Huvudtalaren på konferens för lekmän: Bibeln är en riktig facebook


När Svenska Kyrkans Lekmannaförbund i helgen samlades till rikskonvent i Jönköping hade mötesledningen inbjudit prästen Bo Brander som huvudtalare.

– När man läser Guds Ord växer sakta ett ansikte fram. Det är Jesu ansikte. Bibeln är den enda boken i världen värd namnet facebook – Ansiktsboken, säger Bo Brander.

Lekmannaförbundet är en av medlemmarna i Svenska Kyrkans Ideellt Forum och en av de äldsta organisationerna inom Svenska Kyrkan. För två år sedan firade man 90-års jubileum. Det året hade man 300 lokala grupper med tillsammans 9.000 medlemmar.
Inför årets konvent skriver Svenska Kyrkans Tidning om Lekmannaförbundet. I en artikel får förbundsordföranden Anders Nordberg frågor om förbundets image. I samma säger en av Ideellt Forums ledare Bertil Johansson så här:

Deras medlemmar är engagerade och spännande människor. Hittar de samarbetsparters, ja, då kan de få en väldigt viktig uppgift i framtidens kyrka, för deras ambition är ju att människor vill komma til sin rätt.

Svenska Kyrkans Tidning låter sina egna Lennart Lundberg och Annika Ahlefelt kommentera:

Tiden, och kyrkans utveckling, verkar faktiskt för förbundet, som dock behöver hitta nya former för verksamheten. En sådan form kan vara nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan, där Lekmannaförbundet är en av ägarna. Just i skärningspunkten mellan övergripande nätverk, lokala organisationer och människor som vill engagera sig kan Lekmannaförbundet kanske hitta tillbaka till sina rötter. 

Hela programmet för rikskonventet som pdf

Lekmannaförbundet bildades 1918 i biskopsgården hemma hos ärkebiskop Nathan Sö
derblom i Uppsala. Förbundet ger ut tidningen Lekman i kyrkan. På sin webbplats berättar Lekmannaförbundet om sina rötter och sina visioner:

Om kyrkan visar mer glädje över den hjälp som erbjuds, mer vädjande uppmuntran, då kanske fler skulle övervinna blyghet och tröghet eller oföretagsamhet och ge sig till känna med sin välvillighet.

Ju fastare vi är rotade i vår evangeliska tro i vårt tankeliv, desto bättre kan vi föra kristendomens talan i de kretsar där vi rör oss. Det finns behov både av personliga vittnesbörd och av klarläggande samtal. Lekmännens kyrka måste alltmer bli en öppet bekännande kyrka, där var och en också är redo att svara för sin tro. Gud håller sin hand över lekmannaförbundet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *