En blogg som speglar vardag och helg

Nu var det ju verkligen ett bra tag sedan det skrevs något på denna sida. Tidigare har bloggen var till för att samla reflektioner från vårt församlingsarbete och tänk kring dop, dopuppföljning och inre liv i vardag och helg. Men nu är det dags att spegla själva livet i församlingen. Vad blev det av det och hur fungerar det? Församlingen får mycket frågor utifrån andra församling om både doparbetet och vår dopuppföljning i alla åldrar. Så vi fortsätter och reflekterar.

Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet.

Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro (se doppastoralen).

Susanne Lindström, Församlingspedagog

 

 

Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

Just nu är det lite reflektionstider.Det handlar om att samla ihop och gå in i vila och få lite återbäring av året.

Jag tänker att det som står i församlingens undervisningspastoral är så bra.

”Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet. Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.”

Jag sitter för tillfället och planerar inför kick off dagen som Göteborgs stift anordnar tidigt i höst för alla medarbetare som arbetar med ålder 0-18 år.” Dagens unga- nya tider, nya värderingar”. På punkterna kommer det finnas dagar som kan inspirera och ge ny energi inför hösten.

 • Det kommer handla om Konfirmation- till vilken nytta? Livstydning på dopets grund
 • Olika workshopar och där kommer Lerums församling ha två sådana som heter

”Alltid sedd och älskad”- Så här har vi valt att jobba med dopet och dopuppföljningen i vår församling. Synlighet, kunskap och tillgänglighet som är viktiga ledord.

Det är roligt att vi får vara med och inspirera andra församlingar och medarbetare i stiftet. Alla vi är ju en del av hela kyrkan och få komma ut och mötas är så viktigt. Vi är ganska bra på att finnas med och representera och representeras.Det kommer många tillfällen under hösten och våren som redan har sina datum.

Jag ser fram emot hösten och det skall bli så roligt att fortsätta det fina arbetet i församlingen. Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

En härlig sommar!

Susanne Lindström, församlingspedagog

”Medlet är din egen hjärna. Syftet är att tänka. Faktiskt ta sig tid att tänka.”

På väg in i fastan

Jag har en liten fin bok i min hand som heter ” Liten fastebok för själen”, Proprius förlag. Förordet börjar: Har du frid i själen? I alla tider har människan längtat efter ett inre lugn. Hur får man det? Hur gör man? Ett sätt är att använda sig av den gyllene regeln och fastetiden.

Boken handlar om hur man kan uppnå en viss balans i själen och förhoppningsvis i livet. Till ditt förfogande finns en utmätt tid- fyrtiodagar under sju veckor. Medlet är din egen hjärna. Syftet är att tänka. Faktiskt ta sig tid att tänka, annars är ju det här att känna det man kanske tänker på, men här är tanken och kontakt med dig själv det stora.

”Du behöver inte prata vitt och brett om dina tankar. Det blir en fasta som sker i det tysta. En fasta där du avstår från att mota bort dig själv. Istället diskuterar du DIG med dig själv. Några stilla minuter, kanske framför badrumsspegeln eller på väg till eller från jobbet.”

Som inspiration finns kortfattade tankar, uppmaningar och bibelcitat för varje fastedag och så det viktigaste anteckningsutrymme för dina egna tankar. Den känns handfast, tydlig och utmanande andas boken. Det är verkligen en möjlighet att ta tillfället som fastan och förberedelsetiden är och vill vara. Den känns genuin och kyrklig i de hållfasta traditionerna.

Den här boken kommer att skickas hem till alla våra gudstjänstideella som en inspiration. Det skall bli spännande att vandra fastevägen. Jag kommer också läsa och ta till mig vandringen på vägen, det skall bli spännande. Vi kanske möts!

Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

 

”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…

Ideellt forums idédagar – Seminarium i Umeå 2 – 4 oktober 2015

PicCollage

Vi var en grupp, både anställda och ideella från Lerums församling som deltog i Svenska kyrkans ideella dagar i Umeå.

