Friare församling för att behålla medlemmar


Sten Dellby är en av många aktiva i den lilla församlingen Äspered i Skara stift. Han skrev en krönika i veckan som gick på Stiftets webbplats. Där berättade han om det stora steget att riva ett gammalt församlingshem för att bygga ett nytt. Och att det är i det nya församlingshemmet man samlas till gudstjänst mycket oftare än i kyrkan. Krönikan handlar också om de alltmer märkbara nackdelarna med en otidsenlig regel för medlemskap i Svenska Kyrkan:
Ytterligare vemod väcker insikten att vi har aktiva som har valt att lämna Svenska kyrkan.
För personer som gillar vår verksamhet, men som bor utanför församlingen, kan medlemsavgiften till en helt annan församling kännas tung. Man lämnar kyrkan och ger i kollekt en summa som motsvarar den medlemsavgift man sparar.
Bättre hade naturligtvis varit om man hade kunnat bli medlem i vår församling utan att behöva bo här. Det är därför synd att kyrkomötet avslog motioner som syftade till friare församlingstillhörighet.
Det är klart att det var en helt annan sak i den gamla enhetskulturen där Svenska Kyrkan nära nog hade monopol och i en tid när människor bodde och arbetade på samma fläck, många gånger livet igenom. Men idag 2009 ser verkligheten annorlunda ut. Känslan av tillhörighet behöver bekräftas. Valfriheten behöver öka.
Äspereds församling ingår i Toarps pastorat. Det nya församlingshemmet invigdes i år, sista helgen i augusti. Gudstjänst och verksamhet bygger här på visionen om öppna dörrar mellan allt och alla. I församlingen finns en EFS-förening.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *