Svenska Kyrkan 2010 – en krönika

Kalenderåret går mot sitt slut när ett nytt kyrkoår fortfarande är ungt. Välkommen att vara med och bidra till en krönika om hela livet i Svenska Kyrkan 2010. Följ den här länken till Forum i communityn och nätverket Livet i Svenska Kyrkan.

Skriv kort eller långt, med eller utan egna länkar och bilder, om livet i din församling och ditt stift under året som gått. Vilka är händelserna du vill minnas? Vilka beslut var du med om att fatta? Vad var du engagerad i? Vilka människor mötte du? Bidra med det som visar på bredden och djupet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lund: – Det var mäktigt, säger Thomas 49 som konfirmerade sig i somras

Eva och Thomas är två ideella ledare i den grupp av katekumener på en vuxenväg till tro som samlas i Helgeands församling i Lund. Sydsvenskan har intervjuat dem.

- Vi lever i en ytlig tid, jag tror det är ett skäl. Det handlar mest om karriär och utseende. Men jag tror det finns andra behov. Och behov av att diskutera djupa frågor. Men var och med vem gör man det?

Katekumenerna i Lund och andra delar av landet blir allt fler. Och allt fler församlingar erbjuder grupper för vuxna som vill samtala om livet och tron och hitta vägen tillbaka till livet som kristen.

Mer om Katekumenatet på Svenska Kyrkans gemensamma webbplats.

Hällefors: Gubbarna fixar julbordet

Hällefors-Hjulsjö församling kör med matkurs för gubbar. Arne Rubin och Bosse Gustavsson är kockande ledare. Arne är också kyrkoherde i församlingen.  Nu i december är det julbordets rätter som gubbarna tränar på. Programmet börjar med en kopp kaffe och slutar  med man slår sig ner vid bordet för att äta tillsammans och avgöra resultatet.
Klicka vidare till Nerikes Allehanda och se de käcka kepsarna gubbarna på matkursen har på knoppen.

Sollentuna: En julbok och en CD till alla hem i församlingen

Kyrkporten heter Sollentunas församlings tidning sedan många år. En jämförelsevis påkostad församlingstidning med en stor upplaga i en stor församling. Nu i advent konverterades Kyrkporten till en Julbok och med den en CD där församlingens körer sjunger julens sånger. Hela paketet har delats ut som en julgåva till alla hem i Sollentuna.

Julboken innehåller bland annat julevangeliet, artiklar om julen – dess uppkomst och historia – en saga om Helga Hund av Lars Collmar, korsord, recept och böner som hör julen till. 
Församlingens kyrkoherde Anders Roos berättar Sollentuna församling inspirerades av en motion till Svenska Kyrkans kyrkomöte om en julbok till alla hem i hela Sverige. Den motionen sa kyrkomötets majoritet nej till.
En annan julbok har bloggen Livet i Svenska Kyrkan berättat om, den som församlingarna i Skövde gjort tillsammans: en bok med böner insamlade i församlingarna. Den fick titeln En kraft som vill bära

Kiruna: Ett skruvat och rockigt julspel

Rockaren får en uppenbarelse i det annorlunda julspel som idag har premiär i Jukkasjärvi församling och spelas för ungdomar som går i högstadiet och första året på gymnasiet i Kiruna kommun.

Församlingen har anlitat Johannes Timander, som nyligen gått ut estetlinjen och är nominerad till årets Kirunabo. Han producerar julspelet. Grunden är naturligtvis julevangeliet, men Johannes har ”skruvat till” berättelsen på ett spännande sätt, berättar församlingens diakon Ingert Rauhala Öhberg för Luleå stiftswebb.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gävle: Oh My God!

Med den hösttermin som snart är slut drogs ett skolprojekt igång av Svenska Kyrkans församlingar i Gävle. Projektet ska hitta nya vägar för existentiella samtal med ungdomar som går på gymnasiet. De medarbetare som jobbar för projektet använder mötesplatser som redan finns i skolvärlden och tänker sig att skapa nya. Man söker samarbete med skolledare, lärare och fritidsgårdar. Projektet finansieras till en del med rikskyrkliga pengar och det kommer att pågå under tre år.

Målet är att ge gymnasieungdomar i Gävle möjlighet att reflektera över sina liv, val och värderingar. Att
hitta mötesplatser och arenor som gör dessa samtal möjliga. Projektet ska jobba med spontana samtal som bygger på närvaro och förtroende. Och projektet ska drivas i samarbete med skolan, genom lektionsmedverkan, temadagar och samtalsgrupper. Det ingår också satsningar på kultur och aktiviteter med social inriktning.

I september stod projektgruppens medlemmar som matchvärdar när Gefle IF spelade boll mot Brommapojkarna.  Och i slutet av oktober anordnades en skrivarverkstad med musikern och låtkrivaren Tommie Sewón. I november gjorde Jonas Helgesson uppskattade framträdande på flera skolor.
Oh My God har en egen plats på webben och finns på Facebook med en grupp
I oktober ägnade biskop Ragnar uppmärksamhet åt projektet i sitt visitationstal.