Syftet med dagarna var att ge anställda, förtroendevalda och ideella inspiration och fördjupning för engagemanget i Svenska kyrkan. Det deltog över 300 personer och gemensamma föredrag varvades med gruppmöten där vi i en mindre krets kunde fördjupa oss i olika ämnen och dela våra erfarenheter.

Här följer ett litet axplock ur helgen:

Jonas Bromander, tidigare forskningschef för kyrkokansliets analysenhet, talade om ”Det ideella engagemanget, en möjlig framgångsfaktor”:  Med utgångspunkt i en beskrivning av den övergripande samhällsutvecklingen – från den tid då kyrkan hade sin plats mitt i byn, fram till idag och den plats kyrkan har i dagens samhälle –  beskrev han vad som karaktäriserar kyrkan. Undersökningar visar att inte mindre än 700 000 personer säger att man vill engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Lika många säger att man kanske kan göra en insats. På frågan om varför man ville engagera sig var svaret främst att man vill hjälpa de som har

”Oftast handlar det också om kommunikationsproblem som inte är engagerade men skulle kunna bli engagerade i Svenska kyrkan”  det svårt. Kyrkokansliet har också tittat på vilka områden inom kyrkan som skulle kunna utvecklas med avseende på det ideella arbetet. Kyrkans sociala arbete och arbetet med barn och unga är de områden som bedöms ha störst utvecklingspotential.

Som Jonas Bromander sa:  Är det viktigt så ” tänds vi till att vilja vara till hands.

”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…

Det har stått mycket i Kyrkans tidning om Ideella dagarna och det är roligt att man sätter ljuset på de viktiga och spännande siffrorna.

Dessa dagar sa tydligt att vi behöver fortsätta att utveckla det ideella arbetet hemma i församlingen, med utveckling och handledning.

Det handlar om god struktur.

Planering, se på kompetenser, skapa och bygga relationer, utbildning för att uppmuntra och ge stöd,  anställda behöver också mycket feedback för att släppa lite  så det känns bra att kunna vägleda istället för att man känner att man har mindre att göra och tappar en sorts kontroll och nätverkande det var något som vi pratade mycket med rollen som samordnare.

”Tacksamhetenslov att odla vänskap, behöver bli mycket bättre på.”

Ett annat pang föredrag var med Rikard Olofsson som arbetar som i Stockholmsstift.   Ord om Gud – Allas bidrag till teologin smått som stort är viktigt. Hur ser vi på kyrkan, Vad jag ser beror på vilket håll jag tittar på/från. För vem finns kyrkan? För sin egen skull, folk, för Gud, för andra? För vem är kyrkan till för?

”Det handlade mycket om att se det från olika perspektiv” det jag jämför Svenska kyrkan med visar vilket ideal jag har.”

Vidare fick vi under seminariet information om bl.a.

 • -Gudstjänstförnyelse med avseende på anpassning till konfirmander och ungdomar.
 • -Verksamheten och samarbetet i en nybyggt bostadsområde, Lindhagen, på Kungsholmen i Stockholm.
 • -Synen på ideellt arbete ur några teologiska synvinklar.
 • -Lundby församlings engagemang avseende flyktingmottagning.
 • Vi valde lite olika seminarier och på det sättet hade vi mycket att diskutera och prata om när vi möttes vid våra gemensamma måltider.
 • -Det ena med inriktning på fördjupning av området gudstjänstförnyelse.
 • -Det andra rörde ett sätt att läsa bibeln tillsammans, ”Befriande bibelläsning”.
 • Rollen som samordnare
 • De vill förändra Världen.

”Sammanfattningsvis har de tre dagarna i Umeå varit intressanta, inspirerande och mycket givande och de har bidragit till en än bättre grund för mitt engagemang som ideell i församlingen. Jag vill rikta ett stort tack till Lerums församling för att jag fick möjlighet att delta.”

