Idealitet – delaktighet


 Ett nytt år! Kyrkoåret har ju hållit på ett par månader.

Att vara delaktig i att bygga församling handlar inte om prestationer utan om att dela livet med varandra och göra skillnad.

1236241_238724976275241_881491878_n

Vi har haft en bra kurs för våra anställda, vi har haft en arbetslagsprocess om ideellt engagemang. Göteborgs stift med två medarbetare har varit här med oss.

Grundstrukturen för arbetslagsfortbildningen är tre halvdagar. Dessa dagar har olika fokus men har alla samma riktning. Att göra det enkelt för den som vill. Att synliggöra och tillvarata sina medlemmar som bärare av dess uppdrag.

Fokus ett: Ideologi och teologi: Eller med andra ord om kyrkosyn och församlingssyn. Hur ser vi som anställda på församlingsbornas engagemang och plats i församlingslivet. Vilka förväntningar finns och vilken typ av kyrka är vi. Vi lär om det nya engagemanget och vad drivkrafter och motivation kan vara.

Fokus två: Behov, öppenhet och praktik: Att göra det enkelt för den som vill handlar mycket om att synliggöra och möjliggöra. Vilka konkreta behov finns där insatser behövs? Det handlar också om förhållningssätt till idéer som människor har, uppmuntrar vi initiativ eller är det besvärligt. Hur formulerar man en konkret förfrågan och hur rekrytering kan gå till.

 Fokus tre: Samsyn, Struktur och Gå vidare

 Detta fokus handlar om samsyn och goda strukturer. Hur kan introduktions utbildning för nya ideella se ut, vad innebär det att vara handledare och hur påverkar det mitt arbete. Från utförare till möjliggörare vad innebär det?

Hela arbetslaget fick möjligheten att bearbeta frågor som församlingssyn, förväntningar på kyrkan, roller, ledarskap, uppmuntran, rekrytering och medarbetarskap. Målet var att påbörja en process mot ett aktivt arbete för större delaktighet i församlingen.

Här det ju viktigt att ta tid att prata sig samman, fast vi inte är ett jättestor arbetslag så har det ”spretat” och dessa dagar gav struktur, förståelse och kunskaper om hur vi skall jobba och vill jobba.

För att detta skall fungera behöver alla i arbetslaget ”vara med på tåget”. Dels har vi olika roller i arbetet, vem gör vad och dessa blev tydligare dessa dagar.

Tiden är ofta boven, att man har svårt att hitta en gemensamtid, men här prioriterade vi det, tre halvdagar. Det gav resultat!

Jag gjorde även ett besök i Lundby församling på Hisingen i Göteborg och mötte Carina Widell som är samordnare för ideella medarbetare i Lundby församling. Varje gång ett möte sker får man något med sig som man kan utveckla och ta med sig.

Under våren kommer samordnarna i församlingen att jobba aktivt mot de ideella, och stegvis komma längre i processen.

 Hur är gången när någon vill vara en del i församlingen-

 • Vad är handledarna/kontaktpersonerna uppgift?
 • Vad gör samordnaren?
 • Vilka verktyg vässar vi i kurser?

 

Den 8 mars kommer vi ha en gemensam inspirationsdag för alla ideella i församlingen, både unga ledare och vuxna ideella och det skall bli jätteroligt!

På förmiddagen blir det gemensamt för hela gruppen där vi utgår från ”ETT SÄTT ATT VARA KYRKA PÅ”

 • MED-BÄRARE
 • MED-SKAPARE
 • MED-ARBETARE

Den här dagen är STARTSKOTTET för det nya tänket kring ideella arbetet i församlingen. Nu är det dags att mötas och vi vill från mycket snack… till hur vi vill ha det i församlingen med delaktighet och vara kyrka på, ge er en härlig dag. Det blir en dag med lite smått och gott, det blir ett sätt att mötas och lära känna varandra samt att få PRÖVA PÅ lite workshopar med olika inriktningar.

GLÄDJANDE har vi ju väldigt mycket verksamheter i församlingen, vi tänker att VI skulle kunna pröva på nya upptäckter

65506_10151327690373920_1181374074_n

Man måste ju prova för att säga hur det smakar…Vi ser framemot en rolig, innehållsrik, kreativdag med skratt, gemenskap och glädje!

Glad vår! Susanne LIndström/församlingspedagog och samordnare för ideellt arbete .

 

 IMG_2289.JPG (2)

Under 2013 Målet är att vi skall jobba fram en plan för hur vi skall arbeta med delaktighet i församlingen. Vi var helt eniga i arbetsgruppen: Vi vill inte ha en pappersprodukt av vår plan, nej den skall vi vara tydlig och konkret!

Den ideella gruppen består av fyra ideella ifrån församlingen + två anställda.

 Ideellt engagemang, vad tänker vi på då?