Uppsala: En annorlunda julkrubba i Gottsunda

På biblioteket i Gottsunda centrum finns i år en julkrubba utifrån temat Abrahams Barn där kristen och muslimsk tradition möts. Runt krubban finns texter om Jesus i krubban ur både Bibelns Lukasevangelium och ur Koranens sura 3. Båda texterna finns på originalspråk och på svenska. Det är ett samarbete mellan Gottsunda församling, Kristallens öppna förskola och Gottsundabiblioteket. Man vill på detta sätt visa på det gemensamma i kristen och muslimsk tro och öka förståelsen. Abrahams Barns julkrubba syftar till att erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
Gottsunda församling erbjuder visningar för grupper från förskolor, skolor och andra intresserade.

Foto: Kristina Lemos  Mer info: Carina Fredriksson, pedagog, telefon 018-430 38 35, carina.fredriksson@svenskakyrkan.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Hela pressmeddelandet från Gottsunda församling

Stickprojektet i Ersboda

Under hösten har det pågått ett stickprojekt på Ersboda i Umeå. Många människor har stickat varsin ruta som sedan resulterat i två filtar och en kudde som går under namnet ”Mångfald berikar”.

Svenska Kyrkans egen tidning i Umeå heter Spira. Från den kommer fotot som Peter Lindegren tagit.

– Vi vill visa att tillsammans blir vi bättre! Tanken bakom detta var att göra något synligt, positivt och gemensamt i bostadsområdet som också visar på att mångfald berikar. Dessa färggranna rutor blir något nytt när de sätts ihop, säger Kersti Sundquist, diakon i Ersbodakyrkan.

De färggranna resultaten består av 370 rutor i olika färger, mönster och kvaliteter. Olika personer har uppmanats att sticka en ruta som är tio gånger tio centimeter som sedan sytts ihop till två filtar och kudde. Trettio personer har deltagit i arbetet och lämnat in sina rutor till kyrkan, slöjdföreningen, ABF eller biblioteket.

Kersti Sundquist från Ersbodakyrkan och Christina Hedström från ABF har drivit idén som sedan har spritts via Nätverket ”Vi tillsammans” som arbetar med barn och unga på Ersboda.

Filtarna och kudden visades upp på Ersbodabiblioteket fram till går. Då lottas alla ut bland dem som varit med och stickat och sytt ihop filtarna.

Att organisera en församling med känsla

Jag fångar upp en för mig ny uppsats med god hjälp av det automatiska mejlet som filtrerar uppsatser från svenska universitet och högskolor åt mig. Uppsatser.se är verklig en av toppentjänstermna på webben.

Uppsatser jag hämtar hem har den här titeln:

Att organisera med känsla : en fallstudie av hur en intern organisation inom Svenska Kyrkan, och dess problem, kan förstås. 

Svenska Kyrkan beskrivs i uppsatsens inledning som en stor religiös rörelse i Sverige men som också utgör en stor organisatorisk enhet med ca 25 000 anställda. Med etnografens metoder har 

Åsa Magdalena Rydhard studerat ett pastorat inom Svenska Kyrkan med 70 anställda medarbetare fördelade på tolv mindre arbetsplatser. Hantering av känslor utgör en stor del av kyrkans profession, som en tjänst riktad till församlingsbor och omgivande samhälle.  Uppsats frågar sig vilket utrymme känslor har inom kyrkans interna organisation och hur kan man förstå dessa känslors betydelse. Syftet är att med ett kulturanalytiskt perspektiv utreda en kyrklig organisations karaktär som arbetsplats, med fokus på de känslor som uppstått i samband med att en ny organisationsplan införts.

Det är metoderna och dem dem infallsvinkeln som gör uppsatsen till en intressant läsning.
I uppsatsen ställs flera frågor: Hur kan man förstå de starka känslor som kom till uttryck i organisationens dagliga liv på grund av organisationsplanen? Vilka var problemen med den nya organisationsplanen? Hur kan man förstå orsaken till dessa problem? Hur kan man förstå organisationsplanens roll i organisationen? Vilka konsekvenser har förståelsen av denna organisations specifika karaktär för arbetet med att organisera och leda densamma? 
Utgångspunkten för uppsatsen är att organisationen är formad och definierad av deltagarna själva i form av ett socialt nätverk, som får sin egen karaktär eftersom det konstruerar sin egen specifika verklighet. Då individens berättelser förmedlar viktiga sanningar om gruppens föreställningar om livet har arbetet med att analysera och förstå prat varit vitalt för förståelsen av organisationens värderingar, sammanhang och meningsskapande. En viktig nyckel till förståelsen av vad som menas är att förstå de känslor som är inbäddade i arbetsgruppens relationer och individens uttryck. 
Åsa Magdalena Rydhard kommer fram till att ett pastorat, en församling är en kyrklig organisation som utgör ett emotionellt nätverk med – vad hon kallar – en gestaltande verksamhet som verkar likt en metafor för sina medlemmar men också för samhället i stort.  Pastoratets unika karaktär som emotionellt nätverk är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med management. Det påverkar valet av metoder i arbetet med organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation. 
En annan slutsats i uppsatsen är att en organisationsplan inte kan förstås som en instruktion eller karta utan bör förstås som en metafor för organisationen och behöver därför konstrueras i enlighet med organisationens värderingar, vanor och världsbild. En viktig tes som skulle behöva uppmärksammas mycket mer inom Svenska Kyrkan än vad som varit fallet under senare decennier.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,