 

Jag kommer ta med mig myllret av människor i alla åldrar, ideella och anställda som gör och är tillsammans, där vi möttes i olika samarier, matstunder, gudstjänster, café, vid bokbordet, där vi delade erfarenheter. Häng i korridorer och ett ”gott tilltal”. Det myllret är för mig att vara en församling, det hade vi lika gärna haft också i Lerum.

En av de som åkte, Susanne Lindström, samordnare för ideella arbetet i Lerums församling

 

Sanning är aldrig din eller min

höst2

Som en gåva!  På Facebook finns det en grupp som heter ”Dela tro-dela liv”: Här delar människor med sig av sina personliga tankar om tro och liv. Sidan är en del av Svenska kyrkans större satsning Dela tro – dela liv. Det är helt underbart härligt att läsa personliga och stora tankar som skrivs på den communityn. Ett tips till dig som inte känner till det!

Ibland blir man så där glad när man helt plötsligt får något som man inte har väntat på eller förväntat sig att få eller visste att man kunde få. Jag fick ett härligt mail av en hen som vill vara anonym. ”Du får gärna använda det och ge det vidare sa hen till mig. ”Jag har skrivit en hel del och här är är några tankar från mig.”

Jag skickar det vidare till dig och på det sättet delar tro – delar liv som jag hoppas fortsätter i vår församling.

Dikt och tankar från en vän.

Sanning

För mig är sanningen min

För dig är sanningen din

Sanning är aldrig din eller min

 

Tro 1

Mitt tvivel är min tro

När jag är säker känns det fel

Att våga tvivla ger mig ro

Att våga tro gör mig hel

Ger styrka att tro

 

Tro 2

Min tro känns nära

Ibland

Men så långt borta

Ibland

Kan borta bli nära?

 

Min vän känns nära

Ibland

Men så långt borta

Ibland

Kan borta bli nära?

 

Tro 3

Min kropp är som ett blad på ett stort stort träd

Alla är blad på trädet

Min själ är som ett sandkorn på en stor stor strand

Alla är korn på stranden

Min kropp skall som blad bli mull om hösten

Min själ är ett sandkorn på stranden

evigt

 

Vara sig själv

Många har mycket

Inom sig

Men vågar aldrig

Visa sig

Synd

 

 

Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro.

Undervisningspastoral i Lerums församling

”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus ”.  (Galatierbrevet 3:27–28).

Genom dopet kallar Gud oss in i gemenskap med honom. Gud låter oss få del av hans kärlek och befriar oss att se varandra som omslutna av denna kärlek. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna”. Även om vi är till synes olika och bär på olika erfarenheter så är vi inför Guds kärlek alltid lika mycket värda.

Att relatera all undervisning i församlingen till dop – som en efterföljning av dopet eller som en förberedelse inför dopet innebär att dopets innebörd även måste prägla sättet hur vi undervisar. Blir vi genom dopet kallade in i en gemenskap med Gud och med varandra så innebär det att allt lärande måste bygga på respekt och tillitsfulla relationer. Även om det finns olika uppdrag inom kyrkan så betyder ”alla är ni ett i Kristus Jesus” att lärande är en process som fördjupar den gemenskap som Gud redan har skapat. Därmed innebär lärandet på dopets grund alltid ett ömsesidigt lärande.

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro. Vi behöver en dialog där olikheter berikar våra verksamheter. Vi vill väcka nyfikenhet och bjuda in till reflektion, fördjupning, uppmuntran och utmaning. Respekt, trygghet, öppenhet och gästfrihet ska prägla dessa möten. Människor ska få känna sig bekräftade och sedda i våra verksamheter. De ska få känna att de får vara sig själva.

Vår kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta bibelns berättelser och kyrkans liv och traditioner, får människan en möjlighet att spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet. Våra traditioner och symboler behövs, för vår tro kan knyta samman dåtid, nutid och framtid. Bibeltexten får liv och ger mening – genom att dela tro och liv. Församlingen vill genom sitt arbete med lärande och undervisning bidra till att människor kan erfara och tolka sina liv i relation med Gud.

