Körens historia


Uppsala Domkyrkokör har varit verksam länge. År 2017 firade kören sitt 150 års jubileum!

Uppsala Domkyrkokör grundades 1867 av Jacob Axel Josephson (1818-1880). Kören har alltid medverkat i katedralens gudstjänstliv men bedriver också en omfattande konsertverksamhet med såväl a cappella musik som större verk med orkester. Uppsala Domkyrkokör har genomfört en lång rad turnéer både i Sverige, Europa och USA. Kören har medverkat i flera inspelningar för radio och TV och har under åren uruppfört ett stort antal verk av svenska tonsättare som Sven-Erik Bäck, Daniel Börtz och Sven-David Sandström. Uppsala Domkyrkokör har även de senaste åren vid sidan av mycket uppskattade framträdanden i jazzsammanhang tillsammans med Alice Babs och Nils Lindberg bl.a. internationellt uppmärksammats för framföranden av fransk 16-1700-talsmusik.

Körens dirigenter sedan starten 1867 har varit:

Jacob Axel Josephson, 1867-1880
Johan Gustaf Hiller, 1880-1891
Gustaf W. Hofberg, 1891-1892
Leberecht Siegbahn, 1892-1917
Gustaf Lindberg, 1917
Harald Colleen, 1918-1942
Henry Weman, 1943-1964
Olle Scherwin, 1964-1967
Rudolf Löfgren, 1967-1994
Milke Falck, 1994-