Om kören


Uppsala Domkyrkokör är en kammarkör som har ca 30 medlemmar. Förutom att regelbundet medverka i gudstjänster, fyra till fem gånger per termin, bedriver kören också en omfattande konsertverksamhet med såväl a cappella musik som större verk med orkester.

Foto: Magnus Aronson/IKON
Foto: Magnus Aronson/IKON

Vi försöker också så ofta som möjligt använda körens sångare som solister. Körens regelbundna repetitioner är varje tisdagkväll i körlokalen i anslutning till Domkyrkan, Domkyrkoplan 5.

Vill du komma i  kontakt med kören gör du det lämpligen genom:

* Körens dirigent och konstnärlige ledare: Milke Falck (milke.falck@svenskakyrkan.se)

* Körens styrelse (styrelsendk@gmail.com)