Didaktisk mångfald Uttryckssätten för lärandet bör vara många och olika. Eftersom människor är många och olika behöver också metoderna vi använder för att undervisa och skapa lärande var många och olika. Undervisningen ska ha som mål att stimulera och engagera alla sinnena och hela kroppen. Eftersom varje grupp är en unik samling av människor innebär också den didaktiska mångfalden att verktygen för att bedriva undervisningen måste få forskas fram för varje ny grupp.

Motverka ensamhet och isolering Lärande och undervisning i kyrkans värld handlar inte endast om pedagogik. Det handlar också om diakoni. Allt levande befinner sig i en ständig längtan efter, och rörelse mot, förnyelse och utveckling. Allt som andas vill hela tiden dra nytta av sin omgivning för att själv fortsätta att utvecklas. I samspelet med andra människor gynnas växten ständigt genom delandet av personliga erfarenheter. Ensamhet och isolering däremot är den personliga utvecklingens största hot. Kyrkans främsta uppgift när det gäller lärande och undervisning bör alltså vara att skapa miljöer som motarbetar ensamhet och isolering och istället uppmuntrar till att bygga relationer och utbyta erfarenheter med andra människor.

Det livsnära lärandet Kyrkans undervisning ska ta sin utgångspunkt i människans situation här och nu. Ledord i detta ska vara respekt, inkännande, nyfikenhet och tålamod. Innan vi påbörjar någon form av ansats till lärande eller undervisning i mer formell mening måste vi veta mycket om människan i fråga. Undervisningen måste få en chans att bli livsnära. Om vi exempelvis vill undervisa om Bibeln måste vi först ta reda på vad personen i fråga redan vet om Bibeln. För att veta vilken nivå som är relevant behöver all undervisning och allt lärande börja med att kyrkan och dess representanter lyssnar och lär känna det som ligger nära, det livsnära, hos just den person man möter.

Det livslånga lärandet Lärande är en livslång process. Det sker tillsammans med andra i gudstjänster och i växtplatser, liksom i det enskilda mötet. Oavsett vad lärandet handlar om finns det inte en specifik början och ett specifikt slut. Man börjar inte lära sig språket vid första lektionen i svenska. Den processen börjar redan med det lilla spädbarnets kommunikation. Alla dessa lärandeprocesser fortsätter också helt naturligt när vi lämnat lärandeinstitutionerna. Vi fortsätter ständigt att utvecklas och lära, oavsett vilket ämne det gäller. När det gäller kyrkans syn på lärande och undervisning måste det också ses i ljuset av att vara en livslång process. Vilken människa kyrkan än möter bär hon alltid på någon form av erfarenhet. Det som vi i kyrkan kallar för nåd, frälsning, synd eller rättfärdighet anknyter till erfarenheter som varje människa har gjort i livet. För att ärlig och hållbar utveckling av den enskilda människan ska ta plats behöver kyrkan låta människan själv berätta, förklara och tolka. Allt detta i en djup förståelse av att vi lär så länge vi lever.

Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet.

Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.

Åh en sån dag!

Åh en sån dag det blev!

Det är alltid pirrigt att veta vilka och om människor tar möjligheten att hänga med på ett erbjudande. Så kom lördagen och det var två bussar som tog oss med till Åh stiftsgård i Ljungskile. Ett 70- tal med en blandning av barnfamiljer, några tonåringar och vuxna och många övre åren samt många i personalen. Vilken bra början.

11017679_536748653139537_6909001455499834641_n

Vi kände oss verkligen hjärtligt välkomna till en härlig dag på Åh stiftsgård i vackra   Bohuslän. Dagen bjöd på uppehåll och rätt så stadigt väder, Vi fick vara tillsammans med alla åldrar, vi fick njuta av naturen, äta gott ochnågra tog sig ett dopp i havet!

