christian Internet Conference (ECIC) hölls i juni i Rom.  Webbgruppen var där och nätverkade med kollegor i Europa. Alla har vi det gemensamma att vi arbetar med kristna budskap på webben.  Läs mer om ECIC 17 i denna blogg här.  

Utbildningsorganisationen

Från och med 2013 kommer en strukturerad utbildningsorganisation träda i kraft.  Kyrkokansliet kommer inte längre hålla webbutbildningar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations regi.  Stiften kommer helt att ansvara för att det finns utbildning att gå.

Det har pågått mycket förarbete under hela året för att stötta det nya.  Standarder har tagits fram och utbildning av utbildarna är på gång.  Dessutom vidareutvecklas intranätet med utbildnings- och innehållssupport.  Grundutbildningen hittar du här.  Genom att klicka här kan du ta del av innehållssupport riktat till redaktörer för externwebben.  Innehållssupport för dig som publicerar på intranätet är också på gång.

OMG

I samband med ärkebiskopens möte om barn och unga har det arbetats fram en ungdomssatsning för Svenska kyrkan på webben.  www.svenskakyrkan.se/omg är fortfarande under utveckling och där deltar kollegorna i webbgruppen i projektgruppen som leds av nationell kommunikation på kyrkokansliets informationsavdelning.

Årsskiftet

Nu återstår mest att arbeta med att fixa rester från den senaste tiden och att förbereda för att gå framåt.  Läs mer här om vad som är på gång under 2013.

Månadens omröstning – december är nu stängd

Nu har vi stängt den första omröstningen!

Totalt fick vi in 54 röster!

Vinnarna är:

– Skapa en kopia av ett dokument (i administrationen) (46%, 25 röster)

– Puff med centralt innehåll – t.ex. internationella nyheter (24%, 13 röster)

Hela resultatet hittar du här!

Vi räknar med att dessa båda kommer att finnas på plats på intranätet och externwebben i början av februari.

Nästa omröstning startar den 2/1 och pågår till den 14/1. Håll utkik!

Vill du vara med och påverkar nästa eller kommande omröstningar? Skicka in det till kanslistod@svenskakyrkan.se

Utveckling under 2013

Ganska snart börjar 2013 och jag tänkte att ni kanske ville se lite av vad vi har planerat under året som kommer.

Vi kommer att göra en ny användarundersökning under fastan för att kunna samla in alla redaktörers synpunkter och ta in dem i vår planering för att förhoppningsvis kunna få med delar av detta för utveckling under hösten 2013.

Under 2013 kommer vi att göra tre större uppgraderingar, den första någon gång under februari kommer att fortsätta med det vi arbetar med just nu – förbättrat redaktörsgränssnitt. Innan sommaren kommer mycket att ske på intranätet, bl a kommer det mobilanpassade intranätet. Det är även då vi helt kommer att gå över till responsiv design på externwebben. I november/december kommer den sista leveransen och den vet vi ännu inte så mycket om, vi räknar med att veta mer efter användarundersökningen!

Här kommer en mer konkret lista på vad vi redan vet!

För redaktörer

 • uppladdning av flera filer/bilder på samma gång
 • enklare menyadministration
 • (som tidigare nämnts) plattformsoberoende textredigering

Mobilanpassningar

 • en ny version av /be!
 • fortsatt arbete med externwebben
 • intranätet

Intranät

 • ett mer socialt intranät, där vi lättare kan hitta varandra, hitta sätt att samarbeta med våra lika, mm
 • koppling till organisationsregistret och AD för att hämta och uppdatera kontaktuppgifter
 • bättre kopplingar till samverkansrummen, genom att t ex visa listor från mina samverkansrum direkt på Mitt arbete
 • lokala loggor och toppbilder
 • förenklat skapande av samverkansrum
 • kommentera/dela/gilla

Övrigt

 • plocka in sociala media såsom instagram och spotify
 • kyrksidor
 • förbättringar i Kyrkguide

Hur gör du din röst hörd?

Under 2013 kommer vi att be våra användare om hjälp i prioriteringen när det gäller viss utveckling. Du kan läsa mer om det här! Många av er undrar kanske hur saker och ting hamnar på den där listan? Vi tar in önskemål som kommer från vår support, Kanslistöd, facebookgrupper och omvärldsbevakning. Så är det någonting du saknar – hör av dig till oss så vi kan föra in det på listan. Tanken med de saker som kommer in på listan är att de ska vara ganska okomplicerade att utveckla, om det är så att du önskar något som är komplicerat kanske vi inte kommer att plocka med det på listan på en gång utan kommer att behöva utreda innan vi gör det.