 • Det man gör för att man är glad i en speciell uppgift
 • Unga medhjälpare
 • Att ge av sin ”gåva” och färdighet
 • Stort som smått
 • Delaktighet
 • Vattna blommor
 • Det man gör för att man gärna vill
 • Enstaka uppdrag tex en gång/ år räknas också
 • Fixa-fika
 • Gudstjänstvärdar
 • Att vara en resurs
 • Gemenskapsgrupperna
 • Engagemang
 • Drivkraft
 • Att känna sig behövd
 • Tillhörighet
 • Levande kyrka
 • Det gör jag för det är roligt
 • När man engagerar sig i något på sin fritid
 • Jag vill, jag kan, jag gör, jag törs!
 • Att vilja dela med sig
 • Listan kan göras lång…och sen när vi är klara i vår kommer säkert den här listan vara fylligare och mer konkret!

Vilka är ideella? Vi gjorde även en inventering smått som stort, vilka har vi i vår församling: Då kommer direkt en fråga som vi vet kommer att komma: Ska körerna räknas? De är ju ideella, och de gör en insats. JA de räknar vi med! Nästa gång kommer vi prata om syftet och målet med att tänka idealitet i Lerum.

 

MÖJLIGHETERNAS KYRKA ”Om idealitet och engagemang, konsten att vara kyrka.”

Vi människor längtar efter något meningsfullt, att få bidra och göra skillnad, det är en viktig drivkraft. Vi vill att alla ska få användning av sin begåvning och kreativitet och bidra till att församlingen kan få möjligheten att få sin uppgift, nämligen att vara Kristi kropp. En kropp kan inte klara sig utan sina kroppsdelar. Att vi alla bidrar gör att församlingen kan utvecklas och vidgas. Att arbeta tillsammans är också mycket roligare än att göra saker på egen hand.Det är något som vi nu satsar på och funderar över. Att utrusta människor att bli delaktiga. ”Människor engagerar sig, vill engagera sig och mår bra av att engagera sig”

Vi börjar i Lerums kyrka med gudstjänst och fortsätter sedan i församlingshemmet i Lerum. Möjligheternas kyrka om idealitet och engagemang, konsten att vara kyrka tillsammans som förläsare kommer Jan-Olof Nordström som är samordnare för Ideellt forum och det är vi glada över! Välkommen!

Vi ser framemot intressanta och givande möten och samtal. Eftermiddagen handlar om Lerums församling som Möjligheternas kyrka ”Om idealitet och engagemang, konsten att vara kyrka. – Du är en del av den!

Vi har  gjort ett studiebök till Björkekärr församling som arbetat mycket med de här frågorna. Det var mycket givande!

 

 

Vad vill församlingen med ideellt arbete?

DELAKTIGHET är en oerhört stark drivkraft och längtan och begreppet kommer åter och åter upp som en viktig faktor!

 • Det finns en gammal och lång tradition av att lekmän finns till förfogande och är drivande i församlingar.
 • Få människor att känna sig engagerade.
 • Det finns också en ekonomisk aspekt kanske i framtiden, spara” pengar” och anställningar i framtiden.
 • Ideella och anställda kommer närmare varandra i församlingen och jobbar för samma mål. 
 • Delaktighet, fler skall erbjudas vara med.

 Varför vill vi det?

 •  Det blir ”roligare”, vi vill få med ”nya” församlingsbor, det är församlingsutveckling, församlingen växer. Det ligger mig varmt om hjärtat. Utrusta, uppmuntra och vägleda.
 • Få en mer ”levande” kyrka, återväxten och att vara aktiv. Engagerande medlemmar.
 • Det är ett uppdrag av kyrkorådet. Att församlingen skall vara medverkande/medvetna.

Vilken skillnad vill vi att verksamheten ska göra för ideella, församlingen, samhället och oss själva?

 • Lära av varandra, delaktighet, gemenskap, samarbete alla behöver inte uppfinna hjulet.
 • Delaktigheten som bidrar till att församlingen växer blir inte ”vi” och ”dom”.
 • Fler människor ska känna sig behövda. Känna samarbetspartner. Ska öppna upp kyrkan för alla.
 • Längtan efter att blanda generationer och mötas över gränserna, göra saker tillsammans tror vi är viktigt i en församling.
 • Att få förståelse för av varandras uppgifter.
 • Gå bredvid,mentorskap
 • uppföljning och utvärdering.

”Herre du har anförtrott oss en uppgift i din kyrka.Lär oss bruka det vi fått så vi växer till i styrka”. Ps 821 i psalmer i 90 talet

 ”Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves” Ps 127:1a

Vi människor längtar efter något meningsfullt, att få bidra och göra skillnad, det är en viktig drivkraft. Vi vill att alla ska få användning av sin begåvning och kreativitet och bidra till att församlingen kan få möjligheten att få sin uppgift, nämligen att vara Kristi kropp. En kropp kan inte klara sig utan sina kroppsdelar. I församlingen finns många olika uppgifter, både enkla och avancerade, uppgifter som det tar lång tid att utföra men också uppgifter som bara tar en minut. Att vi alla bidrar gör att församlingen kan utvecklas och vidgas. Att arbeta tillsammans är också mycket roligare än att göra saker på egen hand. Det är något som vi nu satsar på och funderar över. Att utrusta människor att bli delaktiga. ”Människor engagerar sig, vill engagera sig och mår bra av att engagera sig”.