Vi började med ett gott morgonfika ute i det fria är det måste för att få en bra start! Sedan ställde vi oss i en jättering och välkomnade alla till dagen, såg alla och berättade om dagen. Vi tog varandra i händerna som en levande kedja och skickade en hälsning genom att trycka handen med den som stod bredvid och tryckningarna skickades vidare, först väldigt försiktigt, men det funkade även med en dubbel tryck. Precis som livet som pulserar. På slutet av dagen kom vi tillbaka till den bilden. Att få med alla  på noterna och få en god stämning fortsatte genom att det delades in olika lag och femkamp med skojiga grenar. Det blev mycket skratt och lek så, det var roligt att se! En härlig lunch bjöds  på och tid för paus. Det är viktigt med balansen med rörelse och vila.

12006632_816615845118975_8480697273648728752_o 11999570_816615788452314_2727620429459338567_o

Efter lunchen så erbjöds eftermiddagen på ett antal workshops för alla åldrar och intressen.Var och en fick välja vad man ville göra.

 • Bibliodrama
 • Sång och rytmik för alla
 • Promenad med innehåll för barn och vuxna
 • Meditation
 • Skapande verksamhet
 • Föredrag – Värlsvida kyrkan

Vi avslutar dagen med en gudstjänst i stiftsgårdens fina kyrka. Under dagen hade bibelordet varit som ett ” tema” så under gudstjänsten blev det som ett lapptäcke av dagen där alla bidrog på sitt sätt. En blev en härlig mässa med mycket sång, predikan kring dagens bibeltext blev ”Ty likasom kroppen är en och likväl har många lemmar, och likasom kroppens alla lemmar, fastän de äro många, likväl utgöra en enda kropp, likaså är det med Kristus”.

Korinthierbrevet 12 som kom fram i de olika grupperna och gudstjänsten.

12006593_816615628452330_6590120146909365197_o

När vi satt där i kyrkan så kom hällregnet utanför, vilken tur att slippa det under dagen. Innan vi åkte hem smakade det gott med en kvällsmacka i kyrkbänkarna. det var en härlig stämning och alla kändes nöjda när de gick mot bussarna för att åka hem, en liten gåva fick alla genom en ”goodiebag”  till alla när de klev bussen.

Dagen blev en härlig upptakt för hösten, att åka bort för att pröva på vad som erbjuds i vanliga fall i församling och verksamheten.Härligt också att alla åldrar kan göra något tillsammans, det var mycket liv och rörelse.

Det var två gäster som förgyllde dagen tillsammans med oss : Kristina och Anders  Göranzon som just har återvänt från Sydafrika där de arbetat som Svenska kyrkans internationella arbetes utsända. De tog med oss i bibelsamtal, sång, bön, dans och funderingar kring vad kyrkorelationer kan betyda både här och där. Under sammanlagt 7,5 år har dem levt i sammanhang där underhållet av kyrkobyggnaderna är eftersatt, ekonomin krisartad och där planering och administration är satt på undantag. Kyrkbänkarna är dock oftast fyllda. Sång och dans gör att en 3-timmars gudstjänst sällan känns lång.

Eftersmaken är god så dagarna efter,så glada och nöjda vi är!

/Susanne Lindström, församlingspedagog

 

 

Inspirerar och ger en funderare!

”En fundering så här i sommartid”

Att bli tagen på allvar och att fundera över sin självkänsla, att vara osäker och ständigt fundera: Duger jag. Att känna att det jag har och erfarit – Har det något värde? Att känna sig ratad och inte vara någon. Att vara ensam och fundera över livet som har varit. Att upptäckten av att den kraft jag äger och det jag har använt mig av är en livskraft och livsande att tacka för söker sin bekräftelse.

”Ibland kan det vara skönt att vara ensam med någon man känner och känna den andres närvaro”.

… ja det är verkligen mitt i livet jag får vara med om och ta del av, en liten bit av dessa fantastiska människor som delar med sig av sina liv och leverne.  ”Det goda samtalet” plockar fram små glimtar av liv och vardag.

Det fanns en efterfrågan på att fortsätta på den röda tråden efter vi hade haft frälsarkransen ett år i studiegruppen. Det röda snöret som binder samman och länkar ihop och håller ihop, ger förståelse, visar att livet inte faller isär. Det ger mening och hopp.

Jag är faktisk så tagen varje gång jag möter dessa människor, de ger mig så mycket av klokheter och erfarenheter. Jag möter så mycket av längtan och förnöjdsamhet – verkligen som en gåva. Jag möter också skörheten och eftertänksamheten. Jag möter också en livsglädje att fortsätta att vilja lära och reflektera.

Jag är helt övertygad om att det handlar om växtplats -attityd och förhållningsätt.  Att dessa bitar måste satsat på och reflekteras över! Där man får växa som människa, växa i sin självkänsla där man får vara i gemenskap och växa genom relationer. Relationerna är inte så många utan de man har är man oerhört rädda om. Det är inte bara ”högt i taket ” utan man har en oerhörd respekt för varandra.  Kunskaper, erfarenheter och upplevelser delas. Vi delar varandras livsberättelser de som lyssnar hjälper mig att höra vad jag vill berätta om en själv. Gruppen skapar förtroende och växer samman till en grupp.

Det långsamma växandet är att Gud kallar och Gud sänder människor. Han ger visioner och en ny längtan efter att tjäna honom för hans rike skull. Att se människan som en gåva och är en resurs, det är med en härlig attityd man ser på människan. I mitt möte finns livsberättelserna med på något sätt. Jag – Gud – Du att få dela tro med varandra. Att den lilla berättelsen, d.v.s. lilla berättelsen som handlar om våra egna liv möter den stora berättelsen, det handlar om att få dela tro och dela liv.

Vilka ”JAG” är det jag pratar om kanske du tänker, jo de är de som är födda på 10, 20, 30 och 40 talet.

Som pedagog känner jag det oerhört stimulerande att få finnas i deras vardag och verklighet. Varje gång är som vanligt i en grupp att man inte riktigt vet vad som händer, det är en process och vad som helst kan hända. Det jag har svårt att förstå som är olikt andra grupper är att gruppen ”rör på sig”, nya tillkommer och några avlider, det är svårt tycker jag.

Jag trevar mig fram i innehållet och med de verktyg jag äger som pedagog och som människa vågar jag mig på att vara närvarande ibland dem. Det är nådefullt och livgivande. Jag tycker ibland att jag är oerhört modig som vågar göra det jag gör.

Jag upptäcker vad lite material det finns för att arbeta den här gruppen. Kyrkan behöver finnas med den här gruppen, det borde vara självklart men inte bara diakonalt utan också erbjuda samtalspartner och skapa goda växtplatser. Där tror jag kyrkan får utveckla sig och vara en föregångare, att ta livsfrågor på allvar bland alla åldrar.

Jag tror också på det här med det lilla sammanhanget att ta det på allvar och respektera det. Kulturutbyte och traditionsmångfald är något som jag får uppleva i dessa sammanhang.

Våra vägar till tro ser olika ut. Någon har intellektuella funderingar och gillar sådana utmaningar. Andra tycks känna sig för och känna efter. Någons väg har gått rakt fram, en annans har slingrat sig fram. Vilka bilder vi bär med oss av Gud varierar också. Men Gud möter oss just så att vi får en möjlighet att gå med våra egna steg på trons väg. Någon längtar efter Gud som skapare, annan söker mening med livet. En behöver få svar på alla frågor, någon annan behöver få uppleva en kärleksfull famn. Våra vägar är olika, och så får det lova att vara.

Ja det finns många vägar och jag utmanas fortfarande av mina verktyg och jag är glad över att de bär när man hanterar och vågar lita på dem. För mig är de mycket kreativa, reflekterande och härliga arbetssätt som jag vet har inspirerat många att dela tro och liv med.

 

Dikt

Den som gör en resa har något att berätta.

Vår främsta uppgift när vi närmar oss andra människor,

andra kulturer, andra religioner är att ta av oss skorna.

Ty platsen vi närmar oss är helig.

Eljest kanske vi en dag upptäcker att

vi trampat in i en annans dröm.

Ja det är allvarligare,

vi kan glömma att Gud var där före oss.

 

Okänd författare

 

Du får gärna höra av dig om du har erfarenheter eller vill reflektera tillsammans!

/Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

 

Fira gudstjänst med kärlek och evangelium med olika sinnen och rum.

 

 

 

 

 

32

Sommar i Lerums församling #lerumsförsamling

I inledningen på sommarens folder kan du/ni läsa: ”Sommar och vatten hör samman för många. Att bada i en insjö eller att segla på öppet hav ger vila och rekreation. En värmebölja som bryts går plötsligt över i åska och regn, rensar luften och ger livsenergi. Också genom Lerums församling är vattnet påtagligt. Vi har många sjöar och Säveån går som ett blått band genom trakten. Vi kallar oss därför för flodens och de tolv broarnas församling.

11244492_883166248385527_7745003188352586798_o

Vatten måste kunna passeras. Broarna är viktiga och därför många. Broar förbinder platser som relationer binder samman människor. Kyrkan är en livsgemenskap kring Jesus Kristus. Vi samlas runt honom för att få liv. Av honom är vi alla alltid älskade och sedda. När nu sommaren står för dörren vill vi gärna berätta om allt det som kan bli en del av din sommar – våra gudstjänster och vår verksamhet. Det finns ett brett smörgåsbord av tillfällen då vi längtar efter dig. Kanske kan denna sommar bli en bro till något nytt där ditt liv får fördjupad mening och innehåll.”

/ Välkommen önskar Gunnar Göranzon, kyrkoherde

I år erbjuder vi massor av extra verksamheter och mötesplatser!

Kyrkan är inte nerkopplad utan här finns mycket att hitta och för alla åldrar. Det är också utmanande att få möjligheter att tänka lite förnyat utbud och liv för att utforska och uppmuntra församlingsbor och de som vistas i vår församling.

Caféer är ju alltid trevliga att få komma till, det krävs inte så mycket av en utan det fungerar mer som en mötesplats och möjlighet till påfyllande – bara vara!

Men sommaren har församlingen några olika slags nischer på caféerna. I caféerna erbjuder vi både musikcafe med mycket härliga musiker, texter och melodier att njuta av. Strandcaféet  i Aspenäs är ett annan möjlighet där du/ni kan avnjuta och få lyssna till intressanta tankar och berättelser samt få möjlighet att fira mässa tillsammans.

Sommarcafé på församlingshemmet på måndagarna är succé!

Frälsarkranscaféet under ett par tillfällen ( det ligger parallellt med sommarcaféet) där man i ett litet sammanhang får utforska och reflektera tillsammans, för att få en susning om hur man kan använda sig av frälsarkransen, som ett redskap i bön och se det som en möjlighet.

Verksamheter för barnen och familjen finns det också gott om: Sång, lek och bus. Sjunga och leka samt ett gott fika, det är toppen!

23

En nyhet för sommaren är att det funnits möjlighet att Pröva på en massa olika aktiviteter: Bibliodrama, färgvandring i kyrkorummet. Du kan pröva på geocaching,  ”skattjakt med gps”.

Något församlingen samlar kraft för är att bli en en miljödiplomerad församling. Där finns också ett roligt inslag som Skapa med återbruk… jorden ska brukas inte förbrukas.

IMG_7803

Återbruk, återanvändning, second hand, recycling, re-design, re make – kärt barn har många namn. Även om orden står för lite olika sätt att hantera det en gång redan använda,så visar de på samma trend: att fler och fler på senare tid har upptäckt eller kanske återupptäckt, nyttan och vinsterna med att förlänga livet på gamla prylar” Förändra, skapa och fixa med enkla saker.

Gudstjänster finns under veckorna, fira gudstjänst med kärlek och evangelium, dela bröd och vin.

Resor till  spännande platser och läger bla till Taizé för våra unga ledare och konfirmander som är årets grej och händelse!

Som du märker finns det något för alla tror vi och vi vill verkligen erbjuda mötesplatser och gemenskap, vi vill också satsa på fördjupning och nya inslag. Församlingen räcker ut handen. Är du hemma så är Du/ni välkomna att använda din/er kyrka! Ta gärna med din familj, granne! Församlingen längtar efter att mötas!

Du hittar mera på vår hemsida:

#lerumsförsamling,  som du märker så kan du instagramma och hitta mera bilder. //Susanne Lindström, församlingspedagog

Den äldsta är ändå 98 år i bibliodramat!

 

 

33333

Lerums församling har under 1,5 år varit aktiv och erbjudit bibliodrama vid många olika tillfällen och konstellationer. Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt.

Bla så har vi haft formen på ett äldreboende var 14:e dag där en grupp anmält sig och varit med. Formen har varit anpassad. Det handlar mycket om att utforska, utmana och upptäcka på nytt. Vi har kombinerat formen som bibliodrama men med frälsarkransen som innehåll. Varje gång har haft sin pärla och det har varit bra. Det har också blivit ” det goda samtalet”. Viktiga frågor och funderingar har tagits upp och blivit synliga under alla gånger. Bara för att man är gammal så tappar man inte känslan och vill utvecklas. 

Ämnen som varit viktiga har varit: Förväntan, vad bibeln har betytt och betyder idag, det här med ensamhet, vad väcker tystnaden för känslor? Hur hanterar vi tystnaden, den valda eller påtvingade, tystnad på rummet, vad gör det med mitt liv. Att sitta tillsammans med andra och bara vänta, ingen säger något, eller orkar dra i samtalet. Att tystnaden också kan vara möjlighet till bön. Teman kring kärlek och relationer har varit viktiga. Ja gruppen möts och vill fortsätta med det. Det är känns stort att få dela med deltagarna och få leda dem i samtalet.

Ordet Bibliodrama kan låta läskigt, roligt, konstigt, fantasifullt, farligt, främmande, fjantigt eller förfärligt spännande. Det bästa med Bibliodrama att det är just alltihop och mycket mer! Framförallt kan det skapa nya inre strukturer för lärande och utveckling! Det mod som krävs är en anmälan och ett utforskande och nyfiket.

 • Bibliodrama
 • … är något som skall upplevas – inte visas upp.
 • … bjuder in deltagarna till ett bibelstudium  för hela kroppen och alla sinnen.
 • … bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation.  Här tas leken på fullt allvar.
 • … är ett kreativt utforskande som bygger på nyfikenhet och skaparglädje genom olika uttrycksformer.
 • … uppstår i mötet mellan text och deltagare, där gemensamma upplevelser och den enskildes livs-erfarenheter ses som en tillgång.
 • … ger insikter om texten genom att låta deltagaren vara i texten. Ordet får liv.
 • … kräver inga förkunskaper.

Den 8 juni erbjuder vi en heldag med bibliodrama

Upptäck Bibeln på nytt 

Vi kommer att befinna oss i årets vackraste tid och Bibliodramat
kommer att landa i skapelsen.

Temat är den gröna pärlan i Frälsarkransen,som är ny och som lanserades 2015 i samband med 20-årsjubileet av Frälsar-kransen.De tre små hemlighetspärlorna i kransen, där den första är milt grön likt de första groddbladen och de andra två vita, symboliserar, drömmar, böner, förundran och önskningar. Vi kan utlova en dag med mycket färg och glädje! Så vill du pröva finns möjligheten!

Du hittar mera på vår hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/lerum/bibliodrama-i-sommarsida!

/Susanne LIndström församlingspedagog och bibliodramaledare